Skip to main content

Taggar

Skagerrak

Kattegatt

Thomas johansson

torsk

Västerhavet

havsplanering

lax

Hanöbukten

räkfiske

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

havsplaneringen

vild lax

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 520 Östersjön 118 havsmiljö 76 HaV 71 Skagerrak 51 Björn Risinger 48 Kattegatt 48 fiske 45 Björn Sjöberg 43 vattenmiljö 36 biologisk mångfald 32 Thomas johansson 32 torsk 30 Västerhavet 29 miljö 29 fisk 28 övergödning 26 biologi 24 Sofia Brockmark 22 Fredrik Nordwall 22 Nordsjön 21 sill 21 Jakob Granit 20 Håkan Carlstrand 20 havsplanering 20 ingemar berglund 20 martin rydgren 19 lax 19 fiskekvoter 18 miljöövervakning 18 Locknesjön 18 hållbart fiske 16 Hav & Vatten 16 miljömål 16 bengt kåmark 15 EU 15 SLU 15 Bertil Håkansson 15 Gotland 14 fiskeripolitik 14 räkfiske 14 Margareta Lundin Unger 14 Hanöbukten 14 Karin linderholm 14 vattenkraft 13 Havs- och vattenforum 13 ekosystem 13 fiskbestånd 12 Anna Jöborn 12 ICES 12 patrik persson 11 vattendrag 11 Mats Svensson 11 Öresund 11 marina skyddade områden 11 Naturvårdsverket 11 blå tillväxt 10 Susanne Viker 10 vildlax 10 kalkning 10 pia ahnlund 10 lena tingström 10 Bottniska viken 9 marint skräp 9 laxfiske 9 Blekinge 9 Bottenviken 9 främmande arter 9 Sjöstjärnan 9 joakim hjelm 9 vÄTTERN 9 skarpsill 9 selektiva redskap 9 Östergötland 9 erland lettevall 9 havskräfta 9 Natura 2000-områden 9 hummer 8 fritidsfiske 8 tumlare 8 Mälaren 8 Argos 8 makrill 8 natura 2000 8 amerikansk hummer 8 gädda 8 Kalmar 8 Karolina Skog 8 Bottenhavet 8 Emån 7 Sven-Erik Bucht 7 Dricksvatten 7 sjöar 7 Västra Götaland 7 ålgräs 7 öring 7 inger dahlgren 7 västkusten 7 SKL 7 vattendirektivet 7 utkastförbud 7 LRF 7 Miljögifter 7 Tjörn 7 Mörrumsån 7 badvattenkvalitet 7 Göteborg 7 dricksvattenförsörjning 7 Skåne 7 Västerbotten 7 Stockholm 7 strömming 7 kolja 7 Niklas egriell 7 regeringsuppdrag 7 sjöfart 7 Ingen övergödning 6 Smhi 6 Jönköping 6 Jordbruksverket 6 laxbestånd 6 vattenförvaltning 6 små avlopp 6 mikroplaster 6 marmorkräftan 6 Kustbevakningen 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 ålgräsängar 6 EU-bad 6 abborre 6 fredrik ljunghager 6 Internationella havsforskningsrådet 6 marie ingerup 6 Gävleborg 6 från källa till hav 6 grundvatten 6 lena ek 6 Almedalen 6 Isabella Lövin 6 ål 6 yrkesfiske 6 biologisk mångfald i rinnande vatten 6 badvatten 6 Stig Thörnqvist 5 fiskevård 5 EU:S ramdirektiv för vatten 5 god miljöstatus 5 Christer larsson 5 fiskereglering 5 vattenbrist 5 marmorkräfta 5 Västra Götalands län 5 främmande invasiva arter 5 Vänern 5 anders skarstedt 5 havs- och vattenforum 2013 5 knubbsäl 5 Sveriges lantbruksuniversitet 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 EU-kommissionen 5 havsmiljödirektivet 5 Sjöfartsverket 5 Göteborgs universitet 5 invasiva arter 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 klimatförändringar 5 Karin Wall 5 mikael krysell 5 Hjälmaren 5 Thetis 5 Halland 5 Norrbottens län 5 ylva engwall 5 Badplatsen 5 marin nedskräpning 5 handredskap 5 Norrbotten 5 God havsmiljö 2020 5 Badplatser 5 Västernorrland 5 Energimyndigheten 5 hotade arter 5 havs- och vattenmiljö 4 johanna eriksson 4 havsöring 4 havsplaneringen 4 Helcom 4 SIWI 4 vattenkraftverk 4 Öland 4 kustfiske 4 Blekinge län 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Göta älv 4 Lena olsson 4 enskilda avlopp 4 flodkräftan 4 märstaån 4 Södermanland 4 Dalälven 4 avloppsvatten 4 vattenkvalitet 4 utkastförbudet 4 ålfiske 4 strandstädning 4 ospar 4 ekosystemen 4 syrefria bottnar 4 katarina vartia 4 Havskonferensen 4 eu-fiske 4 rödspätta 4 rent hav 4 Orust 4 unionsförteckningen 4 fritidsbåtar 4 utsläpp 4 forskningsfartyg 4 laxkvot 4 Skåne län 4 Gävleborgs län 4 kvoter 4 Agenda 2030 4 sälar 4 landningsskyldigheten 4 maud larsen 4 havsplaner 4 förnybar energi 4 ålförvaltningsplan 4 catarina hedar 4 ytvatten 4 miljöfarliga vrak 4 qamer chaudhry 4 olja 4 fiskvägar 4 selektivt fiske 4 havsmiljöinstitutet 4 Västerbottens län 4 torskfiske 4 Åsa Gunnarsson 4 Almedalsveckan 4 nordhavsräkan 4 mimer 4 sik 4 MSY 4 BAltic Sea Action plan 4 gemensam fiskeripolitik 4 Jakob Bergengren 4 signalkräfta 4 havsbotten 4 gös 4 levande hav 3 våtmark 3 vattenresurser 3 skyddade marina områden 3 malin wilhelmsson 3 testeboån 3 redskap 3 laxförvaltning 3 Jonas Nilsson 3 Dalarna 3 karin hermansson 3 egentliga Östersjön 3 roxen 3 lova 3 klimat 3 mårten gustafsson 3 sjö 3 Fredrik Lindgren 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 bratten 3 syresättning 3 försurning 3 hummerfiske 3 Kosterhavets nationalpark 3 miljöprövning 3 Bohuslän 3 syresättningar av bottnar 3 johan stål 3 Säveån 3 Levande sjöar och vattendrag 3 kosterhavet 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 trollingfiske 3 hedströmmen 3 Britt-Marie Mattsson 3 havsmiljöförordningen 3 Mats Ivarsson 3 båtbottenfärger 3 lennart sorby 3 berit pettersson 3 älv 3 reglerkraft 3 Värmdö kommun 3 vindelälven 3 ministerrådet 3 kustkvoter 3 plastskräp 3 öringfiske 3 vindkraft 3 Kalmar län 3 ålfiskeförbud 3 Gullmarsfjorden 3 frivilliga åtaganden 3 perfluorerade ämnen 3 Västmanland 3 sillfiske 3 Robert Almstrand 3 FN:s havskonferens 3 dumpning 3 hummerregler 3 spinnspö 3 Joacim Johannesson 3 EU:s fiskeministrar 3 EU:s gemensamma fiskeripolitik 3 Örebro 3 skrubbskädda 3 läckage av fosfor 3 mål 14 3 ekosystemtjänster 3 Malin skog 3 havets barnkammare 3 johanna egerup 3 grunda havsvikar 3 tillsynsvägledning 3 lysekil 3 ingemar abrahamsson 3 SGU 3 harr 3 Linus Hammar 3 Kräftfiske 3 karin pettersson 3 jens persson 3 Emåförbundet 3 naturreservat 3 fiskeförvaltning 3 fritidsfiskare 3 marie berghult 3 avloppsanläggningar 3 Ingemar Andersson 3 spökgarn 3 per moksnes 3 havsforskning 3 susanna hogdin 3 LOVA-projekt 3 nordhavsräka 3 Stora Middelgrund 3 vägledning 3 vraksanering 3 våtmarker 3 Folkhälsomyndigheten 3 artportalen 3 kustkommuner 3 landningsskyldighet 3 utkast av räka 3 christina hallström 3 Kronoberg 3 anslag 3 sötvatten 3 oljesanering 3 Jämtland 3 anna karlsson 3 havsmiljöanslaget 3 fosfor 3 vandrarmusslan 3 glan 3 grundvattentäkter 3 muddermassor 3 matilda ernkrans 3 sälskador 3 jan schmidtbauer crona 3 torne älv 3 torskburar 3 gråsäl 3 Västerviks kommun 3 nordostatlanten 3 Offside 3 vattenmiljön 3 Offside press 3 Stockholms län 2 elproduktion 2 årsredovisning 2 vandringshinder 2 havsförsurning 2 Svenska kraftnät 2 odlad lax 2 laxfällor 2 malin hemmingsson 2 ekologisk kompensation 2 rickleån 2 realtidsstängning i skagerrak 2 Smögen 2 utvärdering 2 tac 2 läkemedelsrester 2 EU-projekt 2 eva rosenhall 2 Carl Piper 2 bakterier 2 realtidsstängning 2 kusträddare 2 Värmdö 2 tullstorpsåprojektet 2 eu:s ministerråd 2 förvaltningsplan för torsk 2 Danmark 2 vattenbruk 2 vattenkraften 2 hm konungen 2 havsförvaltning 2 selektiva fiskeredskap 2 vattentäkter 2 småvalar 2 Ascobans 2 Höga Kusten 2 antarktis 2 clas magnusson 2 gunnar johnsson 2 gunilla ejdung 2 ulrika stensdotter blomberg 2 havsmiljön 2 Chalmers 2 länsstyrelserna 2 monica blidner 2 Kristineberg 2 kraftverk 2 vrak 2 bohuskusten 2 malin aarsrud 2 Smögens fiskauktion 2 Örebro län 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 Klarälven 2 göta kanal 2 Uppsala 2 va 2 Kalmarsund 2 Karin bjerner 2 balticstern 2 kågeälven 2 samhällsnytta 2 kameraövervakning 2 anneli harlén 2 Världsbanken 2 bidrag 2 båtbottentvättning 2 fiskvandring 2 hållbar vattenkraft 2 european maritime day 2 havstensfjorden 2 Lunds universitet 2 kemiska stridsmedel 2 Svenskt Vatten 2 piggvar 2 skydda vildlax 2 Kristianstad 2 maria damanaki 2 säveåprojektet 2 miljödepartementet 2 vild lax 2 hedefors 2 flodkräfta 2 Kvädöfjärden 2 vattenvård 2 syresättning av djupvatten 2 Anna Linusson 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 havsbaserad vindkraft 2 LOVA-bidrag 2 dricksvattentäkter 2 vattenfrågor 2 utkast 2 vitfisk 2 mal 2 havsområde 2 digitalisering av djupdata 2 algblomning 2 Ulla Li Zweifel 2 Umeå Universitet 2 bolmen 2 reningsverk 2 kusträddardagen 2 Uppsala län 2 trålfiske 2 fisketillsyn 2 smittspridning 2 Värmland 2 side scan sonar 2 realtidsstängning av fisk 2 Atlanten 2 Ingela Isaksson 2 Estland 2 fiskeregler 2 räka 2 ReBorn 2 vattenskoter 2 havsmiljöforskning 2 undersökningsfartyg 2 Hudiksvalls kommun 2 Visa alla taggar

Senaste nytt

HaV ger två miljoner kronor till skrotning av fritidsbåtar för att skydda våra vatten

HaV ger två miljoner kronor till skrotning av fritidsbåtar för att skydda våra vatten

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 07:30 CEST

​I Sverige finns i dag ungefär 64 000 övergivna eller sjöodugliga fritidsbåtar. Bara en bråkdel av dessa skrotas och återvinns. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, avsätter därför två miljoner kronor för att få fler båtägare att vilja skrota sina gamla båtar i höst. - Vi hoppas att fler båtägare blir medvetna om miljöproblemen och att fler gamla båtar skrotas, säger Lisa Bredahl Nerdal på HaV.

Träffa HaV på World Water Week, 26-31 augusti

Träffa HaV på World Water Week, 26-31 augusti

Nyheter   •   Aug 27, 2018 16:21 CEST

Träffa oss på Världsvattenveckan, den internationella konferensen World Water Week, som pågår till den 31 augusti i Stockholm. HaV är på plats tillsammans med beslutsfattare och experter från hela världen för att diskutera angelägna frågor kring vattenhantering. Under veckan kommer HaV att ha en rad möten med internationella samarbetsparters.

Havs- och vattenmyndigheten: Flera rapporter om fynd av klängmaneter på västkusten

Havs- och vattenmyndigheten: Flera rapporter om fynd av klängmaneter på västkusten

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 16:50 CEST

​Senaste veckorna har allmänheten rapporterat in flera fynd av Gonionemus vertens, ett nässeldjur som är släkting till vanliga maneter. - Arten har tidigare förekommit sporadiskt i svenska vatten, det är först i sommar som den verkar finnas i riklig mängd. Det är därför viktigt att vi får allmänhetens hjälp för att förstå spridningen, säger Erland Lettevall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel även i nordhavsräka vid Måseskärsvraken

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel även i nordhavsräka vid Måseskärsvraken

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 07:30 CEST

Halter av det giftiga ämnet diphenylchlorarsine (Clark I och Clark II) har tidigare hittats i plattfisk och havskräfta vid Måseskärsvraken. Nu visar även prover av nordhavsräka spår av det kemiska stridsmedlet. - Det rör sig om väldigt låga halter som inte bedöms farliga för konsumtion. Men det är ämnen som inte ska finnas i havsmiljön, säger Fredrik Lindgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Sol, vind och HaV i Almedalen

Sol, vind och HaV i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 07:30 CEST

Under Almedalsveckan samtalar HaV om havs- och vattenmiljö samt blå ekonomi ur olika perspektiv. Det blir spännande diskussioner med intressanta paneldeltagare. Under veckan lyfter vi bland annat nationell samverkan inom marint områdesskydd, fiskereglering, övergödning och digitalisering. Fokus ligger även på havsplanering, miljögifter samt havet kopplat till fattigdomsbekämpning.

EU har beslutat om ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

EU har beslutat om ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

Nyheter   •   Jun 18, 2018 16:18 CEST

Europaparlamentet (EP) och EU:s ministerråd har antagit en ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd (demersala), i Nordsjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd. Bestånd som omfattas av planen är, bland annat, torsk, nordhavsräka, kräfta, kolja, gråsej, tunga och rödspätta i Nordsjön och Skagerrak.

Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år

Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 07:30 CEST

I år påbörjar regeringen en utökad och flerårig satsning på rent hav. I den ingår att länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan söka medel hos Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för lokala åtgärder mot övergödning. Den omfattar minst nio miljoner kronor för 2018 och är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

HaV-satsning visar: Rening av läkemedel i avloppsvatten är möjlig och behöver inte vara dyr

HaV-satsning visar: Rening av läkemedel i avloppsvatten är möjlig och behöver inte vara dyr

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:58 CEST

Tekniken för avancerad rening av läkemedelsrester på svenska avloppsreningsverk finns och det behöver inte kosta mer än cirka en krona per kubikmeter vatten. Det slår Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fast i en ny rapport. - Olika lösningar har testats i olika skala. I huvudsak är det ozonering eller aktivt kol som har utvärderas samt olika kombinationslösningar., säger Margareta Lundin Unger.

 Möte i Malmö med Sveriges grannländer om förslag till havsplaner

Möte i Malmö med Sveriges grannländer om förslag till havsplaner

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:52 CEST

​Under våren har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och länsstyrelserna samlat till flera möten runt om i landet för att diskutera förslagen till statliga havsplaner. Den 19 juni blir det internationellt samrådsmöte i Malmö. - Sverige har stort intresse av samordning mellan länder eftersom vi har många grannar med angränsande havsområden, nio stycken plus Åland, säger Thomas Johansson på HaV.

Tio projekt om marin pedagogik får dela på 2,5 miljoner kronor

Tio projekt om marin pedagogik får dela på 2,5 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 07:30 CEST

​I april utlyste Havs- och vattenmyndigheten 2,5 miljoner kronor för aktiviteter eller produktion av material inom marin pedagogik. - Vi har fått 31 ansökningar från förskolor, skolor, Naturrum, kunskapscenter och föreningar. Det är fantastiskt att få ta del av alla engagerade idéer om hur barn och ungdomar ska få möjlighet att upptäcka och förstå hur viktiga haven är, säger Monica Forsell.

HaV föreslår nytt arbetssätt för att nå bevarandemål i marina skyddade områden till 2020

HaV föreslår nytt arbetssätt för att nå bevarandemål i marina skyddade områden till 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fick i höstas uppdrag av regeringen att utreda vilka åtgärder, med betoning på fiske, som behövs i marina skyddade områden för att nå de uppsatta bevarandemålen till 2020. I uppdraget ingick även att utreda vilka effekter bottentrålning har på livsmiljöer och de arter som lever där, främst inom marina skyddade områden och innanför trålgränsen.

HaV inför förbud för ålfiske november till januari

HaV inför förbud för ålfiske november till januari

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför förbud för fiske efter ål i svenska kustområden mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019. - Vi beslutar i enlighet med vårt förslag som varit på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Ny klassning för badvattenkvaliteten vid Pite havsbad

Ny klassning för badvattenkvaliteten vid Pite havsbad

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 11:30 CEST

Pite havsbad i Norrbotten är ett av Sveriges 441 svenska EU-bad. Inför årets badsäsong har badet klassificerats som ”dålig kvalitet”. Piteå kommun vill nu att klassificeringen ändras till ”tillfredsställande kvalitet”. - Vi bedömer att provresultaten ligger inom osäkerhetsgränsen. Resultat från tidigare mätningar stärker bilden av att deras klassificering är rimlig, säger Björn Sjöberg på HaV.

8-fjordar vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är fantastiskt glada och stolta"

8-fjordar vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är fantastiskt glada och stolta"

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 14:39 CEST

Årets vinnare av vattenmiljöpriset Sjöstjärnan blir projektet ”8-fjordar” i Bohuslän. Niclas Åberg, projektledare, Sara Ejvegård, miljöinformatör och Bo Pettersson, kommunalråd i Stenungsunds kommun, fick i dag ta emot priset från miljöminister Karolina Skog på Havs- och vattenforum i Göteborg. - Vi är fantastiskt glada och riktigt stolta över det här, säger projektledare Niclas Åberg.

Ny rapport visar: Satsning på selektiva fiskeredskap ger mer hållbart fiske

Ny rapport visar: Satsning på selektiva fiskeredskap ger mer hållbart fiske

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 08:30 CEST

Under fyra år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delat ut 38 miljoner kronor till projekt för att utveckla ett mer selektivt och skonsamt fiske. Projekten har utförts i samarbete mellan yrkesfisket och Sveriges lantbruksuniversitet. Satsningen presenteras i dag på Havs- och vattenforum. - Fisket har haft många goda idéer kring hur de ska kunna fiska mer selektivt, säger Hans Nilsson på SLU.

National report shows increase of "excellent" EU bathing waters in Sweden

National report shows increase of "excellent" EU bathing waters in Sweden

Nyheter   •   Maj 15, 2018 12:22 CEST

More than 90 percent of the EU bathing waters in Sweden met at least sufficient water quality standards in 2017. There has also been an increase in bathing waters classified as excellent. “We are very happy to see that actions, taken by local municipalities, are leading to higher quality of bathing waters in Sweden”, says Ylva Engwall at Swedish Agency for Marine and Water Management, SwAM.

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad har utmärkt vattenkvalitet

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad har utmärkt vattenkvalitet

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 07:30 CEST

92 procent av de 441 svenska EU-baden har god vattenkvalitet. Endast ett svenskt EU-bad har klassificerats med dålig vattenkvalitet inför årets badsäsong. - Allt fler svenska EU-bad har fått klassificeringen ”utmärkt” kvalitet på badvattnet. Det är väldigt positivt och vi ser också att kommunerna arbetar aktivt med den här frågan, säger Ylva Engwall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV föreslår lagändringar för fritidsfiske: ”Ökar möjligheten till bra förvaltning”

HaV föreslår lagändringar för fritidsfiske: ”Ökar möjligheten till bra förvaltning”

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 07:30 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lägger nu, på uppdrag av regeringen, fram förslag på hur lagstiftningen för fritidsfiske kan ändras. HaV föreslår att det ska vara möjligt att införa anmälnings- och rapporteringsskyldighet för visst fritidsfiske. Förslaget innebär också att fritidsfiskare i havet och de fem stora sjöarna i första hand får använda handredskap som flugfiske- eller metspö.

FN:s särskilda sändebud till Göteborg: "Vi måste agera nu för att få friska hav"

FN:s särskilda sändebud till Göteborg: "Vi måste agera nu för att få friska hav"

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 09:35 CEST

FN:s havskonferens i New York i fjol resulterade i över 1 400 frivilliga åtaganden för att rädda haven. Den 17 maj kommer Peter Thomson från Fiji, FN:s första särskilda sändebud för havsfrågor, till Havs- och vattenforum i Göteborg. - Om vi vill ha säkra våra arters framtid på den här planeten så måste vi agera nu för att få friska hav och för att kunna möta klimatförändringar, säger han.

Kronprinsessan Victoria till Havs- och vattenforum i Göteborg – Östersjön i fokus i år

Kronprinsessan Victoria till Havs- och vattenforum i Göteborg – Östersjön i fokus i år

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 08:34 CEST

Kronprinsessan Victoria närvarar vid Havs- och vattenforum som i år sätter Östersjön i fokus. Konferensen hålls i Göteborg den 16 och 17 maj. - Vi kommer särskilt att lyfta nyttor med våra hav och ge konkreta exempel på vad som görs lokalt och globalt för att lösa problem som övergödning, fiskdöd och miljögifter i Östersjön, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.