Skip to main content

Taggar

Skagerrak

Kattegatt

Thomas johansson

torsk

Västerhavet

lax

havsplanering

Hanöbukten

räkfiske

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

vild lax

havsplaneringen

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 540 Östersjön 119 HaV 80 havsmiljö 78 Skagerrak 53 Kattegatt 51 fiske 49 Björn Risinger 48 Björn Sjöberg 43 vattenmiljö 37 Thomas johansson 32 biologisk mångfald 32 torsk 31 övergödning 30 Västerhavet 30 miljö 29 fisk 28 Jakob Granit 25 biologi 24 Sofia Brockmark 23 Nordsjön 23 Håkan Carlstrand 22 Fredrik Nordwall 22 sill 21 lax 21 ingemar berglund 21 havsplanering 20 fiskekvoter 19 martin rydgren 19 miljöövervakning 18 Locknesjön 18 miljömål 17 hållbart fiske 16 Hav & Vatten 16 SLU 16 fiskbestånd 15 vattenkraft 15 Karin linderholm 15 EU 15 bengt kåmark 15 Margareta Lundin Unger 14 räkfiske 14 Hanöbukten 14 fiskeripolitik 14 Mats Svensson 13 Anna Jöborn 13 ekosystem 13 Gotland 13 ICES 13 Havs- och vattenforum 13 Naturvårdsverket 12 Bertil Håkansson 12 marina skyddade områden 12 Öresund 11 laxfiske 11 vattendrag 11 patrik persson 11 blå tillväxt 10 Skåne 10 Blekinge 10 främmande arter 10 pia ahnlund 10 kalkning 10 havskräfta 10 vildlax 10 lena tingström 10 Susanne Viker 10 marint skräp 9 Bottenviken 9 erland lettevall 9 joakim hjelm 9 vÄTTERN 9 Kalmar 9 ål 9 skarpsill 9 Natura 2000-områden 9 Östergötland 9 selektiva redskap 9 Bottniska viken 9 Sjöstjärnan 9 fritidsfiske 8 tumlare 8 Argos 8 Karolina Skog 8 LRF 8 makrill 8 kolja 8 amerikansk hummer 8 gädda 8 hummer 8 Bottenhavet 8 Mälaren 8 västkusten 8 natura 2000 8 Miljögifter 7 yrkesfiske 7 vattendirektivet 7 Sven-Erik Bucht 7 öring 7 Dricksvatten 7 sjöar 7 ålgräs 7 Emån 7 Kustbevakningen 7 dricksvattenförsörjning 7 Niklas egriell 7 regeringsuppdrag 7 utkastförbud 7 Västra Götaland 7 rent hav 7 badvattenkvalitet 7 Stockholm 7 Mörrumsån 7 Tjörn 7 strömming 7 Västerbotten 7 inger dahlgren 7 Göteborg 7 Energimyndigheten 7 SKL 7 sjöfart 7 Internationella havsforskningsrådet 7 Ingen övergödning 7 Jordbruksverket 6 marmorkräftan 6 Isabella Lövin 6 biologisk mångfald i rinnande vatten 6 marie ingerup 6 laxbestånd 6 små avlopp 6 lena ek 6 Almedalen 6 vattenförvaltning 6 från källa till hav 6 abborre 6 Sjöfartsverket 6 BAltic Sea Action plan 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 Smhi 6 badvatten 6 Thetis 6 Helcom 6 EU-bad 6 Agenda 2030 6 Gävleborg 6 fredrik ljunghager 6 Göteborgs universitet 6 ålfiske 6 Jönköping 6 mikroplaster 6 grundvatten 6 ålgräsängar 6 Sveriges Lantbruksuniversitet 6 vattenbrist 5 Västra Götalands län 5 Karin Wall 5 främmande invasiva arter 5 Fredrik Lindgren 5 fiskereglering 5 Christer larsson 5 EU:S ramdirektiv för vatten 5 Norrbottens län 5 havs- och vattenforum 2013 5 Stig Thörnqvist 5 marmorkräfta 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 invasiva arter 5 anders skarstedt 5 miljöfarliga vrak 5 marin nedskräpning 5 Vänern 5 ålförvaltningsplan 5 klimatförändringar 5 Hjälmaren 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 Halland 5 ylva engwall 5 Badplatsen 5 mikael krysell 5 havsmiljöinstitutet 5 handredskap 5 Ospar 5 Norrbotten 5 Badplatser 5 knubbsäl 5 fiskevård 5 gemensam fiskeripolitik 5 hotade arter 5 Västernorrland 5 EU-kommissionen 5 god miljöstatus 5 havsöring 4 johanna eriksson 4 Öland 4 vattenkraftverk 4 SIWI 4 kustfiske 4 Blekinge län 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 enskilda avlopp 4 Göta älv 4 flodkräftan 4 miljöprövning 4 märstaån 4 vild lax 4 havsplaneringen 4 Dalälven 4 Västerbottens län 4 laxkvot 4 ekosystemen 4 avloppsvatten 4 spökgarn 4 vattenkvalitet 4 Lena olsson 4 havsmiljödirektivet 4 havsbotten 4 havs- och vattenmiljö 4 reglerkraft 4 syrefria bottnar 4 fritidsbåtar 4 Havskonferensen 4 katarina vartia 4 God havsmiljö 2020 4 förnybar energi 4 eu-fiske 4 utsläpp 4 EU:s gemensamma fiskeripolitik 4 Emåförbundet 4 Sportfiskarna 4 forskningsfartyg 4 gös 4 Skåne län 4 sälar 4 Gävleborgs län 4 maud larsen 4 Orust 4 landningsskyldigheten 4 havsplaner 4 unionsförteckningen 4 kvoter 4 rödspätta 4 torskfiske 4 catarina hedar 4 ytvatten 4 mål 14 4 selektivt fiske 4 qamer chaudhry 4 EU:s fiskeministrar 4 olja 4 Åsa Gunnarsson 4 landningsskyldighet 4 nordhavsräkan 4 Almedalsveckan 4 Robert Almstrand 4 strandstädning 4 sik 4 våtmarker 4 signalkräfta 4 mimer 4 fosfor 4 Jakob Bergengren 4 Nordostatlanten 4 Svenska kraftnät 4 Västerviks kommun 4 länsstyrelsen 4 Södermanland 4 MSY 4 utkastförbudet 4 fiskvägar 4 Kalmar län 3 malin wilhelmsson 3 Värmdö kommun 3 kustkvoter 3 redskap 3 laxförvaltning 3 ekosystemtjänster 3 Jonas Nilsson 3 karin hermansson 3 EU:s ministerråd 3 roxen 3 johan stål 3 mårten gustafsson 3 sjö 3 bratten 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 Chalmers 3 älv 3 antarktis 3 försurning 3 klimat 3 syresättning 3 hummerfiske 3 Kosterhavets nationalpark 3 lova 3 kameraövervakning 3 Bohuslän 3 Lunds universitet 3 LOVA-bidrag 3 syresättningar av bottnar 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Säveån 3 trollingfiske 3 kosterhavet 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 egentliga Östersjön 3 Britt-Marie Mattsson 3 öringfiske 3 Mats Ivarsson 3 hedströmmen 3 båtbottenfärger 3 Västmanland 3 lennart sorby 3 marin pedagogik 3 vraksanering 3 ministerrådet 3 Bart Adriaenssens 3 plastskräp 3 berit pettersson 3 ålfiskeförbud 3 frivilliga åtaganden 3 dumpning 3 spinnspö 3 Måseskär 3 sillfiske 3 perfluorerade ämnen 3 Båtretur 3 Gullmarsfjorden 3 Joacim Johannesson 3 FN:s havskonferens 3 skrubbskädda 3 hummerregler 3 Offside press 3 spårbarhetssystem 3 Malin skog 3 tillsynsvägledning 3 LOVA-projekt 3 havets barnkammare 3 ingemar abrahamsson 3 greppa näringen 3 johanna egerup 3 grunda havsvikar 3 vattenmyndigheterna 3 jens persson 3 lysekil 3 SGU 3 havsmiljöförordningen 3 läckage av fosfor 3 Dalarna 3 fiskeförvaltning 3 harr 3 marie berghult 3 Kräftfiske 3 karin pettersson 3 Örebro 3 havsforskning 3 Syrebrist 3 susanna hogdin 3 naturreservat 3 per moksnes 3 Ingemar Andersson 3 fritidsfiskare 3 Linus Hammar 3 Stora Middelgrund 3 anna karlsson 3 nordhavsräka 3 havsmiljöanslaget 3 sötvatten 3 vägledning 3 Kronoberg 3 christina hallström 3 oljesanering 3 Folkhälsomyndigheten 3 utkast av räka 3 avloppsanläggningar 3 CCAMLR 3 artportalen 3 Hobart 3 kustkommuner 3 vattenmiljön 3 ryssjor 3 spårbarhet 3 vandrarmusslan 3 sälskador 3 oljeutsläpp 3 grundvattentäkter 3 Offside 3 jan schmidtbauer crona 3 matilda ernkrans 3 muddermassor 3 Jämtland 3 torne älv 3 torskburar 3 glan 3 Ystad 3 vindkraft 3 skyddade marina områden 3 gråsäl 3 levande hav 3 vattenresurser 3 anslag 3 vindelälven 3 våtmark 3 farliga ämnen 3 testeboån 3 martin bjerner 3 Danmark 2 realtidsstängning av fisk 2 realtidsstängning i skagerrak 2 realtidsstängning 2 EU-projekt 2 Carl Piper 2 bakterier 2 eva rosenhall 2 tac 2 tullstorpsåprojektet 2 Länsstyrelsen Skåne 2 långa 2 riskbedömning 2 förvaltningsplan för torsk 2 Ingela Isaksson 2 Uppsala 2 vattenbruk 2 vattenkraften 2 artdatabanken 2 selektiva fiskeredskap 2 hm konungen 2 Svenskt Vatten 2 gunilla ejdung 2 Ascobans 2 bidrag 2 vattentäkter 2 havsförvaltning 2 ulrika stensdotter blomberg 2 clas magnusson 2 Smögens fiskauktion 2 art- och habitatdirektivet 2 länsstyrelserna 2 havsmiljön 2 Kristineberg 2 vrak 2 Kalmarsund 2 monica blidner 2 kraftverk 2 malin aarsrud 2 gunnar johnsson 2 ekologisk kompensation 2 Örebro län 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 Karin bjerner 2 Klarälven 2 göta kanal 2 Världsbanken 2 skydda vildlax 2 va 2 balticstern 2 anneli harlén 2 samhällsnytta 2 kågeälven 2 utrotningshotad 2 HMI 2 dricksvattentäkter 2 Kristianstad 2 Kungliga Tekniska Högskolan 2 Höga Kusten 2 småvalar 2 hållbar vattenkraft 2 piggvar 2 båtbottentvättning 2 Muskö 2 havstensfjorden 2 fiskvandring 2 flodkräfta 2 miljödepartementet 2 musslor 2 maria damanaki 2 säveåprojektet 2 Kvädöfjärden 2 havsbaserad vindkraft 2 syresättning av djupvatten 2 hedefors 2 kemiska stridsmedel 2 vattenvård 2 reningsverk 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 vattenfrågor 2 digitalisering av djupdata 2 Anna Linusson 2 havsområde 2 mal 2 utkast 2 algblomning 2 vitfisk 2 european maritime day 2 bohuskusten 2 Umeå Universitet 2 Värmland 2 kusträddardagen 2 Uppsala län 2 trålfiske 2 Visa alla taggar

Senaste nytt

Ny rapport visar vilka främmande arter som kan påverka den biologiska mångfalden i Sverige

Ny rapport visar vilka främmande arter som kan påverka den biologiska mångfalden i Sverige

Nyheter   •   Jan 21, 2019 16:47 CET

ArtDatabanken har, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, gjort en riskklassificering av drygt tusen främmande arter av växter, svampar och djur. Resultatet visar att hälften av dessa kan ge negativ påverkan på svensk natur, både på kort och på lång sikt. - Det är en vetenskaplig bedömning av vilken påverkan dessa kan på biologisk mångfald, säger Susanne Eriksson.

Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 07:00 CET

Från den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter miljöprövas för att få moderna miljövillkor. För alla vattenkraftsägare öppnar Länsstyrelsen 14 januari en e-tjänst för anmälan. Då får man möjlighet att ansöka om ersättning från Vattenkraftens miljöfond och verksamheten kan fortsätta tills prövningen. Anmälan görs på Länsstyrelsens webbplats mellan den 14 januari och 1 juli 2019.​

 Tre myndigheter får gemensamt uppdrag:  "Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan miljö och energi"

Tre myndigheter får gemensamt uppdrag: "Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan miljö och energi"

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 16:04 CET

Regeringen har beslutat om kompletterande bestämmelser till propositionen om vattenmiljö och vattenkraft. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2019 och berör uppemot 4 000 verksamheter. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät får nu regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationellt vägledande plan för miljöprövning av vattenkraften.

Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 07:50 CET

​20 projekt i Sverige får totalt 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. - Det här är en bred satsning som vi gör tillsammans med flera aktörer. Tack vare den kan myndigheter, intresseorganisationer och lokala aktörer bygga upp ett gemensamt och långsiktigt arbetssätt mot övergödning, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

2019 års fiskekvoter klara: Ökning för havskräfta, minskning för torsk och nya regler för ålfiske

2019 års fiskekvoter klara: Ökning för havskräfta, minskning för torsk och nya regler för ålfiske

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 14:26 CET

EU:s fiskeministrar är nu överens om 2019 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, exempelvis för havskräfta, kolja, gråsej och rödspätta i Skagerrak och Kattegatt. Beslutet innebär även nya regler för ålfiske och att de även omfattar glasål samt fiske i Medelhavet och fritidsfiske.

Bättre spårbarhet av fisk från hav till tallrik 2019

Bättre spårbarhet av fisk från hav till tallrik 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 07:30 CET

Mycket händer med fisken på vägen mellan havet och din tallrik och leverantörskedjan kan vara komplicerad. Från 1 januari 2019 skärps bestämmelserna och innebär att alla inblandade aktörer ska börja använda Havs- och vattenmyndighetens, HaV, spårbarhetssystem. Fångsterna kan kontrolleras bättre och konsumenten kan känna sig trygg med informationen om var, när och hur fisket eller odlingen skett.

Satsning på rent hav: Elva projekt för bättre vattenmiljö får dela på 21 miljoner kronor

Satsning på rent hav: Elva projekt för bättre vattenmiljö får dela på 21 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar ut totalt 21 miljoner kronor i bidrag till elva projekt för att minska övergödningen. Pengarna går till projekt för att öka kunskapen om internbelastning av fosfor i sjöar och kustvatten samt om återföring av näringsämnen. Satsningen pågår i tre år och ingår i regeringens satsning Rent hav.

FN-konvention slår fast att nio områden i Östersjön har särskilda naturvärden

FN-konvention slår fast att nio områden i Östersjön har särskilda naturvärden

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 11:02 CET

Nio områden i Östersjön pekas ut som särskilt viktiga av FN-konventionen för biologisk mångfald, The Convention on Biological Diversity (CBD) vid partsmötet i Sharm el Sheikh i Egypten. Det rör sig bland annat om Norra Bottenviken, Kvarken, Fladen, Stora och Lilla Middelgrund, Ålandshav, Ålands skärgård och Finska skärgårdshavet.

Laxens år 2019 invigd

Laxens år 2019 invigd

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 16:55 CET

– Syftet med Laxens år är att vi genom samarbete internationellt, nationellt och lokalt kan bidra till att samla, dela och utveckla kunskap mellan oss. Vi hoppas att satsningen ska öka medvetenheten och öka intresset för bevarande av laxbestånden, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

HaV:s analys av havsmiljön klar: ”Våra havsmiljöer mår generellt inte bra men vi ser vissa ljusglimtar”

HaV:s analys av havsmiljön klar: ”Våra havsmiljöer mår generellt inte bra men vi ser vissa ljusglimtar”

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med sin bedömning av hur den svenska havsmiljön mår. Den bygger på miljödata från åren 2011-2016 om bland annat övergödning, farliga ämnen, fisk och skaldjur och marint skräp. - Våra havsmiljöer mår generellt inte så bra och tillståndet för några marina arter är kritiskt, men vi ser vissa ljusglimtar, säger Mia Dahlström, enhetschef på HaV.

Välkommen till invigning av Laxens år 2019

Välkommen till invigning av Laxens år 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 07:30 CET

På torsdag den 29 nov, kl. 16:00, invigs Laxens år 2019 på Hotell Scandic Crown i Göteborg. International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för alla de åtgärder och den forskning som genomförs och behövs för att bevara laxbestånden. Ett samarbete internationellt, nationellt och lokalt som utvecklar kunskap och medvetenheten kring laxen

HaV satsar ytterligare 1,2 miljoner kronor på skrotning av miljöfarliga fritidsbåtar

HaV satsar ytterligare 1,2 miljoner kronor på skrotning av miljöfarliga fritidsbåtar

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 07:30 CET

Satsningen på bidrag för att skrota gamla, miljöfarliga fritidsbåtar blev en succé. 265 båtar återvanns under september och oktober, vilket är mer än dubbelt så många som totalt i fjol. - Det här visar att båtägare vill skrota sina fritidsbåtar på ett miljövänligt sätt. Vi har nu beslutat att satsa ytterligare 1,2 miljoner kronor i år, säger Lisa Bredahl Nerdal, Havs- och vattenmyndigheten.

Inget nytt marint skyddat område i Antarktis: ”Besvikelse över att förslagen stoppades”

Inget nytt marint skyddat område i Antarktis: ”Besvikelse över att förslagen stoppades”

Nyheter   •   Nov 07, 2018 08:00 CET

​Ett fåtal länder sa nej till förslagen att inrätta fler marina skyddade områden i Antarktis på CCAMLR:s årsmöte i Australien. - Det är en stor besvikelse. Förslagen till marina skyddade områden i Weddellhavet och östra Antarktis var vetenskapligt väl underbyggda och hade varit viktiga delar i att etablera ett representativt nätverk av skyddade områden i Antarktis, säger Pia Norling på HaV.

HaV tömmer två miljöfarliga vrak i Skåne: ”Ett oljeläckage skulle nå Kåseberga”

HaV tömmer två miljöfarliga vrak i Skåne: ”Ett oljeläckage skulle nå Kåseberga”

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 08:39 CEST

​I vintras genomförde Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den första tömningen av olja från miljöfarliga vrak i svenska vatten. Nu är det klart vilka vrak som står på tur i satsningen. - Vi ska sanera vraken Hoheneichen och Sandön utanför Skånes kust. Ett utsläpp av olja från dessa skulle hamna i närheten av Kåseberga och Ale stenar, för att sedan röra sig mot Ystad, säger Fredrik Lindgren på HaV.

HaV gör dykundersökningar av vraket Skytteren med stöd av Försvarsmakten

HaV gör dykundersökningar av vraket Skytteren med stöd av Försvarsmakten

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 07:30 CEST

Fartyget Skytteren förliste 1 april 1942 utanför Måseskär på västkusten i ett försök att föra ut krigsmaterial till de allierade. Vraket klassas som akut miljöfarligt av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Sjöfartsverket. I november gör HaV dykundersökningar av vraket Skytteren med stöd av Försvarsmakten.

Östersjöländerna träffas i Köpenhamn: Forskning, innovationer och politik i fokus

Östersjöländerna träffas i Köpenhamn: Forskning, innovationer och politik i fokus

Nyheter   •   Okt 22, 2018 07:35 CEST

Den 6 november samlas forskare och beslutsfattare från Östersjöländerna till en konferens i Köpenhamn om läget i Östersjön. Konferensen arrangeras av Östersjöprogrammet BONUS tillsammans med HELCOM (Helsingforskonventionen). Temat är hur forskning och innovationer kan samverka med politiken för att skapa en hållbar utveckling.

HaV:s försök med drönare igång: ”Ger oss nya möjligheter upptäcka olagligt ålfiske”

HaV:s försök med drönare igång: ”Ger oss nya möjligheter upptäcka olagligt ålfiske”

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 07:30 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV har i år fått tillstånd att använda kameraförsedd drönare för att bättre kunna övervaka svenskt ålfiske. Tillståndet gäller Skånes drygt 64 mil långa kuststräcka. - Vi började använda oss av drönare i september och ser redan att det ger nya möjligheter i vår fiskerikontroll. Inte minst för att vi snabbt kan söka av stora vattenområden, säger Martin Bjerner.

Östersjöns fiskekvoter för 2019 klara: Helhetsgrepp om felrapportering av lax

Östersjöns fiskekvoter för 2019 klara: Helhetsgrepp om felrapportering av lax

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 20:13 CEST

Vid mötet i ministerrådet beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön. De arter som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär minskade kvoter för fyra bestånd, bland annat östra beståndet av torsk. Däremot ökas kvoten för västra beståndet av torsk. Det blir stora sänkningar av det västra och det centrala östersjöbeståndet av sill/strömming.

Olagligt ålfiske fortsätter – stor ökning av HaV:s beslag av ryssjor

Olagligt ålfiske fortsätter – stor ökning av HaV:s beslag av ryssjor

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 07:30 CEST

​Det olagliga fisket efter den utrotningshotade ålen fortsätter. Hittills i år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslagtagit 202 redskap jämfört med totalt 163 i fjol. 226 ålar har kunnat släppas fria i samband med beslagen. - Vi ser inga tecken på att det olagliga ålfisket minskar vilket är väldigt oroande. Istället ser vi att fisket flyttas till nya områden, säger Martin Bjerner på HaV.

Ny Helcom-rapport om Östersjöns tillstånd

Ny Helcom-rapport om Östersjöns tillstånd

Nyheter   •   Okt 01, 2018 09:00 CEST

​I drygt tre år har Östersjöländerna som ingår i den regionala miljökonventionen Helcom arbetat med att bedöma Östersjöns miljöstatus. Ländernas gemensamma bedömning finns nu samlad i slutrapporten ”State of the Baltic Sea”. - Rapporten beskriver statusen för arter och livsmiljöer samt nivån av mänsklig påverkan på Östersjön, säger Agnes Ytreberg, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.