Skip to main content

Nya våtmarker i Pålsjö skog

Nyhet   •   Jul 26, 2016 08:44 CEST

Under sensommaren anlägger vi två större och några mindre våtmarker i Pålsjöområdet. Våtmarkerna förbättrar miljön genom att ge renare vatten och ett rikare växt- och djurliv.

Vi anlägger två större och tre mindre våtmarker. Den jord vi gräver upp breder vi ut tunt runt de nya våt-markerna. I de två största kommer vattnet främst från rör som idag går under marken. De mindre fylls med grundvatten.

Efter hand får våtmarkerna ett naturligt utseende med flacka slänter. De nya vattenspeglarna kommer också att bli ett tillskott för de många människor som besöker området.

Projektet ingår i stadens handlingsplan för grönstruktur. Det är också ett led i åtgärder för att höja natur- och rekreationsvärdena i det kommande Pålsjö naturreservat (reservatsbildning pågår). Helsingborg har anlagt våtmarker i jordbrukslandskapet sedan 1990-talets början.

Våtmarkerna finansieras av Helsingborgs stad och av statliga så kallade LOVA-medel för lokala vattenvårds-projekt.

Vi startar arbetet i slutet av juli och om allt går som planerat är det klart i september.

Mer information och karta finns på helsingborg.se.

För mer information kontakta:
Emilie Björling, vattenplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 33 91, e-post: emilie.bjorling@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument