Skip to main content

Taggar

gfp

gemensam fiskeripolitik

Havs- och vattenmyndigheten

blå tillväxt

natura 2000

främmande arter

 • Utredare, Enheten för havsplanering
 • jonas.palsson@havochvatten.se
 • 010-6986254 Mobil: 076-5386187

 • utredare, enheten för fiskereglering
 • stefan.kjfahalogogiroudvhq@hcuavtqocuvnthvhpatukritekepadqlnn.idpzse
 • Tel: 010-698 62 78, Mobil: 076-5387168

 • utredare, enheten för fiskereglering
 • bahvjrnmrt.ambypdriaaftmrarwhyabenbfsfssfngsarens@lohaavayvowjchvattenwcfj.skwe
 • tfn 010-698 63 23, mobil: 070- 538 62 23

 • utredare havs- och vattenmiljöenheten
 • bpnoherberqdsnt.dzwnhaubnpnewwgfhuupr@pjjkyjhavochvakhxktten.scxige
 • tfn 010-6986063, mobil 076-5386063,

 • pwkralfrlqedrinznik.lindgrenuj@hjpavktochvhkattefjxtxgn.bkse
 • 076-538 62 14

 • forskare, enheten för stora sjöar, Institutionen för akvatiska resurser, SLU
 • alfredsn.sanagdstrommp@sluqlyo.se
 • 010- 4784241

 • utredare, havs- och vattenmiljöenheten
 • zxrojuttbejyrt.avnjjlmxdstjfrand@hmgavocbixehvatkvten.se
 • 010-698 61 98, mobil 076 538 61 98

 • utredare, internationella enheten
 • jessica.nilsson@havochvatten.se
 • Telefon: 010-6986215 Mobil: 076-5386215

 • utredare
 • dpmajvx.vretbohernsx@havjczoocdahvatgutepbn.rjse
 • tfn 010-6986069, mobil 076-5386069

 • chef, enheten för administrativ kontroll
 • ocfzfvelyaiskjaeabet.tuhikhompsofpn@uqkshaqxvochokzavafjmmtten.slwe
 • Telefon: 010-6986258, Mobil: 070-5640441

 • Utredare, Enheten för fiskereglering
 • ixmartin.kiiarerkatosolsson@havochbzisvatten.se
 • Telefon: 010-6986242, Mobil: 076-5386132

 • chef, internationella enheten
 • caygextarigznabbpk.hniedbmuxjucvuaar@hylavdiocwfhvatten.swse
 • Telefon: 010-698 67 84, Mobil: 070-337 92 95

 • Projektledare, Havs- och vattenforum
 • lotjxkbpuiayse.chytdssgfler@haktvowschvattbzqbizbpenlooh.se
 • 010-6986227, 076-5386224

 • Utredare, enheten för forskning och miljömål
 • piila.noqtrlflinolg@hahlqtvousugchvatteneh.scrtjkntge
 • Telefon: 010-6986097 Mobil: 076-5386097

 • redaktör
 • rewbjtdaqsktiodgn@qkhavochvanutten.se
 • 0707 - 31 98 89

 • Utredare, enheten för fiskereglering
 • marten.astrom@havochvatten.se
 • Telefon: 010-6986012

 • utredare, enheten för fiskereglering
 • ulypgwiarika.gbbwtxoxihjunnartz@havochveqpemvacqttonjden.se
 • Telefon: 010-6986058 Mobil: 076-5386258

 • forskningsassistent vid institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • anna.lingman@slu.se
 • 010-478 4136

 • forskningsledare vid institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • johanna.mattila@slu.se
 • tfn 010-478 4142

 • Utredare Avdelningen för fiskförvaltning
 • Stefxpangnxc.Kalogtgirou@havochvppjeattezlouupn.se
 • Telefon: 010-6986278 Mobil: 076-5387168