Skip to main content

Lekplats med sagotema på Drottninghög

Nyhet   •   Jun 09, 2014 09:37 CEST

Med start 10 juni bygger Helsingborgs stad en ny spännande lekplats på Drottninghög. Lekplatsen ska heta Prinsessor och drakar och är en del i satsningen på grönytorna på Drottninghög.

Lekplatsen ska bestå av ett lektorn med en drake som ringlar sig runt tornet och den utformas för att passa både flickor och pojkar.

- Temat för Prinsessor och drakar kommer från namnet ”Drottninghög” och vi har utformat lekplatsen i samspråk med de som bor i området och barn på Drottninghögsskolan och Drottninghögs förskola, säger Josette Dahlin, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Lekplatsen placeras i närheten av stadsodlingen, skolan, kyrkan och centrat för att skapa en attraktiv mötesplats för både unga och gamla. Den ska belysas med strålkastare och ramas in med en låg häck och nyplanterade träd.

- Vi vill utveckla och förbättra de gröna ytorna på Drottninghög. Genom att öppna upp och erbjuda
något för alla Drottninghögs invånare och besökare skapar vi möten människor emellan, något som bidrar till ökad trygghet i området. Jag hoppas att den nya lekplatsen ska bli en uppskattad plats att vistas på, säger Christian Orsing, kommunalråd.

I samband med att den nya lekplatsen ska byggas flyttar Helsingborgshem Konstplanket till ett område intill. Konstplanket ska förnyas tillsammans med elever från Drottninghögskolan.

Alla gångbanor i närheten av platsen där lekplatsen byggs går att använda under byggtiden.

För information kontakta:
Christian Orsing, kommunalråd
Tel: 0703-01 07 26, e-post: christian.orsing@helsingborg.se

Josette Dahlin, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 56, e-post: josette.dahlin@helsingborg.se

Klas Östholm, projektingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 96, e-post: klas.ostholm@helsingborg.se

 

En del av DrottningH:
Den nya lekplatsen Prinsessor och drakar är en del av DrottningH, projektet som ska utveckla och förändra Drottninghög under 20 år – minst! Läs mer om DrottningH på: helsingborg.se/drottningh