Skip to main content

Ann-Karin Thorén

utredare, Havs- och vattenmiljöenheten - Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Övervakningsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Rapportering av vattenförvaltningen

Kontaktperson

  • anterjvbiin-kariwnn.mdthoreaeniqgp@hxfavocgowuhvafhzwuzoattewwn.se
  • Tel: 010-698 60 78 Mobil: 076-538 60 78

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera