Skip to main content

Gymnasieelever beslutar om högaktuell politisk fråga

Nyhet   •   Jan 24, 2018 10:03 CET

Bild från EU-rollspel på Olympiaskolan 2015.

Debatter, överläggningar och kompromisser står på schemat när elever på Johannes Hedbergsgymnasiet i Helsingborg ikläder sig rollen som europaparlamentariker. Den 30 januari kommer de att ta ställning till EU:s hetaste fråga på arbetsmarknadsområdet.

– Varje elev i årskurs ett har tilldelats ett land och ett politiskt parti. På rollspelsdagen ska de agera som Europaparlamentariker med den bakgrunden. Eleverna har också fått ett lagförslag, utstationeringsdirektivet - det vill säga att utstationerade arbetare inom EU ska få samma lön som inhemska arbetare. Detta är ett verkligt förlag från EU-kommissionen som varit en stridsfråga i EU och Sverige under hösten. Ministrarna i Ministerrådet enades om en reviderad version den 23 oktober 2017 och nu återstår slutförhandlingar med EU-parlamentet, berättar Karin Falk, samordnare för Europa Direkt Skåne Nordväst.

EU-rollspelet utspelar sig under två heldagar – en förberedelsedag och en rollspelsdag. Genom föreläsningar, workshops, retorikträning och ett panelsamtal med lokalpolitiker kommer eleverna i fyra klasser få en inblick i sakfrågan. De kommer också att få lära sig om hur man tar beslut i EU och om Europaparlamentets roll i EU-samarbetet.

– Vi tror att ett EU-rollspel gör EU-frågorna mer levande för eleverna. Förhoppningsvis bidrar det också till ett ökat intresse för EU och att eleverna blir mer motiverade att engagera sig i frågor som rör EU, Europa och världen, säger Annika Nilsson, lärare i samhällskunskap på Johannes Hedbergsgymnasiet.

Europaparlamentet består av 751 ledamöter från de 28 medlemsländerna. Ledamöterna är uppdelade i åtta partigrupper efter politisk tillhörighet. I EU-rollspelet kommer de fem största partigrupperna vara representerade och eleverna spelar ledamöter från fem medlemsländer (Tyskland, Italien, Frankrike, Danmark och Polen).

Datum och tid

Torsdag den 25 januari - Förberedelsedag

  • 8:00–14:00 – Gruppövningar, retorik, föreläsningar på Johannes Hedbergsgymnasiet.
  • 14:30 – 16:00 Panelsamtal på Bibliotekets Hörsal med Socialdemokraterna, Moderaterna, Ung Vänster, Sverigedemokraterna och Centerpartiet

Tisdag den 30 januari - Rollspelsdag

  • 8:00 - 11:30 – Partigruppsdiskussioner på Johannes Hedbergsgymnasiet
  • 12:30 – 16:00 – Kammardebatt på Stadsbibliotekets Hörsal.

Arrangörer: Europa Direkt Skåne Nordväst och Johannes Hedbergsgymnasiet

Mer information
Karin Falk, samordnare Europa Direkt Skåne Nordväst, 073-15 32 750, Karin.falk@helsingborg.se
Annika Nilsson, lärare i samhällskunskap, 073-421 98 37