Skip to main content

Taggar

Skagerrak

Kattegatt

Thomas Johansson

torsk

Västerhavet

lax

räkfiske

havsplanering

Mats Svensson

Hanöbukten

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

vild lax

havsplaneringen

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 479 Östersjön 107 havsmiljö 73 HaV 51 Björn Risinger 48 Skagerrak 47 Kattegatt 45 fiske 42 Björn sjöberg 36 vattenmiljö 36 biologisk mångfald 31 Thomas Johansson 30 miljö 29 fisk 28 torsk 27 Västerhavet 25 biologi 24 Sofia Brockmark 22 övergödning 22 sill 20 fredrik nordwall 20 martin rydgren 19 lax 18 fiskekvoter 17 Håkan Carlstrand 17 locknesjön 17 Nordsjön 17 hållbart fiske 16 miljöövervakning 16 Hav & Vatten 16 ingemar berglund 16 bengt kåmark 15 Bertil Håkansson 15 EU 15 räkfiske 14 fiskeripolitik 14 havsplanering 14 miljömål 14 Jakob Granit 13 Karin linderholm 13 Margareta Lundin Unger 13 ekosystem 12 anna jöborn 11 vattenkraft 11 patrik persson 11 Öresund 11 Hanöbukten 11 SLU 11 vattendrag 11 Mats Svensson 11 fiskbestånd 11 Susanne Viker 10 Havs- och vattenforum 10 vildlax 10 ICES 10 Gotland 10 pia ahnlund 10 laxfiske 9 marint skräp 9 lena tingström 9 blå tillväxt 9 joakim hjelm 9 Natura 2000-områden 9 skarpsill 9 främmande arter 9 havskräfta 9 Argos 8 Naturvårdsverket 8 vÄTTERN 8 amerikansk hummer 8 marina skyddade områden 8 erland lettevall 8 fritidsfiske 7 tumlare 7 västkusten 7 dricksvattenförsörjning 7 makrill 7 Mälaren 7 Sjöstjärnan 7 selektiva redskap 7 natura 2000 7 Bottniska viken 7 sjöar 7 Dricksvatten 7 kalkning 7 Östergötland 7 utkastförbud 7 Karolina Skog 7 vattendirektivet 7 Sven-Erik Bucht 7 Niklas egriell 7 inger dahlgren 6 Bottenviken 6 strömming 6 Bottenhavet 6 vattenförvaltning 6 yrkesfiske 6 marie ingerup 6 små avlopp 6 Blekinge 6 öring 6 Göteborg 6 hummer 6 lena ek 6 badvatten 6 marmorkräftan 6 kolja 6 Mörrumsån 6 sjöfart 6 biologisk mångfald i rinnande vatten 6 Emån 6 ålgräs 6 Västra Götaland 5 regeringsuppdrag 5 ål 5 fredrik ljunghager 5 SKL 5 fiskereglering 5 främmande invasiva arter 5 marin nedskräpning 5 gädda 5 Jönköping 5 havsmiljödirektivet 5 EU:S ramdirektiv för vatten 5 knubbsäl 5 anders skarstedt 5 Västerbotten 5 mikroplaster 5 Karin Wall 5 God havsmiljö 2020 5 badvattenkvalitet 5 havs- och vattenforum 2013 5 god miljöstatus 5 SMHI 5 ålgräsängar 5 Isabella lövin 5 marmorkräfta 5 laxbestånd 5 Tjörn 5 invasiva arter 5 Kalmar 5 EU-kommissionen 5 Almedalen 5 fiskevård 4 badplatsen 4 Norrbotten 4 avloppsvatten 4 vattenkvalitet 4 miljögifter 4 flodkräftan 4 kustbevakningen 4 Göta älv 4 rödspätta 4 Åsa Gunnarsson 4 ekosystemen 4 ospar 4 Sjöfartsverket 4 grundvatten 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Västra götalands län 4 Energimyndigheten 4 utkastförbudet 4 vattenkraftverk 4 EU-bad 4 eu-fiske 4 enskilda avlopp 4 nordhavsräkan 4 lokalt vattenvårdsarbete 4 vattenbrist 4 Vänern 4 Internationella havsforskningsrådet 4 syrefria bottnar 4 Hjälmaren 4 havs- och vattenmiljö 4 forskningsfartyg 4 maud larsen 4 Norrbottens län 4 Skåne 4 katarina vartia 4 BAltic Sea Action plan 4 johanna eriksson 4 Jakob Bergengren 4 förnybar energi 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 catarina hedar 4 kvoter 4 sälar 4 torskfiske 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 Badplatser 4 abborre 4 Ingen övergödning 4 landningsskyldigheten 4 Öland 4 Dalälven 4 gemensam fiskeripolitik 4 Christer larsson 4 klimatförändringar 4 kustfiske 4 Lena olsson 4 MSY 4 havsöring 4 stockholm 4 unionsförteckningen 4 LRF 4 Almedalsveckan 4 Gävleborg 4 stig thörnqvist 4 från källa till hav 4 qamer chaudhry 4 mimer 4 märstaån 4 utsläpp 4 hotade arter 4 levande hav 3 jens persson 3 mårten gustafsson 3 Dalarna 3 utkast av räka 3 Britt-Marie Mattsson 3 ylva engwall 3 torskburar 3 läckage av fosfor 3 Mats Ivarsson 3 gråsäl 3 landningsskyldighet 3 grundvattentäkter 3 gös 3 bratten 3 hedströmmen 3 Bohuslän 3 Göteborgs universitet 3 dumpning 3 sik 3 EU:s fiskeministrar 3 Halland 3 Blekinge län 3 redskap 3 öringfiske 3 Ingemar Andersson 3 karin pettersson 3 roxen 3 lennart sorby 3 havsmiljöanslaget 3 johan stål 3 havsmiljöinstitutet 3 Offside press 3 jordbruksverket 3 glan 3 miljöprövning 3 kosterhavet 3 Malin skog 3 våtmark 3 ministerrådet 3 Gävleborgs län 3 vägledning 3 Västerbottens län 3 perfluorerade ämnen 3 havets barnkammare 3 reglerkraft 3 trollingfiske 3 Agenda 2030 3 Kräftfiske 3 försurning 3 havsbotten 3 lova 3 vattenmiljön 3 kustkvoter 3 Offside 3 våtmarker 3 ekosystemtjänster 3 per moksnes 3 älv 3 syresättning 3 Västernorrland 3 Levande sjöar och vattendrag 3 havsmiljöförordningen 3 sillfiske 3 fosfor 3 Värmdö kommun 3 laxkvot 3 Jonas Nilsson 3 grunda havsvikar 3 handredskap 3 Emåförbundet 3 naturreservat 3 anna karlsson 3 susanna hogdin 3 tillsynsvägledning 3 sötvatten 3 Fladen 3 olja 3 sälskador 3 Havskonferensen 3 anslag 3 malin wilhelmsson 3 båtbottenfärger 3 plastskräp 3 berit pettersson 3 havsforskning 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 selektivt fiske 3 syresättningar av bottnar 3 laxförvaltning 3 havsplaner 3 signalkräfta 3 Helcom 3 Linus Hammar 3 vandrarmusslan 3 avloppsanläggningar 3 matilda ernkrans 3 fiskvägar 3 Lilla Middelgrund 3 vattenresurser 3 Stora Middelgrund 3 hummerregler 3 artportalen 3 sjö 3 hummerfiske 3 karin hermansson 3 marie berghult 3 Säveån 3 ytvatten 3 johanna egerup 3 säveåprojektet 2 marit larsdotter 2 maria damanaki 2 malin hemmingsson 2 miljödepartementet 2 vindkraft 2 landningskontroll 2 Mischa Billing 2 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2 miljöbalken 2 PFAS 2 havsbaserad vindkraft 2 fiskelagen 2 vrak 2 realtidsstängning av fisk 2 vindelälven 2 ålfiske 2 gunnar johnsson 2 fiskeförvaltning 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 Anna Lingman 2 EU:s gemensamma fiskeripolitik 2 fiskemöjligheter 2 MSY-målet 2 charlotte benjaminsson 2 gfp 2 Syrebrist 2 digitalisering av djupdata 2 lysekil 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 tomas andersson 2 Dana 2 länsstyrelsen västmanland 2 Egentliga Östersjön 2 Linda Rydell 2 Märsta 2 kosterhavets nationalpark 2 pushup-fälla 2 fiskefritt område 2 selektiva fiskeredskap 2 rekreation 2 skydda vildlax 2 Smögens fiskauktion 2 utvärdering 2 spårbarhet 2 fiskvandring 2 Strömstad 2 vitfisk 2 vattentäkter 2 riksintresse 2 Kalmar län 2 vandringshinder 2 västra beståndet 2 Vattensverige 2 Stephen F. Lintner 2 årsredovisning 2 realtidsstängning i skagerrak 2 anders bogelius 2 miljövänlig vattenkraft 2 båtmässan 2 Anna Linusson 2 Värmdö 2 muddermassor 2 Morups bank 2 ostkusten 2 vikare 2 odlad lax 2 fiskerikontroll 2 Hudiksvalls kommun 2 malin aarsrud 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 Världsbanken 2 kräftpest 2 Röde bank 2 gullmarsfjorden 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 bidrag 2 fria vandringsvägar 2 maximal hållbar avkastning 2 Thetis 2 testeboån 2 Naturskyddsföreningen 2 andreas sundelöf 2 miljömålen 2 landningshamnar 2 nordhavsräka 2 Erik Törnblom 2 Monde Mayekiso 2 Umeälven 2 himleån 2 CCAMLR 2 Bart Adriaenssens 2 länsstyrelsen 2 clas magnusson 2 erik årnfelt 2 miljötillsyn 2 maritim turism 2 FN:s havskonferens 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 barlastvatten 2 oljeutsläpp 2 maritima näringar 2 korallrev 2 Skåne län 2 Vattenforum 2 reningsverk 2 oljesanering 2 skyddade marina områden 2 Svenskt Vatten 2 Västerviks kommun 2 Gry Sagebakken 2 tac 2 sara grahn 2 Klarälven 2 hm konungen 2 dumpning av muddermassor 2 gunilla ejdung 2 Sportfiskarna 2 sillkvoter 2 fiskeregler 2 almedalsveckan 2011 2 Anna Froster 2 balticstern 2 anton halldén 2 Atlanten 2 vattenvård 2 torne älv 2 rödlistan 2 staffan danielsson 2 tullstorpsåprojektet 2 myrar 2 kustmiljö 2 laxfällor 2 småvalar 2 avlopp 2 christina hallström 2 Carl Piper 2 jarl engquist 2 Johan Kuylenstierna 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 åtgärdsprogram 2 Umeå Universitet 2 Örebro 2 Siwi 2 hedefors 2 Höga Kusten 2 jan schmidtbauer crona 2 dricksvattentäkter 2 sjöar och vattendrag 2 hummerbestånd 2 göta kanal 2 vattenskyddsområde 2 vitling 2 fritidsbåtar 2 anders hellström 2 ålvandring 2 laxkvoter 2 ospar-kommissionen 2 läkemedelsrester 2 Lova-projekt 2 knivsta 2 klimat 2 Sveaskog 2 räka 2 Karin bjerner 2 european maritime day 2 Jämtland 2 miljöfarliga vrak 2 syresättning av djupvatten 2 vattenfrågor 2 kraftverk 2 SGU 2 vattenkraften 2 ekologisk kompensation 2 flodkräfta 2 undersökningsfartyg 2 Visa alla taggar

Senaste nytt

Klimatförändringar hot mot flera arter  - ny rapport föreslår havsområden som bör skyddas

Klimatförändringar hot mot flera arter - ny rapport föreslår havsområden som bör skyddas

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 08:30 CET

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningar för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beställt visar att exempelvis blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar. - Stämmer klimatmodellerna så kommer viktiga arter att försvinna från stora områden i Östersjön, säger Jonas Pålsson, utredare på HaV.

HaV-förslag till nya regler för ett fortsatt fiske av signalkräfta i Sverige

HaV-förslag till nya regler för ett fortsatt fiske av signalkräfta i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 08:01 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu förslag på hur Sverige ska kunna fortsätta fiska efter signalkräfta och samtidigt minska spridningen i svenska vatten. Hanteringsprogrammet för signalkräfta innebär bland annat förslag på nya krav för försäljning av okokta signalkräftor söder om Dalälven samt förbud mot fiske och försäljning av okokta signalkräftor i övriga Sverige.

HaV:s generaldirektör: Hållbarhet och utveckling viktiga utmaningar kommande åren

HaV:s generaldirektör: Hållbarhet och utveckling viktiga utmaningar kommande åren

Nyheter   •   Jan 08, 2018 11:43 CET

Kopplingen mellan hållbarhet och utveckling är en av utmaningarna i Havs- och vattenmyndighetens strategi för de kommande tre åren. – Det handlar om att bevara grundläggande ekosystem och att minska övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, kuster och hav, säger generaldirektör Jakob Granit.

HaV-enkät visar: Risk för vattenbrist ledde till flera insatser och vattenbesparing

HaV-enkät visar: Risk för vattenbrist ledde till flera insatser och vattenbesparing

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2017 10:00 CET

​Inför sommaren och hösten 2017 såg Sverige ut att drabbas av den värsta vattenbristen på flera decennier. Mellan 40-50 kommuner införde bevattningsförbud och uppmanade invånarna att spara på vatten. - Tack vare en sval sommar och mer regn än normalt under sensommar och höst så blev situationen aldrig så akut som vi befarade, säger Lennart Sorby på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Nya föreskrifter för kartläggning och analys av ytvattenförekomster

Nya föreskrifter för kartläggning och analys av ytvattenförekomster

Nyheter   •   Dec 22, 2017 08:48 CET

Vattenförvaltningen är ett viktigt verktyg för att säkerställa god vattenkvalitet och god tillgång till vatten. Den 19 december 2017 uppdaterade Havs- och vattenmyndigheten de föreskrifter som reglerar kartläggning och analys av ytvattenförekomster.

Klart med fiskekvoter i Västerhavet: Ökning för kolja och torsk och nya regler för ålfiske

Klart med fiskekvoter i Västerhavet: Ökning för kolja och torsk och nya regler för ålfiske

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 12:08 CET

​EU:s fiskeministrar är nu överens om 2018 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, MSY. - De största förändringarna jämfört med 2017 års kvoter rör bland annat kolja och torsk, säger Karin Linderholm, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

EU och Norge överens om fiskekvoter för 2018

EU och Norge överens om fiskekvoter för 2018

Nyheter   •   Dec 08, 2017 14:18 CET

​Förhandlingarna mellan Norge och EU om fiske i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2018 är nu klara. - Överenskommelsen innebär bland annat att 2018 års kvoter för sill, torsk, kolja, sej och vitling ökar jämfört med 2017, medan kvoterna för bland annat rödspätta minskar nästa år, säger Bart Adriaenssen, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Världens största marina skyddade område inrättas

Världens största marina skyddade område inrättas

Nyheter   •   Dec 01, 2017 14:54 CET

Idag etableras det största marina skyddade området i världen. Reservatet inrättas på internationellt vatten, i Rosshavet Antarktis, av Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.

HaV-analys av havsmiljön: Utsläppen minskar men övergödningen fortsatt problem i Östersjön

HaV-analys av havsmiljön: Utsläppen minskar men övergödningen fortsatt problem i Östersjön

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 07:30 CET

Utsläppen av kväve och fosfor från Sverige till våra hav minskar - men fortfarande är övergödningen ett stort problem i Östersjön. Antalet främmande, invasiva arter ökar kraftigt i både Östersjön och i Västerhavet. Det visar Havs- och vattenmyndighetens, HaV, bedömning av miljötillståndet i Östersjön och Nordsjön som nu går ut på nationell remiss.

HaV föreslår insatser för att skydda malen: ”Behöver ökade  möjligheter för lek och vandring”

HaV föreslår insatser för att skydda malen: ”Behöver ökade möjligheter för lek och vandring”

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:00 CET

Sveriges största sötvattensfisk, malen, var tidigare utbredd i landet men finns i dag bara i Båvenområdet i Södermanland, Emån i Småland och i övre och nedre Helge å i Skåne. Arten är klassad som sårbar i svenska rödlistan. Nu har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fastställt ett åtgärdsprogram för malen. - Vi behöver skapa ökade möjligheter för lek och vandring, säger Sofia Brockmark på HaV.

Ny HaV-rapport om den unika och hotade harren i Bottniska viken

Ny HaV-rapport om den unika och hotade harren i Bottniska viken

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 08:00 CET

​I Bottniska viken finns unika bestånd av fiskarten harr som anpassat sig till det bräckta vattnet i Östersjön. Men bestånden bedöms i dag som akut hotade. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu en ny rapport om harren i Bottniska viken. - Flera insatser krävs för att öka kunskapen om harren i Östersjön och för att kunna bevara och stärka beståndet, säger Sofia Brockmark på HaV.

Saneringen av miljöfarliga vrak inleds: Nu töms fiskefartyget Thetis på olja

Saneringen av miljöfarliga vrak inleds: Nu töms fiskefartyget Thetis på olja

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 07:30 CET

Nu inleds saneringen av fiskefartyget Thetis, ett av Sveriges miljöfarliga vrak. Fartyget sjönk utanför Smögen 1985 och vraket kan innehålla cirka 30 kubikmeter olja, vilket är tio gånger mer än en vanlig oljetank i en villa. - Om stora mängder olja läcker ut så orsakar det stora skador både i den marina miljön och på land, säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV bemöter LRF-artiklar om små avloppsanläggningar

HaV bemöter LRF-artiklar om små avloppsanläggningar

Nyheter   •   Okt 18, 2017 13:20 CEST

​I LRF:s artiklar ”Jakten på enskilda avlopp onödig” (2017-10-11) och ”HaV ville inte publicera rapporten” (2017-10-13) finns flera felaktiga påståenden som Havs- och vattenmyndigheten, HaV vill bemöta. I artiklarna påstås att HaV bedriver en ”kampanj” mot små avlopp. Så är inte fallet. HaV tar fram vägledning till kommunerna i deras arbete med tillsyn av små avloppsanläggningar.

HaV värd för EU-projektet Water Co-Governance i Varberg

HaV värd för EU-projektet Water Co-Governance i Varberg

Nyheter   •   Okt 17, 2017 12:53 CEST

I dag, 18 oktober, samlas deltagare i projektet Water Co-Governance till Varberg för ett tre dagars möte. Water Co-Governance är ett interregionalt EU-projekt med syfte att stärka arbetet och förbättra samarbetet mellan olika aktörer inom vattenförvaltningen. Sverige deltar i projektet tillsammans med Danmark, Holland, Storbritannien och Tyskland.

Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara: Svaga bestånd ger sänkt kvot för laxfiske

Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara: Svaga bestånd ger sänkt kvot för laxfiske

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 18:07 CEST

​Vid mötet i ministerrådet beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön för 2018. De arter som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär minskade kvoter för sex bestånd, bland annat östra beståndet av torsk. Däremot blir det ingen ändring för kvoten för västra beståndet av torsk och för kvoten för sill i centrala Östersjön och skarpsill en ökning.

HaV vill öka skyddet för ålgräs: "Viktigast förebygga skador på havets barnkammare"

HaV vill öka skyddet för ålgräs: "Viktigast förebygga skador på havets barnkammare"

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 07:30 CEST

I Bohuslän har över 60 procent eller cirka 12 500 hektar ålgräs försvunnit sedan 1980-talet. Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett åtgärdsprogram för att vända utvecklingen. - Ålgräs ger skydd och mat för flera av våra viktiga fiskarter. Det motverkar övergödning och förbättrar vattenkvaliteten men är samtidigt en av de naturtyper som hotas av utrotning, säger Sofia Brockmark.

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är positiv till regeringens förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. - Förslaget gör att vattenkraftverk i Sverige ska få moderna miljövillkor, även de som i dag saknar tillstånd eller som aldrig fått sin verksamhet prövad enligt miljöbalken, säger generaldirektör Jakob Granit.

Läckage av fosfor från Östersjöns botten viktig fråga för HaV - ny vägledning tas fram

Läckage av fosfor från Östersjöns botten viktig fråga för HaV - ny vägledning tas fram

Nyheter   •   Sep 27, 2017 10:56 CEST

Regeringen vill redan nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav, bland annat projekt mot övergödning. - Näringstillförseln från land måste fortsätta minska. Det kan också behövas åtgärder för att minska den interna näringsbelastningen, det vill säga läckaget av fosfor från syrefria bottnar i hav och sjöar, säger Robert Almstrand, Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Åter tillåtet att fiska med krok på kustkvoten

Åter tillåtet att fiska med krok på kustkvoten

Nyheter   •   Sep 19, 2017 15:58 CEST

I augusti var kustkvoten för makrill fylld, och Havs-och vattenmyndigheten (HaV) stoppade därför fisket med krokredskap och nät. Samtidigt med stoppet informerade HaV att stoppet kunde komma att upphävas om det gavs möjlighet.

Marina experter samlas: ”Arktis vatten behöver ökat skydd mot klimatförändring och havsförsurning”

Marina experter samlas: ”Arktis vatten behöver ökat skydd mot klimatförändring och havsförsurning”

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 07:30 CEST

21 -22 september samlas 65 marina experter i Helsingfors för att diskutera ett ökat skydd för djur och växter i Arktis vatten. Mötet arrangeras av Sverige och Finland. - Vi får höra senaste rönen om hur klimatförändring och ökad havsförsurning påverkar ekosystemen och hur marint områdesskydd kan motverka de samlade negativa effekterna, säger Jessica Nilsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.