Skip to main content

Dunkers kulturhus får massivt stöd från Kulturrådet

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 09:30 CET

Under våren 2014 producerar Dunkers kulturhus utställningen LORANGA! LORANGA! En väldigt stor utställning om Barbro Lindgrens universum. Med utställningen vill Dunkers kulturhus på ett innovativt sätt främja läslusten och skapandet hos barn och unga. Dunkers kulturhus erhåller 400 000 kronor, det nationellt sett största bidraget till läsfrämjande insatser.

Barbro Lindgrens författarskap präglas av en högst personlig stil där hon kullkastar traditionsbundna föreställningar om hur man bör skriva för barn. Hon skriver om ömtåliga, vardagliga, dramatiska och fantasifulla ämnen och det är utifrån hennes rika författarskap som Dunkers kulturhus kommer arbeta vidare med läsfrämjande för barn och unga.

− Jag är oerhört glad och stolt över att Dunkers kulturhus fått detta kraftfulla bidrag från Kulturrådet till att levandegöra vår egenproducerade utställning LORANGA! LORANGA! Om vi med läsfrämjande menar att vi vill främja lust till språk och berättelser är det svårt att hitta en bättre ledsagare genom död, humor, galenskap, filosofi, finnar och existensens avgrunder än Barbro Lindgren. Och kulturupplevelser för barn och unga ska hålla hög kvalitet. Bidraget möjliggör verkligen detta, säger Katti Hoflin, verksamhetschef på Dunkers Kulturhus.

Främja läsning
Helsingborg är en mångkulturell stad, där flera skolor har en stor andel elever med annat modersmål än svenska. Många kulturprojekt genomförs i samarbete med skolorna. Målet med Kulturrådets bidrag är att fler barn ska få tillgång till språk, hopp och berättelser. I utställningen LORANGA! LORANGA! kommer barnen att möta flera olika kulturella upplevelser med stöd av pedagoger och genom konstnärliga uttrycksformer hitta alternativa sätt till eget läsande och läsutveckling. Alla barn har rätt till ett rikt språk och möjligheten till att kunna uttrycka sina känslor. Det är en demokratifråga.

Flera aktiviteter
Stödet från Kulturrådet möjliggör en rad aktiviteter kring utställningen LORANGA! LORANGA!, bland annat högläsning, dagboksskrivande (utgår från Barbro Lindgrens böcker Jättehemligt och Världshemligt), temapåsar som innehåller media till utlåning på biblioteken och högläsning i utställningen. Men det kommer också flera andra arrangemang som sagoberättande vid Sagoträdet i Stadsparken, jourhavande poet, konsert med Bröderna Lindgren, musikarrangemang med Georg Riedel och Bushwick Book Club, där artisterna tolkar en titel av Barbro Lindgren.

Utställningen LORANGA! LORANGA! En väldigt stor utställning om Barbro Lindgrens universum med dess olika läsfrämjande projekt är en helt egenproducerad produkt och idé av Dunkers kulturhus. Målsättningen är att denna plattform för läslust kommer hela Sverige till del. Utställningen visas 23 mars-7 september 2014, med vernissage den 22 mars.

Kontakt Dunkers kulturhus: Katti Hoflin, Verksamhetschef katti.hoflin@helsingborg.se
eller 042-10 40 98.
Presskontakt: Dennis Nilsson, pressansvarig. dennis.nilsson@helsingborg.se eller 042-10 42 32.


 

Bifogade filer

PDF-dokument