Skip to main content

6 av 10 helsingborgare positiva till Södertunneln

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 09:01 CEST

6 av 10 bland allmänheten och 3 av 4 av näringsidkarna känner till eller har hört talas om Södertunneln. Majoriteten tror sig känna till varför den byggs men det är endast ett fåtal som faktiskt vet att Södertunneln byggs för att utveckla H+ området.

För andra året i rad har staden låtit göra en undersökning för att ta reda på helsingborgarnas kännedom och attityder till Södertunneln men också för att identifiera informationsbehov. 60 procent av allmänheten känner till eller har hört talas om Södertunneln och de är också positiva till att den byggs. Bland näringsidkare i centrala Helsingborg ligger kännedomen på 74 procent medan 80 procent av näringsidkarna ställer sig positiva när de får information om vad Södertunneln innebär.

- Förra året gjordes en nollmätning för att ta reda på vad helsingborgarna kände till om Södertunnelprojektet och årets resultat stämmer väl överens med förra årets mätning. Majoriteten är positivt inställda medan drygt 30 procent av de tillfrågade är varken för eller mot byggandet av Södertunneln. Ett fåtal är negativt inställda, säger Jessica Engvall, informationschef på H+.

Undersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade säger sig känna till varför Södertunneln byggs men när de blir ombedda att uppge anledning svarar merparten fel. Det är få som vet att Södertunneln är en förutsättning för att utveckla den nya stadsdelen H+ i centrala södra Helsingborg.

- Det är viktigt att helsingborgarna blir medvetna om sambandet mellan stadsförnyelseprojektet H+ och byggandet av Södertunneln och vilka fantastiska möjligeter som staden och regionen står inför. Dialogen med allmänheten är central i stadsförnyelseprojektet och där spelar utställningen Tänk H+ men även hemsidan en viktig roll, säger Jessica Engvall.

Den nya utställningen Tänk H+ på SHIP ska fungera som en naturlig mötesplats för de som vill följa H+ projektet. Närmare 30 procent bland allmänheten känner till utställningen och drygt 40 procent av näringsidkarna.

- Sedan invigningen av utställningen i mars har vi haft 2-3 visningar i veckan. Såväl skolklasser, föreningar, företag som enskilda privatpersoner kontaktar oss om guidade visningar för att lära sig mer om H+ projektet, säger Magdalena Kuchcinska, utställningsansvarig för Tänk H+.

Attitydundersökningen av Södertunneln genomfördes under maj månad med telefonintervjuer av 300 privatpersoner mellan 16 och 74 år i Helsingborgs kommun samt 100 näringsidkare i centrala Helsingborg. Undersökningen genomfördes av GfK.

Kontakt:

H+ kontoret

Jessica Engvall, informationschef

Telefon 0732-31 11 08

jessica.engvall@helsingborg.se