Skip to main content

Ungdomsforum föreslår samarbete för att lösa problem med mopedkörning

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 14:38 CET

I främst Mölnlycke och Landvetter är det stora problem med mopedkörning. Många äldre personer och barnfamiljer utsätts för fara och känner stor rädsla för att bli omkull eller påkörda. Det finns också stor risk att mopedisterna själva blir skadade då många kör rakt ut framför bilar och inte följer trafikregler eller visar respekt för omgivningen. Inte helt sällan ser man flera personer (upp till tre, fyra) fara fram på samma moped i höga hastigheter och utan hjälmar.
Så inleds brevet från ungdomsforum till närpolischefen.
I brevet föreslås bland annat insatser och information i samarbete med skolor, kommun och Brottsförebyggande rådet i Härryda.

- Från polisen har jag fått svar på skrivelsen av Jan Nilsson som jobbar med ungdomsfrågor. Han har erbjudit sig att komma ut i skolorna och prata om detta. Två skolor har redan haft besök av polisen. Jan Nilsson sade att han är öppen för förslag på åtgärder. Det är jätteroligt att vi fått så snabb respons på detta, säger Marie Westergård, kontaktperson för Ungdomsforum. (2006-11-23)Pressmeddelande 22 november 2006:
Ungdomar skriver till polisen om problem med mopedkörning

Ungdomsforum är en länk mellan ungdomar och politiker för att utbyta information, förslag och åsikter.

I ungdomsforum har problem med mopedkörning uppmärksammats och diskuterats under en tid. På ungdomsforums möte den 14 september beslutades bl a att en skrivelse skulle göras till Polisen med önskan/begäran om insatser i samarbete med kommunen, skolan, föräldrar och Brottsförebygganderådet för att minska problemen med mopedkörning i Härryda kommun.

Skrivelsen, som bifogas, faxades den 9 november till Bo Källvik, stf närpolischef på Polisen i Mölndal.

För mer information, kontakta
Marie Westergård, 031-724 84 12 alt 070-67 51 29
Mari Turos, informationschef, 031-724 61 63