Skip to main content

Bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet på väg 111

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 07:30 CET

En sträcka på 1,7 kilometer har byggts om på väg 111 för att öka trafiksäkerheten och skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken. Nu är arbetet färdigt och det är fritt fram för trafiken på fyra körfält istället för två tidigare.

– Vi har breddat hela sträckan från två till fyra körfält, breddat bron över gång- och cykelvägen och avsatt busskörfält i båda riktningar. Detta är ett omfattande vägarbete för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, säger Klas Östholm, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet på väg 111 är en del av ambitionen med Österleden, det vill säga att leda så mycket biltrafik som möjligt via de yttre delarna av stadens vägsystem. Den aktuella sträckan har breddats och fått en liknande utformning som Österleden, med upphöjd mittremsa, rörräcken och ny belysning. Det har även lagts till separata högersvängsfält i rondellen vid trafikplats Brohult för att få trafiken i rondellen att flyta på bättre.

Ökad punktlighet i busstrafiken
- Det här gynnar alla som reser med linje 220 och 222 till och från Helsingborg. Vi har hittills haft problem med försenade bussar, särskilt i rusningstid. Nu kommer bussarna komma fram bättre och kommer då kunna följa tidtabellen, säger Klas Sörensson, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

Bakgrund
Helsingborgs stad och Trafikverket har byggt om väg 111 mellan trafikplats Mariastaden och trafikplats Brohult. Ombyggnaden av väg 111 startade i mitten av juni 2013 och beräknades inledningsvis ta ungefär ett år. Arbetet har gått snabbare än planerat vilket innebär att vägarbetet är nu färdigt och hela sträckan är nu återställd.

För information kontakta:
Klas Östholm, projektledare stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 96 
E-post: klas.ostholm@helsingborg.se 

Klas Sörensson, trafikutvecklare, Skånetrafiken
Tel: 0451-288604


 

Bifogade filer

PDF-dokument