Skip to main content

Årets medarbetarundersökning: åtta av tio är motiverade

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 11:15 CET

En klar majoritet av Helsingborgs stads medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter och känner stor möjlighet att påverka sitt jobb. Samtidigt upplever en av fem att de inte har en rimlig arbetsbelastning. Det står klart efter att 79 procent av de anställda tyckt till om sin arbetsplats.

Resultaten från årets medarbetarenkät för Helsingborgs stad är nu sammanställda. Den stadsövergripande rapporten visar att åtta av tio medarbetare är motiverade i sitt arbete. En klar majoritet trivs med sina arbetsuppgifter och har stor möjlighet att påverka sitt arbete. Dessutom uppger nio av tio att deras arbete känns meningsfullt.

Även resultatet för stadens ledarskap är positivt: medarbetarna i staden upplever att deras närmaste chef visar förtroende och ger dem förutsättningar för att ta ansvar i sitt arbete. Dock upplever 20 procent att de inte har en rimlig arbetsbelastning och 12 procent har svårt att finna balans mellan arbete och fritid.

– Engagerad, ansvarstagande och stolt; det är ord som beskriver medarbetarna i Helsingborg. Varningsklockan är att nästan var femte medarbetare upplever att de inte har en bra arbetsbörda på sin arbetsplats. Den signalen har jag fångat, säger Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens HR-utskott och tillägger att det är viktig information och något staden ska fokusera extra på under 2017-2018.

Resultatet från medarbetarundersökningen visar hur medarbetaren upplever sitt arbete och sin arbetsplats. Det visar också hur de anställda uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. Nu är det dags för stadens alla chefer att analysera och arbeta vidare med resultatet för att fortsätta att utvecklas som attraktiv arbetsgivare.

– Årets höga svarsfrekvens vittnar om att fler har tagit till sig frågorna i enkäten, vilket ger oss än bättre möjlighet att tillsammans identifiera styrkor och förbättringsområden som vi kan arbeta vidare med, säger Jörgen Fransson, HR-direktör i Helsingborgs stad.


Enkäten

Enkäten skickades ut den 5 oktober och sista dagen för att svara var den 25 oktober. Undersökingen genomförs av CMA Research AB. Den mejlades ut till 8 825 medarbetare och 6 933 personer valde att svara. Det gav en svarsfrekvens på 79 procent vilket är den högsta på fyra år.

Läs den stadsövergripande rapporten här.


För mer information kontakta:

Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsens HR-utskott, Helsingborgs stad, telefon 070-210 50 80, e-post maria.winberg-nordstrom@helsingborg.se

Jörgen Fransson, HR-direktör, Helsingborgs stad, telefon: 042-10 77 51, e-post jorgen.fransson@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.