Skip to main content

Bättre service till näringslivet i Skåne Nordväst

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 15:26 CET

Styrelsen för de tio samarbetskommunerna inom Skåne Nordväst beslutade den 27 november att bilda Helsingborg Business Region (HBR). Målet är att effektivisera näringslivsarbetet i regionen.

Näringslivets hus i Helsingborg startade 2005. Verksamheten har nu utvärderats och styrelsen för Skåne Nordväst har beslutat om nästa steg för näringslivs- och turistsamarbetet i regionen.

–        Det är ett stort steg och kommer att stärka Skåne Nordvästs förmåga att samverka inom näringslivs- och turistsamarbetet säger Peter Danielsson, ordförande i Skåne Nordväst samt kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.
Beslutet betyder att de i Skåne Nordväst ingående kommunerna fortsätter sitt lokala näringslivsarbete utan större förändring. Men i Helsingborg kommer Skåne Nordväst mer i fokus eftersom HBR får ansvaret att samordna de gemensamma projekten för hela regionen.

–        Viktigt är att både små och stora kommuner aktiverar sig i de gemensamma projekt som kommer fram. En framgångsrik samverkan kräver att så många som möjligt är engagerade, säger Stefan Svalö, kommunstyrelsens ordförande i Bjuv och vice ordförande i Skåne Nordväst.
HBR betyder alltså ett samgående mellan Näringslivets hus och Helsingborgs stads näringslivs- och marknadsavdelning. Planen är att HBR är i gång i mars 2010.

–        Vi kommer att kunna profilera oss tydligare mot näringslivet. I Helsingborg har vi tidigare haft två kommunala organisationer. Många företagare har nog haft svårt att se skillnaden, ibland även vi själva eftersom vi varit så tydligt hopkopplade internt men inte utåt. Det blir vi nu, säger Renée Mohlkert, näringslivsdirektör i Helsingborg.
Sedan tidigare är det beslutat att Helsingborgs Näringslivskontor flyttar till nya lokaler i mars 2010. De medarbetare som idag finns på Näringslivets Hus flyttar med. Det sker inga personella förändringar i och med beslutet om HBR. Helsingborgs Business Region kommer att få sina lokaler på Drottninggatan 7. I lokalerna kommer det också finnas plats för olika samarbetspartners. Connect, Exportrådet, Marknadsföreningen och Cityföreningen är några av dem som flyttar in. I lokalerna kommer också att finnas en butik.

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga är de 10 kommuner som tillsammans bildar Skåne Nordväst. I regionen bor nästan 315 000 människor och här finns ca 31 000 företag.

För mer information kontakta:
Peter Danielsson, ordförande Skåne Nordväst, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, 0732-311 296
Stefan Svalö, vice ordförande i Skåne Nordväst, kommunstyrelsens ordförande i Bjuv, 042-85 038
Renée Mohlkert, näringslivsdirektör Helsingborg, 0732-31 53 00