Skip to main content

Boende skadade sig själv – händelsen lex Sarah-anmäls

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2018 08:00 CET

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta efter att en boende skadat sig själv vid två tillfällen under samma dag då personal avvaktat att agera.

Utredningen som ligger till grund för anmälan enligt lex Sarah visar att en boende på ett av stadens LSS-boende började må sämre. Enligt rutin ska personal kontakta sjuksköterska när sådana situationer uppstår. Personalen valde istället att följa psykiatrins råd och avvakta för att se om den boende själv lugnade ned sig. Följden blev att den boende skadade sig själv. Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och anmäls enligt lex Sarah till IVO.

- Vi ska alltid se till de boendes individuella behov samtidigt som vi måste följa våra rutiner och riktlinjer. Här har vi brustit. Vi kommer nu försäkra oss om att personalen känner till gällande rutin samt att de efterlever den, säger Ingrid Nyman, strategichef för myndighetsutövning och utredning.


För mer information
Ingrid Nyman, strategichef för myndighetsutövning och utredning, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 74 79
E-post: ingrid.nyman@helsingborg.se

Sofia Sandberg, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0708-32 90 69
E-post: sofia.sandberg@helsingborg.se


Fotnot

Lex Sarah
Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar
IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.