Kontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Ann Kristin Eriksson

Utredare miljöanalysenheten, Jordbruksverket telefon: 036-15 50 78

Björn Lagerdahl

Projektledare 010-224 48 75

Matilda Valman

Samordnare, Vattenmyndigheten Södra Östersjön telefon: 010-223 86 26,

Mia Olausson

Enhetschef 010-6986003

Niclas Törnell

Tillförordnad chef avdelningen för fiskförvaltning 010-698 62 49
Pernilla Johansson

Pernilla Johansson

Kommunikationsstrateg 010-6986285

Peter Nolbrant

Rapportförfattare 076-811 46 07

Stina Olofsson

Projektledare Greppa näringen, Jordbruksverket 036-15 84 06
Visa mer