Skip to main content

Här ska du spola ned ditt matavfall i vasken

Nyhet   •   Apr 03, 2018 10:00 CEST

Att bära ut kladdiga matavfallspåsar blir ett minne blott för de som flyttar in i Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen. Här ska matresterna malas ned i en avfallskvarn i köksvasken och sedan skickas i ett rör direkt till reningsverket.

I Oceanhamnen byggs 350 lägenheter och ungefär 30 000 kvadratmeter kontors- och butikslokaler. Det nya avloppssystemet blir det första i världen i stadsbebyggelse i denna omfattning. Den största skillnaden för de som kommer att bo eller arbeta i området blir att de slipper bära ut oljiga påsar med matavfall. Matresterna ska istället malas ned i en avfallskvarn i köksvasken.

– Detta leder till en större insamling av matavfall vilket i sin tur ger en ökad produktion av biogas och biogödsel, säger Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör på det kommunala bolaget Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA.

Det blir lättare för NSVA att rena bad- disk och tvättvattnet eftersom det aldrig blandas med toalettvattnet. Detta gör också att det blir lättare att återvinna näringsämnen som kväve och fosfor, ämnen som kan användas som gödsel i jordbruket.

– De stora vinsterna ligger i att vi sorterar ut flöden som är rika på näringsinnehåll och organiskt material. När vi gjort det kan vi applicera mycket bättre teknik nere på reningsverket, säger Hamse Kjerstadius.

Bostäderna kommer att utrustas med snålspolande vakuumtoaletter.

– En vanlig toalett kräver ungefär 6 liter vatten per spolning, en vakuumtoalett cirka en halvliter. Det handlar om moderna vakuumtoaletter, inte den högljudda typen som folk upplevt på flygplan och tåg, säger VA-ingenjör Peter Winbladh, på NSVA.

Det vattensnåla systemet har väckt intresse från delar av världen som lider av vattenbrist. Under 2017 var personal från NSVA bland annat på en vattenkonferens i Australien och berättade om systemet.

Är detta framtidens avloppssystem?

– Potentialen är väldigt hög och det finns många stora miljövinster vi skulle kunna nå. Nu får vi möjlighet i Oceanhamnen att testa under de närmsta tio åren om det faktiskt är så, säger Hamse Kjerstadius.

Här kan du läsa mer om den innovativa avfallslösningen: http://www.swedenwaterresearch.se/projekt/reco-lab/