Skip to main content

Café Mezo kan öppna igen – men utredningen fortsätter

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 16:30 CET

Café Mezos förbud mot att hantera livsmedel är nu hävt och de kan därför öppna igen. Miljönämnden konstaterade att verksamheten hade brister när det gäller hantering av livsmedel. Men nu uppfyller restaurangen alla de krav som ställts.

Café Mezo har sanerat sin anläggning på ett tillfredställande sätt. De har kasserat de livsmedel som behövde kasseras. Och personalen har lämnat faecesprov – prov som samtliga varit negativa, det vill säga man har inte funnit några tecken på smitta.

I några av de analyserade livsmedlen har man dock funnit E.coli-bakterier. Detta tyder på att de misstänkta matförgiftningarna kan bero bristande hygien. Mot bakgrund av detta kommer proverna att analyseras vidare för att se vilken typ av E.coli det rör sig om. Flera typer av denna bakterie kan orsaka infektion hos människor.

I det här läget kan man alltså avfärda misstankarna om att matförgiftningarna istället skulle vara vanlig vinterkräksjuka eller influensa. Detta understryks också av att symptomen och sjukdomsförloppet i de aktuella fallen inte stämmer överens med de hos ovan nämnda sjukdomar.

Bakgrund
Den 30 januari förbjöds Café Mezo i Helsingborg att hantera livsmedel. Anledningen var att
miljönämnden fått in sju anmälningar (totalt 15 insjuknade personer) om misstänkt matförgiftning, där mat från denna restaurang pekades ut som trolig källa. Vid en senare kontroll kunde miljönämnden konstatera att det fanns brister i livsmedelshanteringen. Därför beslutades att restaurangen skulle stänga. Efter förbudet har fler anmälningar kommit in, sammanlagt 66 stycken (128 insjuknade personer).

 

För mer information, kontakta gärna:

Olu Lindström, chef för livsmedelsavdelningen, miljöförvaltningen, Helsingborgs stad
042-10 50 38