Gå direkt till innehåll
Nu bygger vi uppåt

Pressmeddelande -

Nu bygger vi uppåt

Under 2019 kommer Hässleholms skyline att förändras då vår nya ackumulatortank på värmeverket i Hässleholm ska stå färdig, ca 60 m hög, 20 m i diameter och med en volym på 15 000 kubikmeter vatten. Den nya ackumulatortanken kommer bland annat ge oss en jämnare produktion och möjliggöra leverans av fjärrvärme vid kortare driftstopp.

Enkelt förklarat så fungerar en ackumulatortank som en stor termos. Den ger oss möjlighet att lagra värme när efterfrågan är lägre för att sedan använda den när efterfrågan är större. Den gör att vi får en effektivare fjärrvärmeproduktion, jämnare drift på pannorna och minskar behovet av att starta extra pannor för toppar i energiåtgången. Ackumulatortanken ger oss även möjlighet att leverera fjärrvärme vid kortare underhållsstopp samt bättre miljövärden eftersom pannorna kan gå jämnare och på mer optimal effekt.

- "I måndags påbörjades grundläggningsarbetet till ackumulatortanken där ca 200 st pålar ska borras in i berget för att sedan fyllas med betong," berättar Per Haker, projektledare. -"Byggandet av fundament och tank kommer att ta ett år ungefär. När tanken är färdigbyggd, sent 2019, kommer den att fyllas med 15 000 m3 vatten. För att kunna kontrollera tätheten kommer det att ta 15 dagar att fylla tanken". 

Mer information och livesändning av bygget hittar du på vår hemsida www.hassleholmmiljo.se/nyheter/nyheter/vi-bygger-ny-ackumulatortank/

Ämnen

Regioner


Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi producerar och levererar klimatsmart fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.www.hassleholmmiljo.se

Presskontakt

Emma-Karin Trygg Vincic

Emma-Karin Trygg Vincic

Presskontakt Marknadschef 073-087 46 94
Anton Henryson

Anton Henryson

Presskontakt Kommunikatör 072-217 48 15

Relaterat innehåll

Vi brinner för en hållbar framtid

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsdrivet bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter, producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt ansvarar för att leverera kranvatten och hantera spill- och dagvatten. Vi sköter även kommunens drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar. Vi är omkring 150 anställda som tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun, och med stor hjälp av våra entreprenörer, dagligen gör en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.

Hässleholm Miljö AB
Hässleholms kommun
28180 Hässleholm
Sverige