Skip to main content

Akut hotad padda får hem på Örby ängar i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 09:00 CEST

För andra året i rad sätts ägg från den grönfläckiga paddan Bufo viridis ut i dammarna på Örby ängar. Paddan är Sveriges mest sällsynta groddjur. Den är fridlyst, rödlistad och klassad som akut hotad. Under ett par veckor har äggen legat och utvecklats i speciella burar. På tisdagen den 6 maj klockan 10.00 släpps ynglen fria i dammarna.

Den grönfläckiga paddan är akut hotad i Sverige och finns bara på ett fåtal platser i Skåne, Blekinge och Öland. Målsättningen är att få tillbaka en stabil population av arten i Helsingborg, där den tidigare har funnits till åtminstone 1950-talet. Äggen hämtas från Limhamns kalkbrott, där den största Skånska populationen finns.

Helsingborgs stad arbetar aktivt för att förbättra förutsättningarna för växter och djur, bland annat genom att anlägga våtmarker, bilda naturreservat och anpassa skötsel i parker och naturområden. Arbetet med att bygga upp en stabil population av den hotade grönfläckiga paddan är ett exempel på detta.

- Nu sätter vi ut ägg från den grönfläckiga paddan för andra året i rad. Vi kommer att sätta ut flera tusen ägg åt gången i flera år framöver men om tre till fyra år, när paddorna blivit könsmogna, får vi förhoppningsvis se lekande paddor på Örby ängar, säger Fredrik Bengtsson, kommunekolog på stadsbyggnadsförvaltningen.

Därför försvinner groddjuren
Det finns flera orsaker till att groddjur minskar och att arter som grönfläckig padda och strandpadda har försvunnit från Helsingborg. Det handlar om en generell grundvattensänkning i landskapet, övergödning av vatten med igenväxning som följd, utsättning av fisk, exploatering av miljöer och utbyggnad av vägar. Utsättningen sker med hjälp av Jan Pröjts från konsultföretaget Ekologgruppen i Landskrona.

För mer information kontakta:
Fredrik Bengtsson, kommunekolog på stadsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 042-10 52 71, e-post: fredrik.bengtsson@helsingborg.se.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument