Skip to main content

Betyg och behörighet i Helsingborgs stads skolor – resultat våren 2019

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2019 16:32 CEST

Skol- och fritidsförvaltningen har ställt samman betygsresultaten för kommunala Helsingborgs stads skolor läsåret 2018/2019. Både grundskola och gymnasieskola visar förbättrade resultat för årets avgångselever.

Vårterminen 2019 ökade andelen elever i grundskolan som blivit behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan från 81,6% till 82,1%. Ett annat viktigt nyckeltal är antalet elever som gått ut med lägst betyg E i alla ämnen och där ser vi en positiv utveckling, en ökning från förra årets 72,4% till årets 76,0%. Detsamma gäller även för det genomsnittliga meritvärdet som fortsätter att öka, från 227,8 till 234,8 poäng.

För eleverna i gymnasieskolan ökar andelen som nått gymnasieexamen både på yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen, totalt från 85,8% till 87,8%. Den genomsnittliga betygspoängen ökar även den, om än marginellt, från 12,7 till 12,8 för de högskoleförberedande programmen. För yrkesprogrammen är resultatet oförändrat 11,7 jämfört med förra året. 

- Elever, lärare och medarbetare har jobbat hårt och det är glädjande att se att det arbetet ger resultat i form av att fler elever når behörighet, säger Maria Winberg Nordström (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Ytterligare en chans att nå målen

Varje sommar erbjuder Helsingborgs stads skolor de elever i grundskolan som saknar betyget E i ett eller flera av ämnena svenska, engelska och matematik möjlighet att studera intensivt i några veckor. I år anordnas sommarskolan på Slottsvångsskolan. De elever som är nära ett godkänt betyg får då en ny möjlighet att nå ett slutbetyg som ger dem behörighet till gymnasiet.

Även elever som saknar behörighet är garanterade en plats på gymnasiet i augusti, eftersom de blir erbjudna en plats på introduktionsprogrammet.

Analysarbetet fortsätter

Skolorna inom Helsingborgs stads skolor jobbar kontinuerligt med att analysera hur det går för eleverna. Just nu pågår arbetet med att dra slutsatser från årets resultat och utifrån dem lägga handlingsplaner för det kommande läsåret.

- Analysarbetet är ett viktigt led i arbetet att ständigt förbättra arbetssätt och metoder så att alla elever ska kunna lyckas, säger Maria Holm, biträdande utbildningsdirektör.

För mer information

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta

Elisabeth Svenningsson, avdelningschef resultat- och verksamhetsuppföljning, skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad
Epost elisabeth.svenningsson@helsingborg.se 

Maria Holm, bitr utbildningsdirektör, skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad
Epost maria.holm@helsingborg.se

Maria Winberg Nordström (L), ordförande barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg
Epost maria.winberg-nordstrom@helsingborg.se 

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.