Skip to main content

Delaktighetsplan

Dokument   •   Jan 19, 2018 11:47 CET

Delaktighetsplanen innehåller en rad åtgärder som ska göra våra kunder mer delaktiga i den dagliga omsorgen som utförs av vår personal. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och utöva inflytande över hur insatsen ska genomföras.
Licens Användning i media (?)