Skip to main content

Helsingborgs stads mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Dokument   •   Feb 01, 2013 15:28 CET

En viktig förutsättning för att staden ska kunna arbeta effektivt mot bostadslöshet är att tydliga och mätbara mål har angetts. Centralt är att stadens arbete med samordnade insatser ska stödja att så många som möjligt kan bo kvar i eller erhålla ett ordinärt boende. Uppsatta mål och strategier skall grunda sig på tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet.
Licens Användning i media (?)