Skip to main content

Clas Magnusson

Utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn - Tillsynsvägledning; Dricksvattenförsörjning, Vattenskyddsområde, Vattentäkt, Skydd av grundvatten, Tillsynsvägledning, Nationella dricksvattennätverket

Kontaktperson

Clas Magnusson
Kontakt: Tel: 010-698 61 90
Mobil: 072 - 700 49 83
E-post: clas.magnusson@havochvatten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.