Skip to main content

Barn föreslår djungeltema på lekplats i Oceanhamnen

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 09:20 CEST

Bildmontage av de vinnande förslagen

Under våren har barn och ungdomar deltagit i en idétävling och skickat in förslag på teman till lekplatsen som ska byggas i parken i den nya stadsdelen Oceanhamnen. En jurygrupp bestående av barn- och ungdomsrepresentanter tillsammans med tjänstemän från Helsingborgs stad har nu utsett temat djungel som det vinnande förslaget.

Helsingborg har sedan tidigare flera olika teman på lekplatser runt om i staden som på olika sätt sätter fart på fantasin och uppmuntrar till lek och rörelse. Med hjälp av barn och unga upp till och med 18 år har vi nu fått fram ett nytt roligt tema. Drygt 50 tävlande bidrag från över 170 barn skickades in till den idétävling som har pågått under våren. Utöver förslag på teman har barnen behövt motivera sitt förslag.

Juryn har bedömt alla idéer och förslag utifrån de fem T som ska beskriva H+ området; Teknologi, Tid, Talang, Tolerans men inte Tillrättalagt. Juryn var enig och nöjd efter sin omröstning och ser en intressant koppling mellan djungeltemat och de fraktfartyg som historiskt sett transporterat bland annat kaffe och bananer från fjärran länder till området där lekplatsen ska byggas.

Barnen som skickade in det vinnande temat med motivering belönas med ett pris men framförallt bjuds de in till att fortsätta arbeta med temat och lekplatsen. Därefter tar landskapsarkitekternas arbete vid med att rita och planera lekplatsen, som preliminärt ska stå klar under 2020.

– Att bygga en djungel i Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen är spännande! Temat experimenterar och testar en ny idé för en lekmiljö i staden. Idén är kreativ och visar på hållbarhet i ett vidare perspektiv samt bjuder besökaren på mångfald. Temat är både ”inte Tillrättalagt” och kopplat till platsen. Under årens lopp har det lossats många bananlådor på kajerna från fjärran tropiska länder och vem kan vara helt säker på att inte en apa följde med och nu flyttar in i den nya parken med sina djungelkompisar? Så lyder juryns motivering, säger Johanna Elgström, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

– Våra satsningar på grönområden och lekplatser i både befintliga och nya områden är viktiga för både stora och små helsingborgare. Att låta barn och unga vara med och lämna förslag till tema är extra spännande då de har en härlig förmåga att tänka utanför ramarna, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.


För mer information kontakta:

Johanna Elgström, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 042-10 53 42, e-post: johanna.elgstrom@helsingborg.se

Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Telefon: 0703-01 07 26, e-post: christian.orsing@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.