Skip to main content

100 år i medicinens tjänst, utställningen på Dunkers

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 14:36 CEST

20 maj – 31 augusti
Klintmans hörna, Dunkers kulturhus, Helsingborg

I Klintmans hörna kan du i sommar ta del av en 100-årig läkemedelshistoria.
Visste du att värktabletten Albyl och rökavvänjningspreparatet Nicorette kommer från Helsingborg?
I hundra år har många helsingborgare arbetat inom det läkemedelsföretag som från början hette Leo och i dag McNeil, numera Helsingborgs största industri.
I utställningen guidar oss några pensionerade Leomedarbetare genom fotografier, filmer och föremål från företagets historia.

Utställningen skildrar utvecklingen under ett sekel vid en läkemedelsindustri i Helsingborg. Företaget grundades 1914 som Aktiebolaget Leo. Konstituerande bolagsstämma hölls på apoteket Björnen, vars innehavare utsågs att leda verksamheten, som i blygsam skala startade i apotekets lokaler. År 1919 inköptes en fabriksfastighet i Stattena, där man funnits sedan dess.

AB Leo ägdes fram till 1983 av danska intressenter. Därefter har företaget genomgått en rad fusioner och ägarbyten. Det har hetat Pharmacia Leo, Kabi Pharmacia, Pharmacia & Upjohn, Pharmacia och Pfizer. År 2006 köptes verksamheten av Johnson & Johnson, ett globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i USA. I Helsingborg bildades McNeil AB, som idag är Helsingborgs största industri.

Den första produktionen i Helsingborg bestod av packning och tillverkning av läkemedel från Lövens kemiske Fabrik i Danmark. Som ombud för Nordisk Insulinlaboratorium introducerade Leo 1923 det första insulinet i Sverige och 1924 började försäljningen av Albyl, värktabletten som blev företagets flaggskepp. Insulinet kom att bli upptakten till Leos intresse för forskning, vilket resulterade i flera nya läkemedel.

I slutet av 1960-talet fanns idén om ett läkemedel för bekämpning av nikotinbegär och i slutet av 1970-talet lanserades Nicorette, som i dag finns på marknaden i ett sjuttiotal länder.

Vad är ”Klintmans hörna”?
Tack vare samlaren och helsingborgaren Lars Klintman Follin, som testamenterat ett arv till museiverksamheten i Helsingborg, har ”Klintmans hörna” skapats i utställningen ”På gränsen” där vårt kulturarv kan speglas på många olika sätt, av många olika aktörer.

Arrangemangskontakt:
Charlotta Jönsson
Dunkers kulturhus
0702 61 74 07
charlotta.jonsson@helsingborg.se

Presskontakt:
Tommy Esbjörnsson
042 – 10 49 04
tommy.esbjornsson@helsingborg.se


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.