Skip to main content

Ny ackumulatortank byggs på värmeverket i Hässleholm

Nyhet   •   Nov 02, 2018 10:24 CET

Ritning över ackumulatortanken

Under 2019 kommer Hässleholms skyline att förändras. Då ska nämligen vår nya ackumulatortank på värmeverket i Hässleholm stå färdig, ca 60 m hög, 20 m i diameter och med en volym på 15 000 kubikmeter vatten. Den nya ackumulatortanken kommer att innebära flera fördelar för oss, bland annat en jämnare produktion av fjärrvärme, förbättrade miljövärden och möjliggöra leverans av fjärrvärme även vid kortare driftstopp.

Noggrann planering 

Det har varit och är ett intensivt arbete med att bygga en ackumulatortank. Detaljplaner har behövt ändras, bygglov sökas och en mängd olika utredningar har gjorts för att bestämma placering, storlek, rörkonstruktion, nya fjärrvärmepumpar, utseende och mycket annat.

Våren 2015 påbörjades en förstudie för att se de tekniska och ekonomiska möjligheterna med att bygga en hetvattenackumulator på värmeverket i Hässleholm. Året därpå påbörjades utredningar av fjärrvärmenät och produktion och sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att få alla bitar på plats.

Vad händer framöver?  

  • Byggnation av fundament o tank påbörjas under senare delen av 2018 (byggtid ca ett år).
  • Byggnation av byggnader och rörentreprenad påbörjas under senare delen av 2018 och rören börjar att sammanfogas i mars 2019.
  • Gamla och nya pumprummet kopplas samman i augusti 2019.
  • När tanken är färdigbyggd hösten 2019 fylls den med 15 000 kubikmeter vatten. För att kunna kontrollera tätheten kommer det att ta 15 dagar att fylla tanken.
  • Varmdrifttagning görs sent hösten 2019.
  • Tanken isoleras och färdigställs under våren 2020.
  • Hela projektet med synergiinvesteringar och ackumulatortank beräknas vara färdigt och avslutat den 30/4 2020.