Skip to main content

​”Många äldre sitter ensamma för mycket”

Nyhet   •   Apr 17, 2018 11:04 CEST

När arbetslivet är över och partnern gått bort är det lätt att hamna utanför det sociala. Nöjesprofilen Olle Larsson tycker att fler äldre ska gå med i föreningar. Och nu finns ett kommunalt bidrag att söka för organisationer som underlättar aktiviteter för stadens äldre.

– Jag är själv änkeman och lever ensam och hade jag inte haft föreningslivet hade jag inte träffat så mycket folk. Jag känner flera som haft det jobbigt med ensamhet, särskilt män. Kvinnor är mer öppna och har fler vänner upplever jag, säger Olle Larsson.

Nästan 60 procent av de som har äldreomsorg besväras av ensamhet, varav 43 procent ibland och 15 procent ofta. Det visar en undersökning som Socialstyrelsen publicerade 2016. Och det är en bild som Olle Larsson känner igen.

Han är aktiv i flera föreningar men lyfter framförallt fram idrottsmuseet som ett gott exempel. Museet drivs ideellt och har sina lokaler i Idrottens Hus. Olle Larsson är aktiv i anekdotgruppen som bland annat ger ut böcker, nu senast jubileumsboken om Idrottens Hus 60 år.

– Det fungerar lite som ett vuxendagis för oss äldre män. Någon är arkivarie, någon tar emot folk, det finns uppgifter till alla. Sådana initiativ behövs verkligen, säger han.

Men det finns mycket annat också. Olle berättar att hans vänner går bland annat på bridge, kör, vattengympa på Simhallsbadet, språkkurser på ABF och kasedans på Sundspärlan.

– Sen finns ju träffpunkterna runtom i staden, där jag ibland varit gäst och lett allsång till eget dragspelskomp. Pensionärsorganisationerna SPF och PRO har också mycket aktiviteter, men informationen når kanske inte alltid ut till de äldre.

Nu finns även bidrag att söka för de föreningar och organisationer som jobbar för att motverka ofrivillig ensamhet bland stadens äldre. Målet med bidraget är att öka chansen för de äldre att kunna ingå i något socialt sammanhang. Sista ansökningsdag är den 1 maj 2018. Läs mer och ansök här:

https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/frivilligt-arbete-och-foreningar/foreningar-med-social-verksamhet/bidrag-fran-vard-och-omsorgsnamnden/bidrag-till-att-motverksa-ofrivillig-ensamhet-bland-aldre/