Skip to main content

Barnombudsmannen besöker Helsingborg

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 08:52 CET

Barn som växer upp i familjehem klarar sig i genomsnitt mycket sämre i skolan än andra barn. Nu uppmärksammar barnombudsmannen Helsingborgs stads arbete med att vända den negativa utvecklingen. Torsdagen den 3 december besöker han Helsingborg för att få veta mer om satsningen på att ge familjehemplacerade barn samma chanser att lyckas med sin utbildning som alla andra.

Vi sitt besök kommer barnombudsman Fredrik Malmberg att träffa ett par av de barn som medverkar i SkolFam – Skolsatsning inom Familjehemsvården. Han kommer också att prata med personal som arbetar med barnen och chefer som ansvarar för barnens utveckling.

– Vi ser fram emot barnombudsmannens besök. Det är mycket positivt varje gång Helsingborgs arbete med familjehemsplacerade barns utbildning uppmärksammas på nationell nivå eftersom det gör att fler kan få upp ögonen för vilken framgångsfaktor det är med en lyckad skolgång för den här gruppen barn, säger Gunilla Nilsson, chef för socialförvaltningens familjehemsenhet.

Både svensk och internationell forskning visar att barn som har varit familjehemsplacerade under uppväxten löper stora risker inom flera områden. De riskerar bland annat i mycket högre utsträckning än andra barn att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, arbetslöshet och bidragsberoende i vuxen ålder. För dessa barn är utbildning en särskilt viktig skyddsfaktor.

Målet med SkolFam är att barn i familjehem ska få samma möjlighet till god utbildning genom att alla inblandade – pedagoger, psykologer, socionomer, familjehemmet och barnet – arbetar mot samma mål och ständigt följer upp hur det går. På så sätt kan samhället kompensera för de risker som en familjehemsplacering kan innebära.

SkolFam drivs gemensamt av skol- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen och omfattar barn i åldern 6-11 år som är familjehemsplacerade av Helsingborgs stad. Arbetet startade som ett projekt 2005 och utvärderades med goda resultat 2008. Efter två års arbete visade barnen högre kognitiv prestationsförmåga och medelvärdena hade förbättrats i nästan alla pedagogiska tester. Idag är SkolFam en permanent del av familjehemsverksamheten i Helsingborg. Läs mer på www.helsingborg.se/skolfam

För mer information
För intervjuer med barnombudsman Fredrik Malmberg kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig på Barnombudsmannen, tel. 070-437 8764.

För mer information om SkolFam

Gunilla Nilsson, enhetschef Familjehemsenheten        
Socialförvaltningen                                                 
Tel. 070-210 64 34

Kristin Hintze, leg. psykolog (arbetar direkt med barnen)
Skol- och fritidsförvaltningen
Tel. 070-603 61 07