Skip to main content

Aktuella frågor lockar deltagare till infrastrukturkonferens

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 08:03 CEST

Urbaniseringen inom EU är störst i Sverige följt av Danmark. Det ställer stora krav på den framtida planeringen av samhället, inte minst infrastrukturen. Statssekreterare Ingela Bendrot presenterar arbetet med infrastrukturpropositionen för 2014-2025.

Det är femte året i rad som Helsingborgs stad arrangerar konferensen Nordisk infrastruktur som samlar beslutsfattare från Danmark, Norge och Sverige. Syftet med konferensen är att knyta de nordiska länderna närmare varandra genom utbyggd infrastruktur för att främja ett ökat samarbete, integration och tillväxt.

– Vi har lyckats skapa ett årligt återkommande forum där politiker, tjänstemän och experter utväxlar idéer kring framtidens infrastruktur ur ett nordiskt perspektiv. Med tanke på att Helsingborg är en del av storstadsregionen Öresund, samt att Västkustbanan, E4 och E6 passerar här och regeringen undersökt möjligheterna för en fast förbindelse på HH-leden, så är Helsingborg en utmärkt plats för konferensen, säger Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg.

”Växande storstadsregioner” är konferensens första tema. Ledande politiker som Vibeke Storm Rasmussen (S), regionrådsformand i Region Hovedstaden samt ordförande i Den skandinaviska Arenan, Ulla Hamilton (M), Stockholms stad, Johan Nyhus (S), Göteborgs stad och Lars Weiss (S), Köpenhamns kommun deltar för att ge sin bild av respektive stads utmaningar för att möta växtvärken. 

Under temat ”Långsiktiga planer i Sverige” inleder Ingela Bendrot, statssekreterare på Näringsdepartementet. Hon presenterar arbetet med infrastrukturpropositionen för åren 2014-2025.

Dagens sista tema ”Finansiering och klimat” handlar bland annat om den hårda konkurrensen i de nordiska länderna om statliga medel för angelägna infrastrukturprojekt. Allt för ofta styckas stora projekt upp över lång tid vilket får stora konsekvenser.  Nils Terje Furunes, rådgivare och tidigare chefsekonom på Norges största finanskoncern DnB NOR, Björn Hasselgren från Kungliga Tekniska Högskolan och Max Jensen, från Europeiska investeringsbanken, ger sin syn på hur vi kan få mer infrastruktur för pengarna.

Kan du inte delta på konferensen kan du med fördel följa den live via länken http://www.helsingborg.se/Medborgare/toppmeny/om-webbplatsen/helsingborgs-stad-i-sociala-medier/live/

För pressbilder och mer information:
Angelica Nilsson, projektkoordinator i Helsingborgs stad,
angelica.nilsson@helsingborg.se eller tel 042-10 22 82.