Skip to main content

Trafikåret 2018

Dokument   •   Sep 20, 2019 07:00 CEST

Trafikåret 2018 är en årlig uppföljning av Trafikplan 2017 och trafikutvecklingen i Helsingborg. Den utgår från trafikmålen i Trafikplan 2017, där ett av huvudmålen är att öka andelen hållbara resor, det vill säga andelen gång, cykel och kollektivtrafikresor. Vi följer även upp andra övergripande mål som Helsingborgs stad har som berör trafikutvecklingen.
Licens Användning i media (?)