Skip to main content

Ny lag ska göra det lättare att ta sig ur skuldfällan

Nyhet   •   Okt 25, 2016 09:24 CEST

Från och med den 1 november ska det bli lättare att ansöka om skuldsanering. Då börjar en ny lag att gälla som innebär att fler kan beviljas skuldsanering och att det ska gå snabbare att bli kvitt sina skulder.

För den som är överskuldsatt och inte bedöms kunna betala av sina skulder kan skuldsanering vara en väg ut ur den onda cirkeln. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt, vanligtvis över en femårsperiod. Eventuellt resterande skuld som ingick i skuldsaneringen avskrivs när den förbestämda avbetalningstiden har gått ut.

Totalt 11 200 svenskar sökte skuldsanering hos Kronofogden förra året. Under samma period fick 5 100 personer sin ansökan beviljad. Men långt ifrån alla som skulle behöva det ansöker om skuldsanering.

– Det finns många överskuldsatta personer som uppnår kraven för att få skuldsanering men som inte ansökt om skuldsanering. En faktor kan vara att ansökningsprocessen är komplicerad för den enskilde men med den nya lagen så blir det lättare, säger Jakob Bergman, budget- och skuldrådgivare vid kontaktcenter, Helsingborgs stad.

– Med den nya lagen blir det lättare att ansöka om skuldsanering. Kronofogden får utredningsansvaret att ta reda på information om de skulder som finns. Som det ser ut i dag måste den enskilde sköta arbetet med att hämta in information om skulderna själv, oftast med stöd av kommunens budget- och skuldrådgivare. Den som ansöker om skuldsanering enligt den nya lagen ska bara behöva ange ungefärligt skuldbelopp, säger Jakob Bergman.

Den nya lagen syftar till att fler skuldsatta ska ansöka om skuldsanering. Tiden för saneringen ska kunna kortas om det finns särskilda skäl som talar för det, såsom exempelvis familjesituation, ålder eller hälsoläge. Dessutom ska den skuldsatta ha en betalningsbefrielse med totalt nästan ett år under skuldsaneringstiden, då juni och december blir två betalningsfria månader.

Den 1 november träder även en ny lag om skuldsanering för företagare i kraft (F-skuldsanering). Den är till för de överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade i näringsverksamhet. F-skuldsaneringslagen syftar bland annat till att förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige genom en minskad ekonomisk risk med företagandet.

Det handlar dock bara om skuldsanering för den fysiska personen (enskild näringsverksamhet). Det är alltså inte företaget som skuldsaneras. Även närstående, till exempel make och sambo som blivit överskuldsatta främst på grund av näringsverksamheten, till exempel genom borgensåtaganden, kan få F-skuldsanering. Betalningstiden för företagare är tre år, utan betalningsfria månader.

Om budget och skuldrådgivning i Helsingborg
Helsingborg erbjuder dig som har hamnat i ekonomiska svårigheter kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. Rådgivarna finns på Helsingborg kontaktcenter. Du kan boka en tid genom att ringa Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 eller via helsingborg.se.

Mer information
Jakob Bergman, budget- och skuldrådgivare, kontaktcenter, Helsingborgs stad, telefon 042-10 43 92
Martin Arkel, kommunikationsansvarig kontaktcenter, Helsingborgs stad, telefon 0702-81 61 76