Skip to main content

Återanvända konstgräsplaner ger lyft för Mörarps idrotts- och fritidsliv

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 11:16 CEST

Den 26 augusti fattade idrotts- och fritidsnämnden i Helsingborg beslut om att byta ut konstgräsplanerna i Rydebäck och Västergård. Konstgräsplanerna anlades 2006 och hör till de mest använda i staden. Såväl skolor som föreningsliv använder dessa planer under hela året.

Nu behöver planerna renoveras och ytskikten bytas ut. De gamla ytskikten kan samtidigt återanvändas på träningsplaner och näridrottsplatser av något enklare karaktär och på så sätt komma till glädje i andra delar av staden. Kostnaden för en sådan renovering beräknas till tre miljoner kronor per fotbollsplan och inkluderar återanvändning av konstgräset på andra ytor.

Skol- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att placera de återanvända konstgräsplanerna där de bäst kommer till användning.

- Mörarps idrottsplats har infrastrukturen i form av omklädningsrum, belysning samt dränering. Det gör att en placering av konstgräsplanerna där känns både smakfullt och ekonomiskt hållbart, säger Hans Egger som är fritidschef i Helsingborg.

Charlotte Zethelius som är ordförande i idrotts- och fritidsnämnden är nöjd med placeringen.

- Det här är en optimal lösning för hur vi utnyttjar våra anläggningar, och hur vi för en billig peng kan återanvända konstgräs. Det blir ett stort lyft för stadens östra delar. Föreningslivet i Mörarp men även i de närliggande samhällena kan få en nystart och en resurs till sin barn- och ungdomsverksamhet.

Hans Egger ser också att konstgräsplanernas nya plats kan ge stora möjligheter för ett gränsöverskridande samarbete inom Familjen Helsingborg, eftersom närliggande kommuner kan hyra in sig på planen.

Byggstarten blir i oktober och man beräknar att allt är färdigt i slutet av november. Första spelbara planen blir den i Mörarp.

För mer information kontakta:
Håkan Zetterstrand, biträdande fritidschef Helsingborgs stad
hakan.zetterstrand@helsingborg.se
042-10  61 28

Charlotte Zethelius, ordförande idrotts- och fritidsnämnden Helsingborgs stad
charlotte.zethelius@helsingborg.se
0732-31 59 20

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.