Skip to main content

Bokhundar lockar fram läslusten på Dunkers

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 15:24 CEST

Under våren pågår det läsfrämjande projektet Bokhunden på Dunkers. Elever från en skolklass kommer till Dunkers och läser högt för utbildade bokhundar. Projektet syftar föra samman barn med litteratur och att använda hunden som ett pedagogiskt verktyg. Projektet vill väcka till läslust på ett tilltalande sätt och sprida kunskap om barnlitteratur i allmänhet.

Metoden går ut på att barnen läser för hunden som är kravlös och ickedömande. Hunden har en lugnande effekt i en situation som för många barn är stressande. Hundar och förare har en specialanpassad utbildning för detta projekt, så att de blir ett fungerande team.
Efter avslutad läsning får eleverna boken de läst för bokhunden, med en hälsning från Barbro Lindgren och ett tassavtryck från bokhundarna som minne.

Dunkers samarbetar med Bokhunden.se, ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden, som är knutet till Linnéuniversitetet i Växjö. Helene Ehriander, lektor i litteraturvetenskap och Anna Nilsson, gymnasielärare och masterstudent leder utvecklingsprojektet kring barns läsande.
”Forskning visar att hundar kan locka fram mycket positivt när det gäller inlärning hos barn. Hundarna lugnar och stimulerar och varken skrattar eller tillrättavisar om barnet läser fel eller stakar sig” säger Helene Ehriander. 
Samarbetet med Bokhunden är ett av de läsfrämjande projekten i samband med utställningen Loranga! Loranga! om Barbro Lindgrens universum på Dunkers.
 ”Vi vill på ett innovativt sätt främja läslusten och skapandet hos barn och unga och detta projekt är särskilt spännande på så sätt att en kulturinstitution bjuder in bokhundar och elever att utgå från ett utställningsprojekt för att skapa läsfrämjande insatser på nya sätt” säger Monica Enelund Posnic, som är projektledare och verksamhetsutvecklare.

Datum för de kommande bokhundsträffarna är
21 maj kl 9-11.30
3 juni kl 9-11.30
4 juni kl 9-11.30

Om du vill göra ett reportage/inslag kring Bokhunden, ta gärna kontakt med Monica enligt nedan, så hon kan förbereda både barn och hundar.

För mer information:
 http://www.bokhunden.se/
https://sv-se.facebook.com/Bokhunden  

Dunkers Kulturhus har erhållit stöd från Kulturrådet. Detta stöd möjliggör en rad läsfrämjande aktiviteter kring utställningen Loranga! Loranga! Bokhunden är ett av dessa projekt.
Utställningen Loranga! Loranga! En väldigt stor utställning om Barbro Lindgrens universum visas 23 mars-7 september 2014 på Dunkers kulturhus.
 

Kontakt Dunkers kulturhus:
Monica Enelund Posnic,
Projektledare för läsfrämjande projekt i samband med utställningen Loranga! Loranga!,
tfn 042-107658
Monica.PosnicEnelund@helsingborg.se 

Presskontakt
Tommy Esbjörnsson
tfn 042 – 10 49 04
tommy.esbjornsson@helsingborg.se
Foto: Bokhunden Lootha


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.