Skip to main content

​Driftinformation släpps som öppen data

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 07:00 CET

Idag släpper vi driftinformation från Helsingborgs stad som öppen data. Den innehåller bland annat information om felanmälningar och synpunkter om till exempel klotter, nerskräpning och belysning som vi har fått in via appen och e-tjänsten Ett bättre Helsingborg.

Vi får in och hanterar drygt 1000 ärenden i form av felanmälningar och synpunkter varje månad. Nu släpper vi alla ärenden som har registrerats via Ett bättre Helsingborg sedan 15 juni 2015, både aktiva och avslutade, samt detaljerad information om respektive ärende.

- Våra aktiva ärenden har från början funnits öppet och transparent på helsingborg.se. Nu släpper vi alla våra ärenden som öppen data, även de som är avslutade. På så sätt gör vi datan mer tillgänglig så att man kan grotta ner sig i våra ärenden och analysera eller arbeta med de på ett annat sätt än tidigare, säger Anna Henningsson, avdelningskoordinator på stadsbyggnadsförvaltningen.

Samtidigt lanserar vi ett nytt verktyg som gör det möjligt att utforska den driftinformation som vi nu släpper utan att behöva ladda ner all data.

- Vi är första kommunen i Sverige som visar vår data på det här sättet i ett verktyg som heter Operations Dashboard. Det innebär att vi gör det möjligt för våra invånare att ta till sig och analysera information, till exempel för ett specifikt bostadsområde utan att behöva ladda ner all vår data, säger Anders Jürisoo, teknisk lantmätare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer om öppna data i Helsingborg på oppna.helsingborg.se


För mer information kontakta:

Anders Jürisoo, teknisk lantmätare, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 55 23, e-post: anders.jurisoo@helsingborg.se

Anna Henningsson, avdelningskoordinator, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 31 10, e-post: anna.henningsson@helsingborg.se


Om öppna geodata och projektet Platsen
Helsingborgs stad vill med öppna data skapa förutsättningar för en transparent och öppen förvaltning av staden. För vårt interna arbete tar vi kontinuerligt fram data som beskriver staden och dess verksamheter. En stor del av den datamängden är geografisk och kallas ofta för geodata. Efterfrågan på geodata är stor internt och vi satsar mycket på att öka nyttan.

I samband med projektet Platsen Helsingborg har vi etablerat en ny plattform för geografisk information för Helsingborgs stad och en del av det arbetet har syftat till att på ett enkelt vis kunna erbjuda öppen geodata. Tidigare har vi erbjudit flygbilder eller ortofoton med hög upplösning i tiff-format, staden i Minecraft, kommunala byggnader i 3D, över en miljon gatubilder via tjänsten Mapillary, stompunkter och Helsingborgs stadsatlas. 

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument