Skip to main content

Att vara ung på landet - ett multimedialt projekt för elever i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 08:15 CEST

Med hjälp av digital teknik, stillbilder och egenproducerade bilder ska barn och elever i Helsingborg få lära sig mer om hur det är att vara ung på landet. Projektet heter just Ung på landet och har till syfte att med metoden digital storytelling medvetandegöra och skapa en förståelse för hur det är att vara ung på landet.

Nina Waldeborn arbetar som mediepedagog inom Kunskapsstaden Helsingborg och leder projektet.

-       Att arbeta med digitala historier är ett fantastiskt sätt att lära sig på. Man måste använda alla sina sinnen, lösa problem och omsätta idéer till kreativa handlingar, reflektera och analysera sig själv och andra, berättar Nina.

Projektet har som mål att stärka elevens kunskaper inom digital teknik, identitet, lokalhistoria, miljö och språk och kommer att resultera i en rad produktioner. Materialet kommer att ställas ut på Dunkers kulturhus under hösten 2013.

Produktionerna kommer att kunna fungera som undervisningsmaterial och lärarhandledning för skolor. Med i projektet är pedagoger och elever från Kunskapsstaden Helsingborg samt från fritidsgårdar i Helsingborg. En gemensam blogg kommer att skapas för deltagarna.

Den 23 augusti klockan 14.00 på Filbornaskolan startar projektet upp med en kick-off. Välkommen dit för att träffa pedagoger och projektledare.

För mer information kontakta:
Nina Waldeborn, mediepedagog 0732-31 11 52