Skip to main content

Så ska matsvinnet på skolorna halveras

Nyhet   •   Feb 06, 2019 11:50 CET

En stor del av soporna från Helsingborgs skolor och förskolor består av onödigt matavfall. Matsvinnet orsakar både klimatpåverkan och ekonomiska förluster, men nu pågår ett projekt för att minska svinnet. På Hamiltons förskola får barnen hjälpa till.

Projektet SmartMat Hbg, som drivs av Helsingborg stad, handlar om att minska skolornas matsvinn och öka andelen klimatsmart skolmat. Stadens insats i projektet är att utbilda all kökspersonal om matsvinn men även om ökad källsortering av matavfall. Projektet görs i samarbete mellan NSR och stadens olika förvaltningar och under projekttiden kommer en rad olika tester göras för att se vad som fungerar för att skolmaten ska kunna bli klimatsmartare.

– Alla stadens skolor ingår, från förskolan till gymnasiet, och det ena målet är att vi ska halvera matsvinnet till 2019. Tanken är också att projektet ska resultera i en helsingborgsmodell för hur man kan jobba med de här frågorna, säger Cecilia Larsson som är biträdande projektledare.

Helsingborgs stad har genom Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet fått pengar för att driva projektet. Bland annat kommer skolor och förskolor börja servera mer vegetariskt växtbaserat, eftersom animaliska livsmedel är den största källan till klimatpåverkan från maten.

– Allt som har med mat att göra kan vara känsligt. I praktiken handlar det ju om att vi måste äta mindre kött men vi försöker istället fokusera på att få in mer grönsaker och lyfta de gröna rätterna. Idag får bara var tionde skolungdom i sig tillräckligt med grönsaker så där finns det mycket att göra, säger Cecilia Larsson.

Projektet utgår till stor del från hur kökspersonal på skolorna. Projektet har pågått i sex månader och 2018 sänktes matsvinnet från 75 gram per ätande till 54 gram och har sikte på 37,5 gram under 2019.

– Det finns en stor medvetenhet om de här frågorna och vi har jätteduktiga medarbetare i köken. Istället för att vi ska sitta vid skrivbordet och tänka ut en att göra-lista försöker vi ta reda på vad som redan fungerar bra och stötta de initiativen ute i skolköken.

En som jobbat länge med att ta vara på rester och laga vegetariskt är Miljana Vulovic, kock och måltidspedagog på Hamiltons förskola. Hon jobbar med projektet Smart Mat Hbg en dag i veckan.

– Det handlar mycket om att prata med och lyssna på kollegor. Alla har olika tankar och idéer. Jag tror också att det viktigaste är att involvera barnen eftersom det här handlar om deras framtid, säger hon.

Du kan följa projektet på Instagram: @smartmathbg #smartmathbg