Skip to main content

Invigning av ny mätstation för luftföroreningar

Evenemang

15
JAN
Korsningen av Stenbocksgatan och Sämskmakaregatan. (Kartlänk: http://kartor.eniro.se/m/M4WQX)
 
Fredagen den 15 januari klockan 12:00 inviger Lars Thunberg, miljönämndens ordförande, en ny mätstation för luftföroreningar i Helsingborg. Den nya mätstationen är flyttbar och kommer till att börja med vara placerad i korsningen Södra Stenbocksgatan och Sämskmakaregatan. Stationen ska i första hand mäta den hälsofarliga kvävedioxiden från trafiken. Stationen mäter nere i gatumiljön där halterna av kvävedioxid förekommer i de högsta halterna. Mätningarna på Södra Stenbocksgatan införs i enlighet med de bindande åtgärder som Länsstyrelsen fastställde den 15 oktober 2009 i ”Program för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Helsingborg”. Staden gör mätningarna för att följa upp trafikbegränsande åtgärder som genomförs, bl.a. ombyggnaden av Mellersta och Södra Stenbocksgatan. Mätningarna kommer att kunna följas på www.helsingborg.se/luft. I samband med detta kommer också en uppgraderad partikelmätare ställas upp vid Najadenhuset på Drottninggatan 7 i Helsingborg. Stationen mäter partikelformiga föroreningar som framför allt kommer från trafiken. Mätstationen har uppgraderats från att bara mäta dygnsmedelvärden till att mäta timmedelvärden. Båda stationerna har anpassats utseendemässigt för att passa in i stadsmiljön. Miljönämnden har investerat ca 300 000 kr i de nya mätstationerna. Välkommen på invigningen! Fredag den 15 januari 2010 Program: 12:00 Invigning av mätstationen, Lars Thunberg, miljönämndens ordförande 12:10 Luftsituationen i Helsingborg, Jens Gille, miljöinspektör Plats: Korsningen av Stenbocksgatan och Sämskmakaregatan. (Kartlänk: http://kartor.eniro.se/m/M4WQX) Anmälan: Skicka e-post till julia.sandberg@helsingborg.se eller ring 042-10 50 12. För mer information: Jens Gille Miljöinspektör Miljöförvaltningen Tel: 042-10 50 52 Julia Sandberg Informationsansvarig Miljöförvaltningen Tel: 042-10 50 12