Skip to main content

Taggar

Skagerrak

Kattegatt

Thomas johansson

torsk

Västerhavet

havsplanering

lax

Hanöbukten

räkfiske

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

havsplaneringen

vild lax

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 528 Östersjön 119 havsmiljö 76 HaV 75 Skagerrak 51 Kattegatt 49 Björn Risinger 48 fiske 45 Björn Sjöberg 43 vattenmiljö 36 Thomas johansson 32 biologisk mångfald 32 torsk 30 miljö 29 Västerhavet 29 fisk 28 övergödning 27 biologi 24 Fredrik Nordwall 22 Nordsjön 22 Sofia Brockmark 22 Jakob Granit 21 sill 21 ingemar berglund 20 havsplanering 20 Håkan Carlstrand 20 lax 19 martin rydgren 19 Locknesjön 18 miljöövervakning 18 fiskekvoter 18 hållbart fiske 16 Hav & Vatten 16 miljömål 16 bengt kåmark 15 EU 15 Bertil Håkansson 15 SLU 15 Hanöbukten 14 räkfiske 14 Gotland 14 Karin linderholm 14 fiskeripolitik 14 Margareta Lundin Unger 14 Havs- och vattenforum 13 ekosystem 13 Anna Jöborn 13 vattenkraft 13 marina skyddade områden 12 ICES 12 fiskbestånd 12 Naturvårdsverket 11 Öresund 11 Mats Svensson 11 vattendrag 11 patrik persson 11 kalkning 10 blå tillväxt 10 pia ahnlund 10 Susanne Viker 10 Skåne 10 Blekinge 10 lena tingström 10 vildlax 10 laxfiske 9 marint skräp 9 erland lettevall 9 Sjöstjärnan 9 främmande arter 9 Kalmar 9 Bottniska viken 9 joakim hjelm 9 Bottenviken 9 skarpsill 9 vÄTTERN 9 selektiva redskap 9 havskräfta 9 Natura 2000-områden 9 Östergötland 9 hummer 8 ål 8 västkusten 8 Argos 8 natura 2000 8 Bottenhavet 8 Mälaren 8 makrill 8 amerikansk hummer 8 gädda 8 tumlare 8 Karolina Skog 8 fritidsfiske 8 Emån 7 Niklas egriell 7 vattendirektivet 7 öring 7 Sven-Erik Bucht 7 Miljögifter 7 ålgräs 7 Västra Götaland 7 regeringsuppdrag 7 inger dahlgren 7 dricksvattenförsörjning 7 utkastförbud 7 Stockholm 7 strömming 7 kolja 7 Mörrumsån 7 Tjörn 7 badvattenkvalitet 7 Västerbotten 7 sjöar 7 Kustbevakningen 7 Dricksvatten 7 LRF 7 Göteborg 7 SKL 7 sjöfart 7 vattenförvaltning 6 marmorkräftan 6 Smhi 6 grundvatten 6 Helcom 6 Gävleborg 6 biologisk mångfald i rinnande vatten 6 Sjöfartsverket 6 laxbestånd 6 Almedalen 6 BAltic Sea Action plan 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 Isabella Lövin 6 abborre 6 marie ingerup 6 EU-bad 6 från källa till hav 6 Agenda 2030 6 Internationella havsforskningsrådet 6 små avlopp 6 fredrik ljunghager 6 Jordbruksverket 6 Thetis 6 lena ek 6 yrkesfiske 6 ålfiske 6 badvatten 6 Jönköping 6 Ingen övergödning 6 ålgräsängar 6 mikroplaster 6 Stig Thörnqvist 5 EU:S ramdirektiv för vatten 5 havs- och vattenforum 2013 5 marmorkräfta 5 god miljöstatus 5 fiskereglering 5 Fredrik Lindgren 5 Karin Wall 5 Christer larsson 5 knubbsäl 5 vattenbrist 5 främmande invasiva arter 5 Västra Götalands län 5 Sveriges lantbruksuniversitet 5 anders skarstedt 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 God havsmiljö 2020 5 Norrbottens län 5 Vänern 5 mikael krysell 5 Hjälmaren 5 ålförvaltningsplan 5 ylva engwall 5 miljöfarliga vrak 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 klimatförändringar 5 Halland 5 EU-kommissionen 5 havsmiljöinstitutet 5 rent hav 5 invasiva arter 5 handredskap 5 Badplatsen 5 marin nedskräpning 5 Ospar 5 Norrbotten 5 fiskevård 5 havsmiljödirektivet 5 Göteborgs universitet 5 Västernorrland 5 Energimyndigheten 5 hotade arter 5 Badplatser 5 Södermanland 4 utkastförbudet 4 havs- och vattenmiljö 4 Dalälven 4 märstaån 4 fiskvägar 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 SIWI 4 Öland 4 Blekinge län 4 kustfiske 4 Göta älv 4 enskilda avlopp 4 flodkräftan 4 Lena olsson 4 johanna eriksson 4 ekosystemen 4 havsöring 4 avloppsvatten 4 vattenkvalitet 4 laxkvot 4 olja 4 strandstädning 4 sik 4 syrefria bottnar 4 havsplaneringen 4 havsbotten 4 sälar 4 förnybar energi 4 vattenkraftverk 4 eu-fiske 4 utsläpp 4 unionsförteckningen 4 gös 4 forskningsfartyg 4 torskfiske 4 Orust 4 Skåne län 4 havsplaner 4 Västerbottens län 4 fritidsbåtar 4 rödspätta 4 catarina hedar 4 qamer chaudhry 4 ytvatten 4 spökgarn 4 maud larsen 4 Havskonferensen 4 mål 14 4 Åsa Gunnarsson 4 nordhavsräkan 4 Almedalsveckan 4 katarina vartia 4 selektivt fiske 4 Gävleborgs län 4 MSY 4 mimer 4 signalkräfta 4 gemensam fiskeripolitik 4 Jakob Bergengren 4 kvoter 4 landningsskyldigheten 4 testeboån 3 vindelälven 3 Kalmar län 3 öringfiske 3 malin wilhelmsson 3 Dalarna 3 ekosystemtjänster 3 Jonas Nilsson 3 egentliga Östersjön 3 antarktis 3 roxen 3 laxförvaltning 3 sjö 3 mårten gustafsson 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 klimat 3 kameraövervakning 3 johan stål 3 Chalmers 3 försurning 3 bratten 3 hummerfiske 3 Kosterhavets nationalpark 3 syresättning 3 miljöprövning 3 syresättningar av bottnar 3 Bohuslän 3 lova 3 karin hermansson 3 Säveån 3 LOVA-bidrag 3 Levande sjöar och vattendrag 3 kosterhavet 3 trollingfiske 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 hedströmmen 3 levande hav 3 Mats Ivarsson 3 havsmiljöförordningen 3 redskap 3 båtbottenfärger 3 berit pettersson 3 lennart sorby 3 reglerkraft 3 älv 3 ministerrådet 3 oljesanering 3 Värmdö kommun 3 plastskräp 3 frivilliga åtaganden 3 Västmanland 3 ålfiskeförbud 3 marin pedagogik 3 dumpning 3 FN:s havskonferens 3 Robert Almstrand 3 Gullmarsfjorden 3 sillfiske 3 vraksanering 3 kustkvoter 3 EU:s fiskeministrar 3 Joacim Johannesson 3 havsforskning 3 Måseskär 3 hummerregler 3 EU:s gemensamma fiskeripolitik 3 Offside press 3 perfluorerade ämnen 3 skrubbskädda 3 läckage av fosfor 3 spinnspö 3 Malin skog 3 tillsynsvägledning 3 grunda havsvikar 3 Emåförbundet 3 ingemar abrahamsson 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 LOVA-projekt 3 lysekil 3 SGU 3 martin bjerner 3 Örebro 3 Linus Hammar 3 ryssjor 3 harr 3 jens persson 3 marie berghult 3 Kräftfiske 3 karin pettersson 3 fritidsfiskare 3 susanna hogdin 3 naturreservat 3 fiskeförvaltning 3 vattenmiljön 3 avloppsanläggningar 3 per moksnes 3 landningsskyldighet 3 Stora Middelgrund 3 havsmiljöanslaget 3 Ingemar Andersson 3 anna karlsson 3 kustkommuner 3 sötvatten 3 vägledning 3 Folkhälsomyndigheten 3 nordhavsräka 3 artportalen 3 anslag 3 Kronoberg 3 utkast av räka 3 Offside 3 CCAMLR 3 sälskador 3 fosfor 3 Jämtland 3 grundvattentäkter 3 oljeutsläpp 3 muddermassor 3 våtmarker 3 glan 3 vandrarmusslan 3 Hobart 3 farliga ämnen 3 torskburar 3 torne älv 3 nordostatlanten 3 Ystad 3 gråsäl 3 jan schmidtbauer crona 3 våtmark 3 vindkraft 3 Britt-Marie Mattsson 3 vattenresurser 3 Västerviks kommun 3 skyddade marina områden 3 matilda ernkrans 3 christina hallström 3 utvärdering 2 odlad lax 2 Estland 2 laxfällor 2 Värmdö 2 malin hemmingsson 2 ekologisk kompensation 2 EU-projekt 2 tac 2 rickleån 2 bakterier 2 realtidsstängning 2 eva rosenhall 2 Danmark 2 realtidsstängning av fisk 2 Carl Piper 2 årsredovisning 2 tullstorpsåprojektet 2 realtidsstängning i skagerrak 2 vandringshinder 2 förvaltningsplan för torsk 2 vattenbruk 2 eu:s ministerråd 2 vattenkraften 2 selektiva fiskeredskap 2 Svenskt Vatten 2 ulrika stensdotter blomberg 2 Höga Kusten 2 vattentäkter 2 gunilla ejdung 2 småvalar 2 bidrag 2 Ascobans 2 havsförvaltning 2 dricksvattentäkter 2 Smögens fiskauktion 2 clas magnusson 2 länsstyrelserna 2 vrak 2 havsmiljön 2 Kristineberg 2 art- och habitatdirektivet 2 malin aarsrud 2 kraftverk 2 utrotningshotad 2 bohuskusten 2 Örebro län 2 anneli harlén 2 göta kanal 2 monica blidner 2 Kalmarsund 2 Klarälven 2 balticstern 2 va 2 samhällsnytta 2 Karin bjerner 2 Världsbanken 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 kågeälven 2 HMI 2 skydda vildlax 2 havstensfjorden 2 piggvar 2 Uppsala 2 gunnar johnsson 2 hållbar vattenkraft 2 kemiska stridsmedel 2 Kristianstad 2 hm konungen 2 european maritime day 2 båtbottentvättning 2 Lunds universitet 2 maria damanaki 2 miljödepartementet 2 flodkräfta 2 hedefors 2 säveåprojektet 2 fiskvandring 2 Kvädöfjärden 2 havsbaserad vindkraft 2 vattenvård 2 Anna Linusson 2 syresättning av djupvatten 2 vild lax 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 vattenfrågor 2 vitfisk 2 mal 2 utkast 2 digitalisering av djupdata 2 Ulla Li Zweifel 2 algblomning 2 Umeå Universitet 2 reningsverk 2 bolmen 2 Uppsala län 2 läkemedelsrester 2 trålfiske 2 Värmland 2 smittspridning 2 Smögen 2 fisketillsyn 2 Atlanten 2 undersökningsfartyg 2 Ingela Isaksson 2 ReBorn 2 fiskeregler 2 Visa alla taggar

Senaste nytt

Inget nytt marint skyddat område i Antarktis: ”Besvikelse över att förslagen stoppades”

Inget nytt marint skyddat område i Antarktis: ”Besvikelse över att förslagen stoppades”

Nyheter   •   Nov 07, 2018 08:00 CET

​Ett fåtal länder sa nej till förslagen att inrätta fler marina skyddade områden i Antarktis på CCAMLR:s årsmöte i Australien. - Det är en stor besvikelse. Förslagen till marina skyddade områden i Weddellhavet och östra Antarktis var vetenskapligt väl underbyggda och hade varit viktiga delar i att etablera ett representativt nätverk av skyddade områden i Antarktis, säger Pia Norling på HaV.

HaV tömmer två miljöfarliga vrak i Skåne: ”Ett oljeläckage skulle nå Kåseberga”

HaV tömmer två miljöfarliga vrak i Skåne: ”Ett oljeläckage skulle nå Kåseberga”

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 08:39 CEST

​I vintras genomförde Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den första tömningen av olja från miljöfarliga vrak i svenska vatten. Nu är det klart vilka vrak som står på tur i satsningen. - Vi ska sanera vraken Hoheneichen och Sandön utanför Skånes kust. Ett utsläpp av olja från dessa skulle hamna i närheten av Kåseberga och Ale stenar, för att sedan röra sig mot Ystad, säger Fredrik Lindgren på HaV.

HaV gör dykundersökningar av vraket Skytteren med stöd av Försvarsmakten

HaV gör dykundersökningar av vraket Skytteren med stöd av Försvarsmakten

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 07:30 CEST

Fartyget Skytteren förliste 1 april 1942 utanför Måseskär på västkusten i ett försök att föra ut krigsmaterial till de allierade. Vraket klassas som akut miljöfarligt av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Sjöfartsverket. I november gör HaV dykundersökningar av vraket Skytteren med stöd av Försvarsmakten.

Östersjöländerna träffas i Köpenhamn: Forskning, innovationer och politik i fokus

Östersjöländerna träffas i Köpenhamn: Forskning, innovationer och politik i fokus

Nyheter   •   Okt 22, 2018 07:35 CEST

Den 6 november samlas forskare och beslutsfattare från Östersjöländerna till en konferens i Köpenhamn om läget i Östersjön. Konferensen arrangeras av Östersjöprogrammet BONUS tillsammans med HELCOM (Helsingforskonventionen). Temat är hur forskning och innovationer kan samverka med politiken för att skapa en hållbar utveckling.

HaV:s försök med drönare igång: ”Ger oss nya möjligheter upptäcka olagligt ålfiske”

HaV:s försök med drönare igång: ”Ger oss nya möjligheter upptäcka olagligt ålfiske”

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 07:30 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV har i år fått tillstånd att använda kameraförsedd drönare för att bättre kunna övervaka svenskt ålfiske. Tillståndet gäller Skånes drygt 64 mil långa kuststräcka. - Vi började använda oss av drönare i september och ser redan att det ger nya möjligheter i vår fiskerikontroll. Inte minst för att vi snabbt kan söka av stora vattenområden, säger Martin Bjerner.

Östersjöns fiskekvoter för 2019 klara: Helhetsgrepp om felrapportering av lax

Östersjöns fiskekvoter för 2019 klara: Helhetsgrepp om felrapportering av lax

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 20:13 CEST

Vid mötet i ministerrådet beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön. De arter som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär minskade kvoter för fyra bestånd, bland annat östra beståndet av torsk. Däremot ökas kvoten för västra beståndet av torsk. Det blir stora sänkningar av det västra och det centrala östersjöbeståndet av sill/strömming.

Olagligt ålfiske fortsätter – stor ökning av HaV:s beslag av ryssjor

Olagligt ålfiske fortsätter – stor ökning av HaV:s beslag av ryssjor

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 07:30 CEST

​Det olagliga fisket efter den utrotningshotade ålen fortsätter. Hittills i år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslagtagit 202 redskap jämfört med totalt 163 i fjol. 226 ålar har kunnat släppas fria i samband med beslagen. - Vi ser inga tecken på att det olagliga ålfisket minskar vilket är väldigt oroande. Istället ser vi att fisket flyttas till nya områden, säger Martin Bjerner på HaV.

Ny Helcom-rapport om Östersjöns tillstånd

Ny Helcom-rapport om Östersjöns tillstånd

Nyheter   •   Okt 01, 2018 09:00 CEST

​I drygt tre år har Östersjöländerna som ingår i den regionala miljökonventionen Helcom arbetat med att bedöma Östersjöns miljöstatus. Ländernas gemensamma bedömning finns nu samlad i slutrapporten ”State of the Baltic Sea”. - Rapporten beskriver statusen för arter och livsmiljöer samt nivån av mänsklig påverkan på Östersjön, säger Agnes Ytreberg, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV-undersökning visar: "Stort engagemang för havsfrågor i lokala projekt"

HaV-undersökning visar: "Stort engagemang för havsfrågor i lokala projekt"

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 07:30 CEST

I våras delade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ut 2,5 miljoner kronor till tio projekt inom marin pedagogik. Pengarna ingick i en särskild satsning från regeringen för att öka människors medvetenhet om våra hav. Nu föreslår HaV att regeringen följer upp 2018 års initiativ och tillskjuter extra medel till stöd för lokala aktörer även för kommande tre år.

HaV ger två miljoner kronor till skrotning av fritidsbåtar för att skydda våra vatten

HaV ger två miljoner kronor till skrotning av fritidsbåtar för att skydda våra vatten

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 07:30 CEST

​I Sverige finns i dag ungefär 64 000 övergivna eller sjöodugliga fritidsbåtar. Bara en bråkdel av dessa skrotas och återvinns. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, avsätter därför två miljoner kronor för att få fler båtägare att vilja skrota sina gamla båtar i höst. - Vi hoppas att fler båtägare blir medvetna om miljöproblemen och att fler gamla båtar skrotas, säger Lisa Bredahl Nerdal på HaV.

Träffa HaV på World Water Week, 26-31 augusti

Träffa HaV på World Water Week, 26-31 augusti

Nyheter   •   Aug 27, 2018 16:21 CEST

Träffa oss på Världsvattenveckan, den internationella konferensen World Water Week, som pågår till den 31 augusti i Stockholm. HaV är på plats tillsammans med beslutsfattare och experter från hela världen för att diskutera angelägna frågor kring vattenhantering. Under veckan kommer HaV att ha en rad möten med internationella samarbetsparters.

Havs- och vattenmyndigheten: Flera rapporter om fynd av klängmaneter på västkusten

Havs- och vattenmyndigheten: Flera rapporter om fynd av klängmaneter på västkusten

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 16:50 CEST

​Senaste veckorna har allmänheten rapporterat in flera fynd av Gonionemus vertens, ett nässeldjur som är släkting till vanliga maneter. - Arten har tidigare förekommit sporadiskt i svenska vatten, det är först i sommar som den verkar finnas i riklig mängd. Det är därför viktigt att vi får allmänhetens hjälp för att förstå spridningen, säger Erland Lettevall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel även i nordhavsräka vid Måseskärsvraken

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel även i nordhavsräka vid Måseskärsvraken

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 07:30 CEST

Halter av det giftiga ämnet diphenylchlorarsine (Clark I och Clark II) har tidigare hittats i plattfisk och havskräfta vid Måseskärsvraken. Nu visar även prover av nordhavsräka spår av det kemiska stridsmedlet. - Det rör sig om väldigt låga halter som inte bedöms farliga för konsumtion. Men det är ämnen som inte ska finnas i havsmiljön, säger Fredrik Lindgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Sol, vind och HaV i Almedalen

Sol, vind och HaV i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 07:30 CEST

Under Almedalsveckan samtalar HaV om havs- och vattenmiljö samt blå ekonomi ur olika perspektiv. Det blir spännande diskussioner med intressanta paneldeltagare. Under veckan lyfter vi bland annat nationell samverkan inom marint områdesskydd, fiskereglering, övergödning och digitalisering. Fokus ligger även på havsplanering, miljögifter samt havet kopplat till fattigdomsbekämpning.

EU har beslutat om ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

EU har beslutat om ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

Nyheter   •   Jun 18, 2018 16:18 CEST

Europaparlamentet (EP) och EU:s ministerråd har antagit en ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd (demersala), i Nordsjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd. Bestånd som omfattas av planen är, bland annat, torsk, nordhavsräka, kräfta, kolja, gråsej, tunga och rödspätta i Nordsjön och Skagerrak.

Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år

Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 07:30 CEST

I år påbörjar regeringen en utökad och flerårig satsning på rent hav. I den ingår att länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan söka medel hos Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för lokala åtgärder mot övergödning. Den omfattar minst nio miljoner kronor för 2018 och är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

HaV-satsning visar: Rening av läkemedel i avloppsvatten är möjlig och behöver inte vara dyr

HaV-satsning visar: Rening av läkemedel i avloppsvatten är möjlig och behöver inte vara dyr

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:58 CEST

Tekniken för avancerad rening av läkemedelsrester på svenska avloppsreningsverk finns och det behöver inte kosta mer än cirka en krona per kubikmeter vatten. Det slår Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fast i en ny rapport. - Olika lösningar har testats i olika skala. I huvudsak är det ozonering eller aktivt kol som har utvärderas samt olika kombinationslösningar., säger Margareta Lundin Unger.

 Möte i Malmö med Sveriges grannländer om förslag till havsplaner

Möte i Malmö med Sveriges grannländer om förslag till havsplaner

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:52 CEST

​Under våren har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och länsstyrelserna samlat till flera möten runt om i landet för att diskutera förslagen till statliga havsplaner. Den 19 juni blir det internationellt samrådsmöte i Malmö. - Sverige har stort intresse av samordning mellan länder eftersom vi har många grannar med angränsande havsområden, nio stycken plus Åland, säger Thomas Johansson på HaV.

Tio projekt om marin pedagogik får dela på 2,5 miljoner kronor

Tio projekt om marin pedagogik får dela på 2,5 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 07:30 CEST

​I april utlyste Havs- och vattenmyndigheten 2,5 miljoner kronor för aktiviteter eller produktion av material inom marin pedagogik. - Vi har fått 31 ansökningar från förskolor, skolor, Naturrum, kunskapscenter och föreningar. Det är fantastiskt att få ta del av alla engagerade idéer om hur barn och ungdomar ska få möjlighet att upptäcka och förstå hur viktiga haven är, säger Monica Forsell.

HaV föreslår nytt arbetssätt för att nå bevarandemål i marina skyddade områden till 2020

HaV föreslår nytt arbetssätt för att nå bevarandemål i marina skyddade områden till 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fick i höstas uppdrag av regeringen att utreda vilka åtgärder, med betoning på fiske, som behövs i marina skyddade områden för att nå de uppsatta bevarandemålen till 2020. I uppdraget ingick även att utreda vilka effekter bottentrålning har på livsmiljöer och de arter som lever där, främst inom marina skyddade områden och innanför trålgränsen.