This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Barn och unga i Helsingborg får lämna idéer till ny lekplats

I den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+ området ska Helsingborgs stad bygga en park och en lekplats. Vi bjuder under våren in barn och unga att lämna in en idé till den kommande lekplatsen.

Helsingborgs stad har flera temalekplatser som på olika sätt sätter fart på fantasin och uppmuntrar till lek och rörelse. Nu bjuder vi in barn och unga i Helsingborg för att hjälpa till med en idé till tema för den nya lekplatsen i Oceanhamnen. Alla som är under 18 år eller fyller 18 i år får vara med i tävlingen, som pågår under våren.

- När vi nu utvecklar H+ området skapar vi också en helt ny park och mötesplats i den gamla dockan. Gröna satsningar är långsiktiga och det är spännande att få utforma parken tillsammans med barnen, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare.

Alla idéer och förslag på teman bedöms av en jury utifrån 5T som beskriver H+ området; Teknologi, Tid, Talang, Tolerans men inte Tillrättalagt. I juryn sitter barn- och ungdomsrepresentanter från Helsingborg tillsammans med några tjänstemän från Helsingborgs stad.

Läs mer om idétävlingen på helsingborg.se/lekplatser


För mer information kontakta:

Johanna Elgström, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 53 42, e-post: johanna.elgstrom@helsingborg.se

Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 95, e-post: martin.hadmyr@helsingborg.se

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt