Skip to main content

Bärbara datorer till all pedagogisk personal i Kunskapsstaden Helsingborg.

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2010 10:36 CET

Under läsåret 2010-2011 kommer all pedagogisk personal att utrustas med varsin bärbar dator. Trådlösa nätverk installeras på samtliga skolområden samtidigt som en digital kunskapsportal skapas för lärarens och elevens gemensamma arbete i skolan. På detta sätt blir datorn en naturlig del i kunskapsutvecklingen och ett redskap för att Kunskapsstaden Helsingborgs barn och elever ska kunna nå sina mål.

Satsningen som nu inleds innebär att all pedagogisk personal får en bärbar dator att använda i sitt pedagogiska arbete. Investeringen i 2500 datorer och trådlösa nätverk kommer att finansieras med det statliga konjunkturstödet på 98 miljoner kronor som Helsingborgs stad fått för 2010. Av den summan satsas 20 miljoner på IT-stöd i skolan.

- Det är glädjande att konjunkturstödet i första hand används för att skapa en ändamålsenlig arbetssituation för vår pedagogiska personal. Något som länge varit eftersatt, men som nu blir verklighet, säger Thorbjörn Jordansson, förvaltningschef på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg.

I den långsiktiga planen kommer alla elever i Kunskapsstaden Helsingborgs skolor, från 12 års ålder till och med gymnasiet, att få en bärbar dator. Med trådlösa nätverk får eleverna ständig tillgång till sitt skolmaterial och till Internet. Med hjälp av en kunskapsportal kommer elever och lärare att kunna arbeta gemensamt på digitala grupparbetsplatser och i nätverksmöten.

Genom satsningen kommer eleverna att få tillgång till moderna arbetsmetoder och dagsaktuell information. Alla elever kommer på detta sätt att få likvärdiga förutsättningar. Samtidigt ges möjlighet för eleven att ta ett större ansvar för sitt lärande.

- Ett bra sätt att använda en del av det statliga konjunkturstödet, säger Christer Rasmusson, ordförande för skol- och fritidsnämnden i Helsingborg. Den här satsningen är en investering in i framtiden. Målsättningen är att alla elever från 12 år och uppåt ska få tillgång till sin egen bärbara elevdator under nästa mandatperiod. Det känns också väldigt bra att personalen äntligen får en egen dator och slipper, som det ofta är idag, dela en stationär dator med flera kollegor. Nu blir det smidigare för pedagogerna att till exempel sköta dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling, avslutar Christer Rasmusson.

Inköpet av bärbara datorer till eleverna har redan börjat planeras. Först ut är de tre gymnasieskolorna Skolstaden, Filborna, och Rönnowska, där Skolstaden redan bestämt sig för att till hösten införskaffa 3 000 elevdatorer.

Kontakt: Thorbjörn Jordansson, Förvaltningschef Skol- och fritidsförvaltningen, 042-10 69 84

Christer Rasmusson, Ordförande Skol- och fritidsnämnden, 073-231 13 11

www.helsingborg.se/kunskapsstaden


Kunskapsstaden Helsingborg

Vi tar drömmar på allvar.