Skip to main content

Akut behov av fler familjehem

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 16:52 CEST

Bristen på jourhem och familjehem i Helsingborg är akut. Just nu behöver ett 20-tal flickor och pojkar mellan 0 och 18 år omedelbart få komma till nya hem och behovet förväntas öka kraftigt under hösten.
Socialtjänsten provar nu ett nytt grepp i jakten på trygga familjer och personer som vill göra en djupgående insats. Förutom annonser i dagspressen kör man under hösten bioreklam.
– Det har blivit svårare att hitta trygga, stabila vuxna som orkar. Kanske har det med hela samhällsutvecklingen att göra. Människor lever på ett annat sätt idag än för tjugo år sedan. Var och en ska klara sig själv, säger Gunilla Nilsson, enhetschef på socialförvaltningen.
Ett jourhem är en familj eller en person som akut öppnar sitt hem för barn och ungdomar som av olika skäl tillfälligt behöver komma bort från sin egen familj. Till exempel kan det bero på att de ordinarie föräldrarna brister i omsorg på grund av missbruk eller psykisk sjukdom.
– Att det är just är behovet av jourhem som ökat handlar till viss del om att socialtjänsten idag strävar efter att arbeta tillsammans med de biologiska föräldrarna så långt det är möjligt. Om det inte går får barnet komma till ett familjehem på längre sikt, säger Gunilla Nilsson.
Även när det gäller familjehem pågår en ständig rekrytering.
I Helsingborg har man det senaste året startat en helt ny typ av familjehem, nämligen behandlingsfamiljehem. Larry Mingert är enhetschef med ansvar för just detta.
– Behandlingsfamiljehem innebär att vi förutom att arbeta och ge stöd till barnet och familjehemmet även jobbar terapeutiskt och intensivt med de biologiska föräldrarna. Konceptet är unikt bland svenska kommuner och vi hoppas kunna starta fler behandlingsfamiljehem det närmaste året, säger han.

För mer information om familje- och jourhem kontakta
Elisabeth Sonesson, familjehemssekreterare                                          Eva Aschan, familjehemssekreterare
Tel. 042-10 73 67, 070-210 73 67                                                                      Tel. 042-10 65 29, 070-279 65 29
E-post: elisabeth.sonesson@helsingborg.se                                            E-post: eva.aschan@helsingborg.se


För mer information om behandlingsfamiljehem kontakta
Larry Mingert, enhetschef
Tel. 042-10 73 16, 070-666 73 16
E-post: larry.mingert@helsingborg.se