Skip to main content

Aktivt skolval i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 08:00 CET

Barn- och utbildningsnämnden satsar på det fria skolvalet. Från och med skolvalet inför läsåret 2017/2018 gör vårdnadshavare alltid ett aktivt grundskoleval.

Fram till nu har varje elev ”tillhört” en kommunal närområdesskola utifrån var eleven bor. Om vårdnadshavarna inte har gjort ett val, har eleven automatiskt placerats på sin närområdesskola. Vår stad växer och antalet skolor ökar. Det innebär att staden stått inför att behöva dra om gränserna för närområdesskolorna, kanske flera gånger inom de närmaste åren. Det i sin tur skulle innebära ständiga förändringar för skolväljarna. Därför har barn- och utbildningsnämnden fattat beslutet att istället införa ett aktivt skolval.

- Helsingborgarna har haft möjlighet att välja skola i flera år, så egentligen är det inget nytt, säger Christer Rasmusson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Nu tar vi steget fullt ut och inför ett aktivt skolval för alla familjer.

Men om det inte finns plats på skolan man helst vill gå på?

Grundprincipen för Helsingborgs stads skolor är att eleverna placeras enligt vårdnadshavarnas önskemål. Skolvalet görs enkelt online, och vårdnadshavarna väljer de tre skolor de vill att deras barn ska gå på.

–Vi kommer, precis som nu, att göra allt för att varje familj ska få sitt förstahandsval, säger utbildningsdirektör Ing-Marie Rundwall.

Om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser vid skolan man valt gäller följande urvalsgrunder:

a.Särskilda skäl: Elever i behov av särskilt stöd med särskilda skäl att placeras vid skolenheten.

b.Syskonförtur tillämpas för elever med syskon i årskurs F-3.

c.Närhetsprincipen: Geografisk närhet till skolenheten. De elever som bor närmare skolan placeras före elever som bor längre bort från skolan enligt den relativa närhetsprincipen.

Vad händer om jag inte gör ett aktivt val?

Alla elever är alltid garanterade en plats på en av Helsingborgs stads skolor. Om vårdnadshavarna av någon anledning inte gör ett aktivt val blir eleven placerat på en skola så nära bostaden som möjligt där det finns plats.

Förändringen gäller Helsingborgs stads skolor

Det är viktigt att komma ihåg att förändringen bara gäller våra kommunala verksamheter, Helsingborgs stads skolor. De fristående skolorna fortsätter att tillämpa sina egna urvalsgrunder på samma sätt som tidigare.

Förändringen gäller från och med läsåret 17/18.

Inför skolvalet 17/18 kommer det att finnas utförlig information på våra förskolor och skolor, på Kontaktcenter samt helsingborg.se/skolval

Vill du veta mer?

För mer information är du välkommen att kontakta:

Mats Nilsson, Verksamhetschef
Telefon 070-210 49 15
Epost mats.nilsson@helsingborg.se

Maria Holm, biträdande utbildningsdirektör
Telefon 042-10 61 33
Epost maria.holm@helsingborg.se

                

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.