Skip to main content

Taggar

Skagerrak

Kattegatt

Thomas Johansson

torsk

Västerhavet

lax

havsplanering

räkfiske

Hanöbukten

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

vild lax

gfp

havsplaneringen

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 510 Östersjön 114 havsmiljö 75 HaV 64 Skagerrak 49 Björn Risinger 48 Kattegatt 48 fiske 44 Björn Sjöberg 41 vattenmiljö 36 biologisk mångfald 32 Thomas Johansson 31 torsk 30 miljö 29 fisk 28 Västerhavet 28 övergödning 24 biologi 24 Sofia Brockmark 22 sill 21 Fredrik Nordwall 21 Nordsjön 20 lax 19 Jakob granit 19 martin rydgren 19 ingemar berglund 19 Håkan Carlstrand 19 havsplanering 18 miljöövervakning 18 fiskekvoter 18 Locknesjön 18 hållbart fiske 16 Hav & Vatten 16 miljömål 15 Bertil Håkansson 15 bengt kåmark 15 EU 15 SLU 15 Gotland 14 räkfiske 14 fiskeripolitik 14 Karin linderholm 14 Hanöbukten 14 ekosystem 13 Margareta Lundin Unger 13 Havs- och vattenforum 13 vattenkraft 13 ICES 12 fiskbestånd 12 anna jöborn 11 Öresund 11 vattendrag 11 Mats Svensson 11 patrik persson 11 marina skyddade områden 10 vildlax 10 Susanne Viker 10 Naturvårdsverket 10 kalkning 10 pia ahnlund 10 blå tillväxt 9 skarpsill 9 Blekinge 9 laxfiske 9 främmande arter 9 joakim hjelm 9 Sjöstjärnan 9 vÄTTERN 9 Natura 2000-områden 9 havskräfta 9 lena tingström 9 marint skräp 9 Östergötland 9 selektiva redskap 8 makrill 8 fritidsfiske 8 tumlare 8 Mälaren 8 Bottenviken 8 Argos 8 gädda 8 Kalmar 8 erland lettevall 8 natura 2000 8 amerikansk hummer 8 Bottniska viken 8 Bottenhavet 8 hummer 8 Karolina Skog 8 västkusten 7 sjöar 7 Dricksvatten 7 Västerbotten 7 sjöfart 7 Miljögifter 7 Niklas egriell 7 vattendirektivet 7 Göteborg 7 dricksvattenförsörjning 7 utkastförbud 7 kolja 7 öring 7 Mörrumsån 7 badvattenkvalitet 7 Västra Götaland 7 Emån 7 strömming 7 Sven-Erik Bucht 7 Skåne 7 SKL 7 inger dahlgren 7 biologisk mångfald i rinnande vatten 6 Isabella Lövin 6 Jönköping 6 mikroplaster 6 Gävleborg 6 laxbestånd 6 små avlopp 6 yrkesfiske 6 regeringsuppdrag 6 marie ingerup 6 ålgräsängar 6 ål 6 abborre 6 badvatten 6 lena ek 6 Stockholm 6 LRF 6 Internationella havsforskningsrådet 6 marmorkräftan 6 EU-bad 6 från källa till hav 6 fredrik ljunghager 6 ålgräs 6 grundvatten 6 Kustbevakningen 6 vattenförvaltning 6 Tjörn 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 havs- och vattenforum 2013 5 Sveriges lantbruksuniversitet 5 Energimyndigheten 5 fiskevård 5 främmande invasiva arter 5 EU:S ramdirektiv för vatten 5 Stig Thörnqvist 5 Karin Wall 5 fiskereglering 5 Christer larsson 5 Norrbotten 5 god miljöstatus 5 marmorkräfta 5 vattenbrist 5 Västra Götalands län 5 SMHI 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 anders skarstedt 5 EU-kommissionen 5 ylva engwall 5 Sjöfartsverket 5 Göteborgs universitet 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 marin nedskräpning 5 klimatförändringar 5 Hjälmaren 5 Thetis 5 invasiva arter 5 Badplatsen 5 Halland 5 Norrbottens län 5 Almedalen 5 handredskap 5 knubbsäl 5 Vänern 5 God havsmiljö 2020 5 havsmiljödirektivet 5 Badplatser 5 hotade arter 5 Västernorrland 5 jordbruksverket 4 Göta älv 4 havs- och vattenmiljö 4 havsöring 4 enskilda avlopp 4 SIWI 4 Öland 4 vattenkraftverk 4 Lena olsson 4 Blekinge län 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 märstaån 4 kustfiske 4 ekosystemen 4 johanna eriksson 4 flodkräftan 4 Dalälven 4 Södermanland 4 gemensam fiskeripolitik 4 avloppsvatten 4 laxkvot 4 ålfiske 4 fiskvägar 4 sik 4 Ingen övergödning 4 Skåne län 4 mikael krysell 4 förnybar energi 4 ospar 4 eu-fiske 4 gös 4 sälar 4 unionsförteckningen 4 forskningsfartyg 4 Helcom 4 utsläpp 4 Gävleborgs län 4 utkastförbudet 4 havsplaner 4 ålförvaltningsplan 4 kvoter 4 Agenda 2030 4 torskfiske 4 maud larsen 4 rödspätta 4 miljöfarliga vrak 4 catarina hedar 4 katarina vartia 4 qamer chaudhry 4 Havskonferensen 4 olja 4 landningsskyldigheten 4 ytvatten 4 Almedalsveckan 4 Västerbottens län 4 nordhavsräkan 4 strandstädning 4 Åsa Gunnarsson 4 mimer 4 MSY 4 signalkräfta 4 havsbotten 4 BAltic Sea Action plan 4 vattenkvalitet 4 Jakob Bergengren 4 selektivt fiske 4 syrefria bottnar 4 gråsäl 3 nordostatlanten 3 torskburar 3 levande hav 3 vattenresurser 3 matilda ernkrans 3 kustkvoter 3 Dalarna 3 ekosystemtjänster 3 Jonas Nilsson 3 vindelälven 3 lova 3 klimat 3 johan stål 3 sjö 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 bratten 3 mårten gustafsson 3 försurning 3 roxen 3 hummerfiske 3 karin hermansson 3 Kosterhavets nationalpark 3 syresättning 3 laxförvaltning 3 Bohuslän 3 syresättningar av bottnar 3 miljöprövning 3 kosterhavet 3 trollingfiske 3 Kalmar län 3 redskap 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 vindkraft 3 malin wilhelmsson 3 Värmdö kommun 3 hedströmmen 3 testeboån 3 öringfiske 3 älv 3 Mats Ivarsson 3 båtbottenfärger 3 Britt-Marie Mattsson 3 reglerkraft 3 lennart sorby 3 oljesanering 3 havsmiljöförordningen 3 ministerrådet 3 våtmark 3 plastskräp 3 torne älv 3 Västmanland 3 vraksanering 3 rent hav 3 ålfiskeförbud 3 mål 14 3 Västerviks kommun 3 sillfiske 3 havsforskning 3 perfluorerade ämnen 3 EU:s fiskeministrar 3 spinnspö 3 Säveån 3 EU:s gemensamma fiskeripolitik 3 Örebro 3 läckage av fosfor 3 Joacim Johannesson 3 skyddade marina områden 3 Malin skog 3 hummerregler 3 tillsynsvägledning 3 Orust 3 ingemar abrahamsson 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 grunda havsvikar 3 Emåförbundet 3 SGU 3 skrubbskädda 3 harr 3 fritidsbåtar 3 Kräftfiske 3 karin pettersson 3 marie berghult 3 jens persson 3 Linus Hammar 3 fritidsfiskare 3 naturreservat 3 fiskeförvaltning 3 spökgarn 3 susanna hogdin 3 LOVA-projekt 3 FN:s havskonferens 3 landningsskyldighet 3 dumpning 3 avloppsanläggningar 3 havsmiljöanslaget 3 vattenmiljön 3 havsmiljöinstitutet 3 Stora Middelgrund 3 per moksnes 3 vägledning 3 Jämtland 3 kustkommuner 3 våtmarker 3 sötvatten 3 anna karlsson 3 Folkhälsomyndigheten 3 Ingemar Andersson 3 anslag 3 berit pettersson 3 Kronoberg 3 fosfor 3 sälskador 3 Offside 3 utkast av räka 3 muddermassor 3 grundvattentäkter 3 glan 3 vandrarmusslan 3 artportalen 3 Levande sjöar och vattendrag 3 christina hallström 3 Offside press 3 Litauen 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 jan schmidtbauer crona 2 länsstyrelsen 2 dumpning av muddermassor 2 Umeälven 2 jarl engquist 2 Stockholms län 2 barlastvatten 2 ospar-kommissionen 2 Peter Thomson 2 kusträddare 2 restaurering av vattendrag 2 Svenska kraftnät 2 årsredovisning 2 Vattensverige 2 Estland 2 laxfällor 2 odlad lax 2 vandringshinder 2 havsförsurning 2 mikroplast 2 ekologisk kompensation 2 Smögen 2 EU-projekt 2 realtidsstängning i skagerrak 2 utvärdering 2 tac 2 malin hemmingsson 2 Carl Piper 2 realtidsstängning 2 havsplaneringen 2 realtidsstängning av fisk 2 rickleån 2 Egentliga Östersjön 2 Värmdö 2 tullstorpsåprojektet 2 eu:s ministerråd 2 antarktis 2 förvaltningsplan för torsk 2 vattenkraften 2 Danmark 2 Hallands län 2 hm konungen 2 selektiva fiskeredskap 2 Höga Kusten 2 havsförvaltning 2 gunilla ejdung 2 Ascobans 2 gunnar johnsson 2 vattentäkter 2 dricksvattentäkter 2 bidrag 2 elproduktion 2 clas magnusson 2 vrak 2 Uppsala 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 Kristineberg 2 Fredrik Lindgren 2 havsmiljön 2 Smögens fiskauktion 2 Örebro län 2 monica blidner 2 Chalmers 2 småvalar 2 kameraövervakning 2 Klarälven 2 göta kanal 2 anneli harlén 2 va 2 bohuskusten 2 kågeälven 2 Svenskt Vatten 2 balticstern 2 Världsbanken 2 Karin bjerner 2 malin aarsrud 2 fiskvandring 2 hållbar vattenkraft 2 vattenbruk 2 piggvar 2 båtbottentvättning 2 european maritime day 2 Kristianstad 2 LOVA-bidrag 2 maria damanaki 2 flodkräfta 2 havstensfjorden 2 skydda vildlax 2 ulrika stensdotter blomberg 2 vattenvård 2 havsbaserad vindkraft 2 miljödepartementet 2 vild lax 2 syresättning av djupvatten 2 Kvädöfjärden 2 vattenfrågor 2 Anna Linusson 2 läkemedelsrester 2 mal 2 bakterier 2 digitalisering av djupdata 2 algblomning 2 vitfisk 2 Ingela Isaksson 2 säveåprojektet 2 Umeå Universitet 2 reningsverk 2 Uppsala län 2 trålfiske 2 Ulla Li Zweifel 2 utkast 2 hedefors 2 smittspridning 2 bolmen 2 Värmland 2 Atlanten 2 fisketillsyn 2 kusträddardagen 2 undersökning 2 båtbottentvätt 2 ReBorn 2 vattenskoter 2 undersökningsfartyg 2 jens olsson 2 side scan sonar 2 Tyskland 2 Visa alla taggar

Senaste nytt

HaV inför förbud för ålfiske november till januari

HaV inför förbud för ålfiske november till januari

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför förbud för fiske efter ål i svenska kustområden mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019. - Vi beslutar i enlighet med vårt förslag som varit på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Ny klassning för badvattenkvaliteten vid Pite havsbad

Ny klassning för badvattenkvaliteten vid Pite havsbad

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 11:30 CEST

Pite havsbad i Norrbotten är ett av Sveriges 441 svenska EU-bad. Inför årets badsäsong har badet klassificerats som ”dålig kvalitet”. Piteå kommun vill nu att klassificeringen ändras till ”tillfredsställande kvalitet”. - Vi bedömer att provresultaten ligger inom osäkerhetsgränsen. Resultat från tidigare mätningar stärker bilden av att deras klassificering är rimlig, säger Björn Sjöberg på HaV.

8-fjordar vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är fantastiskt glada och stolta"

8-fjordar vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är fantastiskt glada och stolta"

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 14:39 CEST

Årets vinnare av vattenmiljöpriset Sjöstjärnan blir projektet ”8-fjordar” i Bohuslän. Niclas Åberg, projektledare, Sara Ejvegård, miljöinformatör och Bo Pettersson, kommunalråd i Stenungsunds kommun, fick i dag ta emot priset från miljöminister Karolina Skog på Havs- och vattenforum i Göteborg. - Vi är fantastiskt glada och riktigt stolta över det här, säger projektledare Niclas Åberg.

Ny rapport visar: Satsning på selektiva fiskeredskap ger mer hållbart fiske

Ny rapport visar: Satsning på selektiva fiskeredskap ger mer hållbart fiske

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 08:30 CEST

Under fyra år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delat ut 38 miljoner kronor till projekt för att utveckla ett mer selektivt och skonsamt fiske. Projekten har utförts i samarbete mellan yrkesfisket och Sveriges lantbruksuniversitet. Satsningen presenteras i dag på Havs- och vattenforum. - Fisket har haft många goda idéer kring hur de ska kunna fiska mer selektivt, säger Hans Nilsson på SLU.

National report shows increase of "excellent" EU bathing waters in Sweden

National report shows increase of "excellent" EU bathing waters in Sweden

Nyheter   •   Maj 15, 2018 12:22 CEST

More than 90 percent of the EU bathing waters in Sweden met at least sufficient water quality standards in 2017. There has also been an increase in bathing waters classified as excellent. “We are very happy to see that actions, taken by local municipalities, are leading to higher quality of bathing waters in Sweden”, says Ylva Engwall at Swedish Agency for Marine and Water Management, SwAM.

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad har utmärkt vattenkvalitet

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad har utmärkt vattenkvalitet

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 07:30 CEST

92 procent av de 441 svenska EU-baden har god vattenkvalitet. Endast ett svenskt EU-bad har klassificerats med dålig vattenkvalitet inför årets badsäsong. - Allt fler svenska EU-bad har fått klassificeringen ”utmärkt” kvalitet på badvattnet. Det är väldigt positivt och vi ser också att kommunerna arbetar aktivt med den här frågan, säger Ylva Engwall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV föreslår lagändringar för fritidsfiske: ”Ökar möjligheten till bra förvaltning”

HaV föreslår lagändringar för fritidsfiske: ”Ökar möjligheten till bra förvaltning”

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 07:30 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lägger nu, på uppdrag av regeringen, fram förslag på hur lagstiftningen för fritidsfiske kan ändras. HaV föreslår att det ska vara möjligt att införa anmälnings- och rapporteringsskyldighet för visst fritidsfiske. Förslaget innebär också att fritidsfiskare i havet och de fem stora sjöarna i första hand får använda handredskap som flugfiske- eller metspö.

FN:s särskilda sändebud till Göteborg: "Vi måste agera nu för att få friska hav"

FN:s särskilda sändebud till Göteborg: "Vi måste agera nu för att få friska hav"

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 09:35 CEST

FN:s havskonferens i New York i fjol resulterade i över 1 400 frivilliga åtaganden för att rädda haven. Den 17 maj kommer Peter Thomson från Fiji, FN:s första särskilda sändebud för havsfrågor, till Havs- och vattenforum i Göteborg. - Om vi vill ha säkra våra arters framtid på den här planeten så måste vi agera nu för att få friska hav och för att kunna möta klimatförändringar, säger han.

Kronprinsessan Victoria till Havs- och vattenforum i Göteborg – Östersjön i fokus i år

Kronprinsessan Victoria till Havs- och vattenforum i Göteborg – Östersjön i fokus i år

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 08:34 CEST

Kronprinsessan Victoria närvarar vid Havs- och vattenforum som i år sätter Östersjön i fokus. Konferensen hålls i Göteborg den 16 och 17 maj. - Vi kommer särskilt att lyfta nyttor med våra hav och ge konkreta exempel på vad som görs lokalt och globalt för att lösa problem som övergödning, fiskdöd och miljögifter i Östersjön, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s generaldirektör: ”Trenden vänder men vi får nog inte tillbaka ett Östersjön som det såg ut på 50-talet”

HaV:s generaldirektör: ”Trenden vänder men vi får nog inte tillbaka ett Östersjön som det såg ut på 50-talet”

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 09:06 CEST

”Vi börjar se att trenden vänder men vi kommer nog inte att få tillbaka ett Östersjön som det såg ut på 50-talet, när det var ett ganska näringsfattigt hav.” Så säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i en filmad intervju om utmaningarna för ekosystemen i havet, regeringens 600-miljonersatsning på rena hav och varför det är så viktigt att planera våra havsområden.

HaV utlyser 2,5 miljoner kronor till marin pedagogik

HaV utlyser 2,5 miljoner kronor till marin pedagogik

Nyheter   •   Apr 17, 2018 12:14 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått regeringens uppdrag att undersöka och stödja lokalt arbete med marin pedagogik. Som en del i detta utlyser HaV nu totalt 2,5 miljoner för utveckling av lokala aktiviteter. - Vi vänder oss till offentliga eller ideella aktörer som jobbar med barn och ungdomar för att öka intresset och förståelsen för haven och hur vi påverkar dem, säger Monica Forsell.

 HaV fick gehör i Mark- och miljööverdomstolen – krav på övre gräns för föroreningshalter i massor som dumpas i havet

HaV fick gehör i Mark- och miljööverdomstolen – krav på övre gräns för föroreningshalter i massor som dumpas i havet

Nyheter   •   Apr 13, 2018 11:25 CEST

​Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, MÖD, har nu meddelat dom i målet rörande dumpning av förorenat sediment i projekt Malmporten i Luleå. Domen i MÖD innebär att den tidigare dispensen från förbudet mot dumpning ändras. En mindre mängd förorenat sediment får dumpas i djuphålan i Luleå skärgård och de föroreningshalter som tillåts har begränsats väsentligt.

HaV föreslår förbud för ålfiske under tre månader för att skydda den hotade ålen

HaV föreslår förbud för ålfiske under tre månader för att skydda den hotade ålen

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 10:40 CEST

​EU inför nya regler under 2018 för att skydda den hotade ålen. Reglerna innebär förbud för yrkesfiske av ål i havet under en valfri sammanhängande period mellan september och 31 januari 2019. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för att genomföra beslutet i Sverige. - Vi föreslår ett förbud för ålfiske i svenska kustområden mellan 1 november och 31 januari 2019, säger Ingemar Berglund.

"Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan olika intressen"

"Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan olika intressen"

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 16:13 CEST

I dag, den 12 april, överlämnade regeringen en proposition om vattenmiljö och vattenkraft till riksdagen, i enlighet med den politiska energiöverenskommelsen från 2016. Förslaget är att lagen ska träda i kraft 1 januari 2019. En viktig uppgift i förslaget är att ta fram en nationell plan för omprövning av vattenkraften. HaV, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät välkomnar den nationella planen.

Så användes 2017 års havs- och vattenmiljöanslag: Kalkning, fiskvägar och  minskad övergödning fortsatt viktiga satsningar

Så användes 2017 års havs- och vattenmiljöanslag: Kalkning, fiskvägar och minskad övergödning fortsatt viktiga satsningar

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 07:30 CEST

2017 satsade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, drygt 787 miljoner kronor på att förbättra och skydda havs- och vattenmiljön, bland annat på kalkning, fiskvägar och lokala vattenvårdsprojekt mot övergödning. HaV gav också mer i bidrag till större och mer långsiktiga EU-projekt. Pengarna skapade cirka 270 årsarbeten på länsstyrelser, andra myndigheter, universitet och för konsulter.

Ny HaV-rapport: Flera av Sveriges naturliga grundvattenkällor skadade

Ny HaV-rapport: Flera av Sveriges naturliga grundvattenkällor skadade

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 07:30 CEST

​I Sverige finns det cirka 2 000 kända grundvattenkällor, det vill säga naturliga utflöden av grundvatten. Många av dessa har skadats eller riskerar att skadas genom exempelvis kalhygge, körskador och äldre utdikningar. Det går att läsa i rapporten ”Sötvatten 2017” från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Oväntat många skador verkar ha uppstått de senaste fem till tio åren, säger Mikael Krysell.

Lokala vattensatsningar hyllas – vem blir 2018 års Sjöstjärna?

Lokala vattensatsningar hyllas – vem blir 2018 års Sjöstjärna?

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 07:30 CET

I fjol gick vattenmiljöpriset Sjöstjärnan till Västerviks kommun för deras lyckade arbete med att minska övergödningen. Nu är det dags att nominera lokala vattenvårdsprojekt till 2018 års pris. - Vi vill särskilt lyfta fram lokala insatser som bygger på samarbete och samverkan mellan olika intressen, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Startmöte  om havsplan  Östersjön - kustkommuner träffas i Kristianstad

Startmöte om havsplan Östersjön - kustkommuner träffas i Kristianstad

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 07:20 CET

I dag, torsdag 15 mars, presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, länsstyrelserna och Boverket förslaget till havsplan för Östersjön samt en kommande vägledning för kommunal kust- och havsplanering. Kustkommuner från Skåne upp till Stockholm är inbjudna till mötet som hålls i Kristianstad.

HaV får tillstånd till kameraövervakning för att upptäcka illegalt ålfiske längs Skånes kust

HaV får tillstånd till kameraövervakning för att upptäcka illegalt ålfiske längs Skånes kust

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 17:04 CET

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått tillstånd att använda kameraförsedd drönare för övervakning av strandnära vatten i Skåne län. Syftet är att öka möjligheterna att upptäcka illegalt ålfiske. - Under 2018 kommer vi att använda oss av drönare på försök i vår kontrollverksamhet av ålfisket. Beroende på utfallet av det försöket bedömer vi om vi ska fortsätta, säger Ingemar Berglund.

374 miljoner till landets länsstyrelser - ökad satsning på lokalt vattenvårdsarbete

374 miljoner till landets länsstyrelser - ökad satsning på lokalt vattenvårdsarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten delar ut totalt 374 miljoner kronor i anslag till landets länsstyrelser för arbete med havs- och vattenmiljön. Pengarna ska bland annat gå till kalkning av försurade vattendrag och lokala vattenvårdsprojekt. - Under 2018 satsas 60 miljoner kronor mer på lokalt vattenmiljöarbete än under 2017, satsningen är en del av regeringens satsning rent hav, säger Björn Sjöberg.