Skip to main content

Taggar

Skagerrak

Kattegatt

Thomas johansson

torsk

Västerhavet

havsplanering

lax

Hanöbukten

räkfiske

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

havsplaneringen

vild lax

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 517 Östersjön 118 havsmiljö 76 HaV 69 Skagerrak 51 Kattegatt 48 Björn Risinger 48 fiske 45 Björn Sjöberg 43 vattenmiljö 36 Thomas johansson 32 biologisk mångfald 32 torsk 30 miljö 29 Västerhavet 29 fisk 28 övergödning 26 biologi 24 Fredrik Nordwall 22 Sofia Brockmark 22 sill 21 Nordsjön 21 ingemar berglund 20 Jakob Granit 20 havsplanering 20 Håkan Carlstrand 20 martin rydgren 19 lax 19 miljöövervakning 18 Locknesjön 18 fiskekvoter 18 miljömål 16 Hav & Vatten 16 hållbart fiske 16 Bertil Håkansson 15 bengt kåmark 15 EU 15 SLU 15 räkfiske 14 Margareta Lundin Unger 14 Karin linderholm 14 Hanöbukten 14 fiskeripolitik 14 Gotland 14 Havs- och vattenforum 13 vattenkraft 13 ekosystem 13 fiskbestånd 12 ICES 12 Anna Jöborn 12 Öresund 11 patrik persson 11 Mats Svensson 11 vattendrag 11 Naturvårdsverket 11 marina skyddade områden 11 vildlax 10 Susanne Viker 10 blå tillväxt 10 lena tingström 10 pia ahnlund 10 kalkning 10 Blekinge 9 marint skräp 9 joakim hjelm 9 Bottniska viken 9 laxfiske 9 Östergötland 9 vÄTTERN 9 främmande arter 9 Bottenviken 9 Natura 2000-områden 9 selektiva redskap 9 Sjöstjärnan 9 skarpsill 9 havskräfta 9 erland lettevall 8 natura 2000 8 makrill 8 Argos 8 Mälaren 8 tumlare 8 Karolina Skog 8 fritidsfiske 8 Bottenhavet 8 gädda 8 Kalmar 8 amerikansk hummer 8 hummer 8 Emån 7 Miljögifter 7 västkusten 7 vattendirektivet 7 sjöar 7 SKL 7 Sven-Erik Bucht 7 Niklas egriell 7 strömming 7 badvattenkvalitet 7 Mörrumsån 7 öring 7 Skåne 7 utkastförbud 7 regeringsuppdrag 7 Västerbotten 7 sjöfart 7 Göteborg 7 Dricksvatten 7 kolja 7 LRF 7 Stockholm 7 dricksvattenförsörjning 7 inger dahlgren 7 Västra Götaland 7 mikroplaster 6 Ingen övergödning 6 laxbestånd 6 marmorkräftan 6 Kustbevakningen 6 vattenförvaltning 6 badvatten 6 Jordbruksverket 6 Almedalen 6 ålgräs 6 biologisk mångfald i rinnande vatten 6 abborre 6 yrkesfiske 6 EU-bad 6 små avlopp 6 Tjörn 6 Gävleborg 6 marie ingerup 6 från källa till hav 6 ålgräsängar 6 fredrik ljunghager 6 Internationella havsforskningsrådet 6 lena ek 6 Isabella Lövin 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 ål 6 grundvatten 6 Jönköping 6 vattenbrist 5 havs- och vattenforum 2013 5 främmande invasiva arter 5 fiskevård 5 hotade arter 5 marmorkräfta 5 Karin Wall 5 Christer larsson 5 fiskereglering 5 god miljöstatus 5 Stig Thörnqvist 5 marin nedskräpning 5 Västra Götalands län 5 Sveriges lantbruksuniversitet 5 Göteborgs universitet 5 SMHI 5 anders skarstedt 5 EU-kommissionen 5 EU:S ramdirektiv för vatten 5 Badplatsen 5 Vänern 5 klimatförändringar 5 invasiva arter 5 Hjälmaren 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 ylva engwall 5 Halland 5 Thetis 5 Norrbottens län 5 Sjöfartsverket 5 handredskap 5 knubbsäl 5 Norrbotten 5 Badplatser 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 God havsmiljö 2020 5 havsmiljödirektivet 5 Västernorrland 5 Energimyndigheten 5 fiskvägar 4 johanna eriksson 4 havsöring 4 havsplaneringen 4 Blekinge län 4 vattenkraftverk 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 SIWI 4 Helcom 4 Öland 4 kustfiske 4 Lena olsson 4 Göta älv 4 flodkräftan 4 enskilda avlopp 4 Södermanland 4 Dalälven 4 märstaån 4 havs- och vattenmiljö 4 avloppsvatten 4 vattenkvalitet 4 havsbotten 4 utkastförbudet 4 ålfiske 4 ospar 4 laxkvot 4 miljöfarliga vrak 4 havsplaner 4 rent hav 4 förnybar energi 4 rödspätta 4 Gävleborgs län 4 mikael krysell 4 syrefria bottnar 4 utsläpp 4 forskningsfartyg 4 gös 4 sälar 4 unionsförteckningen 4 eu-fiske 4 Skåne län 4 Orust 4 kvoter 4 ålförvaltningsplan 4 landningsskyldigheten 4 Agenda 2030 4 maud larsen 4 katarina vartia 4 catarina hedar 4 Havskonferensen 4 ytvatten 4 olja 4 selektivt fiske 4 qamer chaudhry 4 torskfiske 4 Åsa Gunnarsson 4 Almedalsveckan 4 Västerbottens län 4 nordhavsräkan 4 strandstädning 4 MSY 4 mimer 4 sik 4 Jakob Bergengren 4 signalkräfta 4 gemensam fiskeripolitik 4 ekosystemen 4 BAltic Sea Action plan 4 havsmiljöinstitutet 4 levande hav 3 våtmark 3 skyddade marina områden 3 vindelälven 3 kustkvoter 3 Värmdö kommun 3 älv 3 redskap 3 laxförvaltning 3 ekosystemtjänster 3 Jonas Nilsson 3 Dalarna 3 roxen 3 lova 3 klimat 3 Fredrik Lindgren 3 mårten gustafsson 3 sjö 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 bratten 3 försurning 3 syresättning 3 hummerfiske 3 Kosterhavets nationalpark 3 miljöprövning 3 syresättningar av bottnar 3 Bohuslän 3 karin hermansson 3 Säveån 3 Levande sjöar och vattendrag 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 trollingfiske 3 kosterhavet 3 hedströmmen 3 johan stål 3 Britt-Marie Mattsson 3 Mats Ivarsson 3 Kalmar län 3 berit pettersson 3 båtbottenfärger 3 havsmiljöförordningen 3 reglerkraft 3 vindkraft 3 oljesanering 3 testeboån 3 malin wilhelmsson 3 vattenresurser 3 ministerrådet 3 plastskräp 3 lennart sorby 3 öringfiske 3 egentliga Östersjön 3 ålfiskeförbud 3 Robert Almstrand 3 frivilliga åtaganden 3 Gullmarsfjorden 3 Västmanland 3 sillfiske 3 havsforskning 3 mål 14 3 perfluorerade ämnen 3 FN:s havskonferens 3 Joacim Johannesson 3 EU:s fiskeministrar 3 EU:s gemensamma fiskeripolitik 3 fritidsbåtar 3 läckage av fosfor 3 Örebro 3 spinnspö 3 Malin skog 3 tillsynsvägledning 3 grunda havsvikar 3 johanna egerup 3 lysekil 3 havets barnkammare 3 Emåförbundet 3 jens persson 3 SGU 3 harr 3 hummerregler 3 Kräftfiske 3 ingemar abrahamsson 3 LOVA-projekt 3 karin pettersson 3 fiskeförvaltning 3 marie berghult 3 fritidsfiskare 3 naturreservat 3 spökgarn 3 susanna hogdin 3 per moksnes 3 avloppsanläggningar 3 Ingemar Andersson 3 Linus Hammar 3 Offside press 3 anna karlsson 3 nordhavsräka 3 dumpning 3 vraksanering 3 Stora Middelgrund 3 vägledning 3 kustkommuner 3 våtmarker 3 landningsskyldighet 3 artportalen 3 anslag 3 sötvatten 3 utkast av räka 3 Kronoberg 3 christina hallström 3 Jämtland 3 Folkhälsomyndigheten 3 havsmiljöanslaget 3 sälskador 3 fosfor 3 vandrarmusslan 3 grundvattentäkter 3 muddermassor 3 glan 3 matilda ernkrans 3 torne älv 3 torskburar 3 nordostatlanten 3 gråsäl 3 Västerviks kommun 3 jan schmidtbauer crona 3 Offside 3 vattenmiljön 3 skrubbskädda 3 årsredovisning 2 länsstyrelsen 2 elproduktion 2 Stockholms län 2 vandringshinder 2 havsförsurning 2 Peter Thomson 2 Svenska kraftnät 2 laxfällor 2 rickleån 2 Estland 2 Ingela Isaksson 2 realtidsstängning av fisk 2 realtidsstängning i skagerrak 2 ekologisk kompensation 2 Smögen 2 utvärdering 2 bakterier 2 eva rosenhall 2 realtidsstängning 2 odlad lax 2 kusträddare 2 Carl Piper 2 Värmdö 2 tullstorpsåprojektet 2 eu:s ministerråd 2 Danmark 2 förvaltningsplan för torsk 2 vattenbruk 2 ulrika stensdotter blomberg 2 selektiva fiskeredskap 2 vattenkraften 2 hm konungen 2 vattentäkter 2 gunilla ejdung 2 Höga Kusten 2 småvalar 2 gunnar johnsson 2 Ascobans 2 havsförvaltning 2 Kristineberg 2 Smögens fiskauktion 2 monica blidner 2 länsstyrelserna 2 bidrag 2 malin aarsrud 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 bohuskusten 2 dricksvattentäkter 2 Örebro län 2 Uppsala 2 anneli harlén 2 göta kanal 2 Klarälven 2 balticstern 2 kameraövervakning 2 vrak 2 va 2 Karin bjerner 2 Chalmers 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 clas magnusson 2 kågeälven 2 havsmiljön 2 samhällsnytta 2 hållbar vattenkraft 2 Världsbanken 2 båtbottentvättning 2 fiskvandring 2 Svenskt Vatten 2 antarktis 2 havstensfjorden 2 kemiska stridsmedel 2 european maritime day 2 piggvar 2 Lunds universitet 2 maria damanaki 2 hedefors 2 säveåprojektet 2 Kristianstad 2 flodkräfta 2 miljödepartementet 2 Kvädöfjärden 2 vattenvård 2 havsbaserad vindkraft 2 syresättning av djupvatten 2 vild lax 2 LOVA-bidrag 2 skydda vildlax 2 utkast 2 vitfisk 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 digitalisering av djupdata 2 vattenfrågor 2 havsområde 2 mal 2 Ulla Li Zweifel 2 algblomning 2 läkemedelsrester 2 EU-projekt 2 Umeå Universitet 2 kusträddardagen 2 bolmen 2 reningsverk 2 Uppsala län 2 trålfiske 2 Värmland 2 smittspridning 2 tac 2 fisketillsyn 2 Atlanten 2 undersökningsfartyg 2 malin hemmingsson 2 ReBorn 2 fiskeregler 2 räka 2 båtbottentvätt 2 vattenskoter 2 side scan sonar 2 Visa alla taggar

Senaste nytt

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel även i nordhavsräka vid Måseskärsvraken

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel även i nordhavsräka vid Måseskärsvraken

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 07:30 CEST

Halter av det giftiga ämnet diphenylchlorarsine (Clark I och Clark II) har tidigare hittats i plattfisk och havskräfta vid Måseskärsvraken. Nu visar även prover av nordhavsräka spår av det kemiska stridsmedlet. - Det rör sig om väldigt låga halter som inte bedöms farliga för konsumtion. Men det är ämnen som inte ska finnas i havsmiljön, säger Fredrik Lindgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Sol, vind och HaV i Almedalen

Sol, vind och HaV i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 07:30 CEST

Under Almedalsveckan samtalar HaV om havs- och vattenmiljö samt blå ekonomi ur olika perspektiv. Det blir spännande diskussioner med intressanta paneldeltagare. Under veckan lyfter vi bland annat nationell samverkan inom marint områdesskydd, fiskereglering, övergödning och digitalisering. Fokus ligger även på havsplanering, miljögifter samt havet kopplat till fattigdomsbekämpning.

EU har beslutat om ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

EU har beslutat om ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

Nyheter   •   Jun 18, 2018 16:18 CEST

Europaparlamentet (EP) och EU:s ministerråd har antagit en ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd (demersala), i Nordsjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd. Bestånd som omfattas av planen är, bland annat, torsk, nordhavsräka, kräfta, kolja, gråsej, tunga och rödspätta i Nordsjön och Skagerrak.

Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år

Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 07:30 CEST

I år påbörjar regeringen en utökad och flerårig satsning på rent hav. I den ingår att länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan söka medel hos Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för lokala åtgärder mot övergödning. Den omfattar minst nio miljoner kronor för 2018 och är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

HaV-satsning visar: Rening av läkemedel i avloppsvatten är möjlig och behöver inte vara dyr

HaV-satsning visar: Rening av läkemedel i avloppsvatten är möjlig och behöver inte vara dyr

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:58 CEST

Tekniken för avancerad rening av läkemedelsrester på svenska avloppsreningsverk finns och det behöver inte kosta mer än cirka en krona per kubikmeter vatten. Det slår Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fast i en ny rapport. - Olika lösningar har testats i olika skala. I huvudsak är det ozonering eller aktivt kol som har utvärderas samt olika kombinationslösningar., säger Margareta Lundin Unger.

 Möte i Malmö med Sveriges grannländer om förslag till havsplaner

Möte i Malmö med Sveriges grannländer om förslag till havsplaner

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:52 CEST

​Under våren har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och länsstyrelserna samlat till flera möten runt om i landet för att diskutera förslagen till statliga havsplaner. Den 19 juni blir det internationellt samrådsmöte i Malmö. - Sverige har stort intresse av samordning mellan länder eftersom vi har många grannar med angränsande havsområden, nio stycken plus Åland, säger Thomas Johansson på HaV.

Tio projekt om marin pedagogik får dela på 2,5 miljoner kronor

Tio projekt om marin pedagogik får dela på 2,5 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 07:30 CEST

​I april utlyste Havs- och vattenmyndigheten 2,5 miljoner kronor för aktiviteter eller produktion av material inom marin pedagogik. - Vi har fått 31 ansökningar från förskolor, skolor, Naturrum, kunskapscenter och föreningar. Det är fantastiskt att få ta del av alla engagerade idéer om hur barn och ungdomar ska få möjlighet att upptäcka och förstå hur viktiga haven är, säger Monica Forsell.

HaV föreslår nytt arbetssätt för att nå bevarandemål i marina skyddade områden till 2020

HaV föreslår nytt arbetssätt för att nå bevarandemål i marina skyddade områden till 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fick i höstas uppdrag av regeringen att utreda vilka åtgärder, med betoning på fiske, som behövs i marina skyddade områden för att nå de uppsatta bevarandemålen till 2020. I uppdraget ingick även att utreda vilka effekter bottentrålning har på livsmiljöer och de arter som lever där, främst inom marina skyddade områden och innanför trålgränsen.

HaV inför förbud för ålfiske november till januari

HaV inför förbud för ålfiske november till januari

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför förbud för fiske efter ål i svenska kustområden mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019. - Vi beslutar i enlighet med vårt förslag som varit på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Ny klassning för badvattenkvaliteten vid Pite havsbad

Ny klassning för badvattenkvaliteten vid Pite havsbad

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 11:30 CEST

Pite havsbad i Norrbotten är ett av Sveriges 441 svenska EU-bad. Inför årets badsäsong har badet klassificerats som ”dålig kvalitet”. Piteå kommun vill nu att klassificeringen ändras till ”tillfredsställande kvalitet”. - Vi bedömer att provresultaten ligger inom osäkerhetsgränsen. Resultat från tidigare mätningar stärker bilden av att deras klassificering är rimlig, säger Björn Sjöberg på HaV.

8-fjordar vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är fantastiskt glada och stolta"

8-fjordar vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är fantastiskt glada och stolta"

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 14:39 CEST

Årets vinnare av vattenmiljöpriset Sjöstjärnan blir projektet ”8-fjordar” i Bohuslän. Niclas Åberg, projektledare, Sara Ejvegård, miljöinformatör och Bo Pettersson, kommunalråd i Stenungsunds kommun, fick i dag ta emot priset från miljöminister Karolina Skog på Havs- och vattenforum i Göteborg. - Vi är fantastiskt glada och riktigt stolta över det här, säger projektledare Niclas Åberg.

Ny rapport visar: Satsning på selektiva fiskeredskap ger mer hållbart fiske

Ny rapport visar: Satsning på selektiva fiskeredskap ger mer hållbart fiske

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 08:30 CEST

Under fyra år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delat ut 38 miljoner kronor till projekt för att utveckla ett mer selektivt och skonsamt fiske. Projekten har utförts i samarbete mellan yrkesfisket och Sveriges lantbruksuniversitet. Satsningen presenteras i dag på Havs- och vattenforum. - Fisket har haft många goda idéer kring hur de ska kunna fiska mer selektivt, säger Hans Nilsson på SLU.

National report shows increase of "excellent" EU bathing waters in Sweden

National report shows increase of "excellent" EU bathing waters in Sweden

Nyheter   •   Maj 15, 2018 12:22 CEST

More than 90 percent of the EU bathing waters in Sweden met at least sufficient water quality standards in 2017. There has also been an increase in bathing waters classified as excellent. “We are very happy to see that actions, taken by local municipalities, are leading to higher quality of bathing waters in Sweden”, says Ylva Engwall at Swedish Agency for Marine and Water Management, SwAM.

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad har utmärkt vattenkvalitet

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad har utmärkt vattenkvalitet

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 07:30 CEST

92 procent av de 441 svenska EU-baden har god vattenkvalitet. Endast ett svenskt EU-bad har klassificerats med dålig vattenkvalitet inför årets badsäsong. - Allt fler svenska EU-bad har fått klassificeringen ”utmärkt” kvalitet på badvattnet. Det är väldigt positivt och vi ser också att kommunerna arbetar aktivt med den här frågan, säger Ylva Engwall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV föreslår lagändringar för fritidsfiske: ”Ökar möjligheten till bra förvaltning”

HaV föreslår lagändringar för fritidsfiske: ”Ökar möjligheten till bra förvaltning”

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 07:30 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lägger nu, på uppdrag av regeringen, fram förslag på hur lagstiftningen för fritidsfiske kan ändras. HaV föreslår att det ska vara möjligt att införa anmälnings- och rapporteringsskyldighet för visst fritidsfiske. Förslaget innebär också att fritidsfiskare i havet och de fem stora sjöarna i första hand får använda handredskap som flugfiske- eller metspö.

FN:s särskilda sändebud till Göteborg: "Vi måste agera nu för att få friska hav"

FN:s särskilda sändebud till Göteborg: "Vi måste agera nu för att få friska hav"

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 09:35 CEST

FN:s havskonferens i New York i fjol resulterade i över 1 400 frivilliga åtaganden för att rädda haven. Den 17 maj kommer Peter Thomson från Fiji, FN:s första särskilda sändebud för havsfrågor, till Havs- och vattenforum i Göteborg. - Om vi vill ha säkra våra arters framtid på den här planeten så måste vi agera nu för att få friska hav och för att kunna möta klimatförändringar, säger han.

Kronprinsessan Victoria till Havs- och vattenforum i Göteborg – Östersjön i fokus i år

Kronprinsessan Victoria till Havs- och vattenforum i Göteborg – Östersjön i fokus i år

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 08:34 CEST

Kronprinsessan Victoria närvarar vid Havs- och vattenforum som i år sätter Östersjön i fokus. Konferensen hålls i Göteborg den 16 och 17 maj. - Vi kommer särskilt att lyfta nyttor med våra hav och ge konkreta exempel på vad som görs lokalt och globalt för att lösa problem som övergödning, fiskdöd och miljögifter i Östersjön, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s generaldirektör: ”Trenden vänder men vi får nog inte tillbaka ett Östersjön som det såg ut på 50-talet”

HaV:s generaldirektör: ”Trenden vänder men vi får nog inte tillbaka ett Östersjön som det såg ut på 50-talet”

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 09:06 CEST

”Vi börjar se att trenden vänder men vi kommer nog inte att få tillbaka ett Östersjön som det såg ut på 50-talet, när det var ett ganska näringsfattigt hav.” Så säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i en filmad intervju om utmaningarna för ekosystemen i havet, regeringens 600-miljonersatsning på rena hav och varför det är så viktigt att planera våra havsområden.

HaV utlyser 2,5 miljoner kronor till marin pedagogik

HaV utlyser 2,5 miljoner kronor till marin pedagogik

Nyheter   •   Apr 17, 2018 12:14 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått regeringens uppdrag att undersöka och stödja lokalt arbete med marin pedagogik. Som en del i detta utlyser HaV nu totalt 2,5 miljoner för utveckling av lokala aktiviteter. - Vi vänder oss till offentliga eller ideella aktörer som jobbar med barn och ungdomar för att öka intresset och förståelsen för haven och hur vi påverkar dem, säger Monica Forsell.

 HaV fick gehör i Mark- och miljööverdomstolen – krav på övre gräns för föroreningshalter i massor som dumpas i havet

HaV fick gehör i Mark- och miljööverdomstolen – krav på övre gräns för föroreningshalter i massor som dumpas i havet

Nyheter   •   Apr 13, 2018 11:25 CEST

​Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, MÖD, har nu meddelat dom i målet rörande dumpning av förorenat sediment i projekt Malmporten i Luleå. Domen i MÖD innebär att den tidigare dispensen från förbudet mot dumpning ändras. En mindre mängd förorenat sediment får dumpas i djuphålan i Luleå skärgård och de föroreningshalter som tillåts har begränsats väsentligt.