Skip to main content

Riksdagens Tina Acketoft besöker Olympiaskolan

Nyhet   •   Apr 17, 2018 09:20 CEST

Läraren Christel Haig tillsammans med elever ur EU-intresserade klass SAB2E på Olympiaskolan.

Olympiaskolan i Helsingborg är på väg att bli ambassadörskola för EU och som kick-off gästas de på fredag av ledamoten i EU-nämnden Tina Ackefoft (L).

Ambassadörskola är ett program som Europaparlamentet genomför för gymnasieskolor. Det handlar inte bara om att lära om EU utan också att ge dem erfarenhet av europeiskt medborgarskap: vad EU innebär för det dagliga livet och vad ungdomarna kan göra för att forma framtidens Europa så som de vill ha det.

– På Olympiaskolan finns ett stort EU-intresse bland eleverna. Initiativet drivs framförallt av tio elever i årskurs två som gör en rad informationsinsatser för att sprida EU-kunskap och intresse i hela den övriga skolan, säger läraren Christel Haig.

På skolan gör man mycket för att hålla EU-frågorna levande och framtidsinriktade, både från lärare och elever. Man sprider information i sin podd, i skoltidningen Olympianen, via ett fadderprojekt och genom externa föredrag. Skolan har tidigare haft besök av bland annat EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M).

– Jag vågar säga att våra elever vet mycket mer om EU än den genomsnittlige svensken och mer ska det bli. Det handlar ju om elevernas framtid. Frågor om utbildning, volontärskap, resor och jobb är sådant vi särskilt bearbetar och där finns ett verkligt intresse hos ungdomarna, säger Christel Haig.

Media välkomnas att vara med när eleverna möter Tina Acketoft på fredag, hon ska tala om riksdagens arbete med EU och aktuella EU-frågor inför riksdagsvalet. Det finns tid till en pratstund med både Tina och elever. Föreläsningen äger rum fredagen den 20 april klockan 10.15-11.00 på Olympiaskolan, Södra Stenbocksgatan 75.

Skolor som vill ha veta mer om EU eller om ambassadörskolaprogrammet kan kontakta Europa Direkt Skåne nordväst.

Mer information
Christel Haig, lärare i samhällskunskap och psykologi: 070 282 89 68

Karin Falk, Samordnare Europa Direkt Skåne Nordväst: 073 15 32 750