Skip to main content

Del av Sofiebergsvägen avstängd 31 oktober – 8 november

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 08:31 CET

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar sedan i våras med att bygga om vatten- och avloppssystemet på delar av Sofiebergsvägen. På grund av grävnings- och asfalteringsarbete i samband med detta är Sofiebergsvägen avstängd mellan Kalmargatan och Sockengatan 31 oktober – 8 november.

Sedan våren 2012 arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med att bygga om vatten- och avloppssystemet på delar av Sofiebergsvägen. Avloppsledningen som legat i gatan är en kombinerad ledning, vilket innebär att både dag- och spillvatten avleds via samma ledning. Ledningen ersätts av två ledningar, en för spillvatten och en för dagvatten. Detta minimerar riskerna för källaröversvämningar och minskar samtidigt belastningen på reningsverket.

På grund av grävnings- och asfalteringsarbete som rör ombyggnaden är framkomligheten begränsad i området 30 oktober – 8 november enligt nedan:

  • Tisdag 30 oktober – onsdag 31 oktober är trafiksignalerna i korsningen Sockengatan – Sofiebergsvägen avstängda på grund av kabeldragning.
  • På onsdag, 31 oktober, stänger vi av Sofiebergsvägen mellan Kalmargatan och Sockengatan. Vägen stängs klockan 07:00 och vi räknar med att kunna öppna den igen torsdag 8 november cirka klockan 16:00. Arbetet berör även framkomligheten på Sockengatan, då det västra körfältet i korsningen är avstängt.
  • Tisdag 6 november – onsdag 7 november arbetar vi på Kalmargatan, som dock kommer att hållas öppen under tiden förutom kortare stunder då gatan asfalteras.
  • Onsdag 7 november – torsdag 8 november arbetar vi på Sockengatans östra körfält, som då kommer att vara avstängt.

Du kan läsa mer om ledningsarbetet på Sofiebergsvägen på helsingborg.se.

För information kontakta:
Ronny Nilsson, projektledare
Tel. 042-10 58 37
E-post: ronny.nilsson@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument