Skip to main content

Taggar

gfp

gemensam fiskeripolitik

Havs- och vattenmyndigheten

blå tillväxt

natura 2000

främmande arter

 • utredare, enheten för biologisk mångfald
 • elisabeth.anderberg@havochvatten.se
 • tfn 010-6986139, mobil 076-5386139

 • Utredare, Enheten för havsplanering
 • csjofpacmkimzszbsn.johmvrrrvannetdssonkhzk@hgugkavocsjhvszatrmxmxatewzpjhxomn.se
 • 010-6986151, 070-2530381

 • Verksjurist, Juridiska enheten
 • ramona.livelanufd@havochvajtycyrtpcsvfttrkenvf.se
 • Telefon: 010-6986170
 • Mobil: 076-5386170

 • handläggare, enheten för biologisk mångfald,
 • ingemar.abrahamsson@havochvatten.se
 • tfn 010-698 62 87, mobil 072-239 36 51

 • utredare, enheten för fiskereglering
 • gustzcav.bwhlokamqvistfaifdh@havochvatten.axvbse
 • tfn 010-6986259, mobil 072-2297850

 • Utredare, Enheten för havsplanering
 • jonaxqquins.palsson@rehadlmcxbwfvjwhavvochvagykmtten.se
 • 010-6986254 Mobil: 076-5386187

 • utredare, enheten för fiskereglering
 • pudhxqpzaostjtaeefsjandaehmr.kkrljsbalognvirouxgrhng@htcavocbchvojatkhten.pwyfnurafxse
 • Tel: 010-698 62 78, Mobil: 076-5387168

 • utredare, enheten för fiskereglering
 • ttpeiptkfmiwbaucrt.atcrwizdrbskcianeehenssens@cwhavovbcauechggtwvattqgqqen.saae
 • tfn 010-698 63 23, mobil: 070- 538 62 23

 • utredare havs- och vattenmiljöenheten
 • noedrbkcfperftt.hacmubjtasixnejggmr@havogejobpchnhvacgxhsottooen.se
 • tfn 010-6986063, mobil 076-5386063,

 • utredare, enheten för havsmiljöförvaltning
 • fredrik.lindgren@havochvatten.se
 • 010-6986314, 076-538 62 14

 • utredare, havs- och vattenmiljöenheten
 • robert.almstrand@havochvatten.se
 • 010-698 61 98, mobil 076 538 61 98

 • utredare, internationella enheten
 • jessica.nilsson@havochvatten.se
 • Telefon: 010-6986215 Mobil: 076-5386215

 • utredare
 • azmax.cytfhdlovretruyczwbornzb@hvydeavocmghvatteultmfrnppin.se
 • tfn 010-6986069, mobil 076-5386069

 • chef, enheten för administrativ kontroll
 • elisabet.thompson@havochvatten.se
 • Telefon: 010-6986258, Mobil: 070-5640441

 • Utredare, Enheten för fiskereglering
 • martin.karlsson@havochvatten.se
 • Telefon: 010-6986242, Mobil: 076-5386132

 • chef, internationella enheten
 • catarina.hedar@havochvatten.se
 • Telefon: 010-698 67 84, Mobil: 070-337 92 95

 • Utredare, enheten för forskning och miljömål
 • pia.mplinunoedrlzeinmpeqg@hakdcovochvattennt.sxdidoae
 • Telefon: 010-6986097 Mobil: 076-5386097

 • Utredare, enheten för fiskereglering
 • marten.astrom@havochvatten.se
 • Telefon: 010-6986012

 • utredare, enheten för fiskereglering
 • ulrika.gunnartz@havochvatten.se
 • Telefon: 010-6986058 Mobil: 076-5386258

 • Utredare Avdelningen för fiskförvaltning
 • Stefan.Kaltxogirgqou@hmcszavochvattextsfdtn.zcse
 • Telefon: 010-6986278 Mobil: 076-5387168