Skip to main content

En heldag med Helsingborgs stad i Öresundshuset i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 08:30 CEST

Pressmeddelande från stadsledningsförvaltningen

På söndag drar årets politikervecka i Almedalen igång och liksom tidigare tre år deltar tjänstemän och folkvalda från Helsingborgs stad i Öresundskomiteens kraftsamling i det gemensamma Öresundshuset. Helsingborgs stad står bakom majoriteten av programpunkterna under tisdagen.

Huvudsyftet med den gemensamma satsningen är att hos viktiga beslutsfattare och opinionsförmedlare öka kunskap och intresse för Öresundsregionen och dess betydelse för Sverige. Mellan 1-6 juli pågår varje dag seminarier i Öresundshuset utifrån ett särskilt huvudtema.
Helsingborgs stad står värd för majoriteten av Öresundshusets programinnehåll tisdagen den 2 juli, där ämnen som stadsutveckling med fokus på miljonprogramsområden samt ljud- och bullerproblematik diskuteras jämte frågor om regional tillväxt och självfinansiering av en fast HH-förbindelse diskuteras.

– Det blir ett späckat och bra program på tisdagen där vi lyckats få med många bra och intressanta deltagare, bland annat riksdagsledamöterna Veronica Palm (S), Mikael Damberg (S) och Anna Kinberg Batra (M) samt tidningen Gringos grundare, Carlos Rojas, som numera är väl förknippad med frågor kring miljonprogramsområdena i Sverige, säger Birgitta Darrell, ansvarig för Helsingborgs stads medverkan i Öresundshuset.

Programmet på tisdagen den 2/7 i korthet:
08:00-09:30 Kan medias rapporteringar av Öresundsregionen påverka regionens utveckling? Under denna paneldebatt kommer en ny forskningsrapport om hur Öresundsregionen omnämns i danska och svenska medier att presenteras och debatteras.
Medverkar gör: Jesper Falkheimer, professor strategisk kommunikation och rektor, Lunds universitet (Campus Helsingborg), Peter J Olsson, ledarskribent, Kvällsposten, Martin Jönsson, biträdande programdirektör, Sveriges Radio, Hanna Stjärne, VD och chefredaktör, UNT, Lars Johansson, chefredaktör, Helsingborgs Dagblad, Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S), Malmö stad, Cecilia Gyllenkrok Borgström, kommunikationsdirektör, Region Skåne. Modererar gör Johan Wessman, chefredaktör för News Øresund Job och Magt, moderator. 

10:00-11:30 En gemensam syn på stadens ljud - utmaningar för hållbart bostadsbyggande i den förtätade staden Ett seminarium där man kommer att diskutera hur riktlinjer för industribuller påverkar stadsutvecklingen. Slutsatserna i projektet ”Stadens ljud” kommer att presenteras, ett projekt som har skapat debatt och satt fart på pågående översyn av riktlinjerna för buller.
I panelen: Malin Rizell, projektledare Stadens ljud, Helsingborgs stad, Anna Jähnke, miljönämndens ordförande, Helsingborgs stad, Katarina Pelin, direktör på miljöförvaltningen, Malmö stad, Gun Rudeberg, bolagsjurist, Stockholms hamnar Mattias Lundgren, VD, NCC Boende AB, Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- och miljödomstolen. Lydia Capolicchio modererar. 

13:30-14:30 Skolan som språngbräda för miljonprogramområden Hur ska man klara av utmaningarna i att bygga om och förändra miljonprogramsområden? Kan skolan vara en del av lösningen? På Drottninghögsskolan vänder man sina resultat och ger nya möjligheter för utveckling av ett helt bostadsområde. Allt med hjälp av forskning och en engagerad skolledning. 
I panelen: Veronica Palm, riksdagsledamot (S), riksdagen, Magnus Jälminger, ordförande stadsbyggnadsnämnden (M), Helsingborgs stad, P-O Hallin, professor, Malmö högskola, Heidi Svenningsen Kajita, arkitekt MAA, Köpenhamn, Cecilia Warntoft, rektor, Drottninghögsskolan, Carlos Rojas, VD, samt rådgivare och konsult inom miljonprogramsutveckling, MIKLO. Trine Grönlund modererar. 

15:15-16:15 Kan dynamiska regioner ge starkare tillväxt än staten Historiskt sett har staten varit mittpunkten för tillväxt och konkurrenskraft. Är Sverige redo att flytta fokus mot dynamiska regioner? Är kluster och regional företagsdynamik nyckeln till konkurrenskraft i den globaliserade ekonomin?
I panelen: Mikael Damberg, gruppledare (S), riksdagen, Anna Kinberg Batra (M), ordförande finansutskottet, riksdagen, Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket, Annika Lundius, vice VD, Svenskt Näringsliv, Lars Ljungälv, VD, Sparbanken Öresund. Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör på Sydsvenskan modererar. 

16:30-17:30 Självfinansierad infrastruktur och hållbara transporter till kontinenten - har Sverige råd att avstå? En paneldebatt om hur en fast HH-förbindelse kan bidra till att Sverige når sina miljö- och transportmål och samtidigt säkra svensk konkurrenskraft i framtiden.
I panelen: Maria Wetterstrand, samhällsdebattör och f.d. språkrör för Miljöpartiet, Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M), Helsingborgs stad, Mats Nyblom, VD, Hector Rail & Tågoperatörerna, Susanne Larsen, ordförande HH-gruppen. Trine Grönlund, modererar. 

Läs mer: Allmänheten kan följa aktiviteterna i huset via www.oresundshuset.nu (där hela veckans program återfinns). Från webbplatsen finns länkar till flera digitala och sociala kanaler så som Twitter och Facebook, som uppdateras fortlöpande. Seminarierna livesänds så att även de som inte är på plats i Almedalen kan ta del av det: http://bambuser.com/channel/Oresundshuset

Kontakt:
Birgitta Darrell, kommunikationsdirektör, Helsingborgs stad: +46 73-231 17 78, birgitta.darrell@helsingborg.se
Martina Röhmer, programansvarig för tisdagens program, Helsingborgs stad: +46 73-231 17 42, martina.rohmer@helsingborg.se