Skip to main content

Pressinbjudan: Nya promenadstråk i historiens fotspår

Evenemang

10
SEP
Foten av Terrasstrapporna
 
Media välkomnas till invigning av en ny vandringsled i historiens Helsingborg. Fredagen den 10 september kl 12.30, samling vid foten av Terrasstrapporna. Invigningen förrättas av kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M), Ciceron är Helsingborgskännaren Bengt Lindskog, som på stadens uppdrag varit ordförande i projektgruppen. Promenera bakåt i tiden I samband med invigningen kan den som vill följa med på det östra stråkets stadsvandring, som bland annat går genom de medeltida stadsminnena uppe på landborgen. Promenaden beräknas ta cirka 1 timme. Mer historia till helsingborgarna Kommunstyrelsen beslutade 2009 att fördjupa samarbetet mellan Helsingborgs stad och Gillet Gamla Helsingborg. Ett av resultaten är de historiska promenadslingor som nu skapas för att öka kunskapen om stadens historia. Efterhand kommer tre olika promenadstråk att finnas, som alla utgår från Stortorget och därifrån vetter mot öster, norr och söder. Den 10 september invigs alltså det östra stråket, där man under vandringen kan beskåda 37 plaketter, 8 reliefer samt 2 modeller över det historiska Helsingborg. Ytterligare plaketter, reliefer och modeller är under arbete för det östra stråket som även kallas ”Till fots med konsul Trapp”. Mer information: Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande: 042-10 50 87 Bengt Lindskog, ålderman i Gillet Gamla Helsingborg: 042-14 29 70 Välkommen!