Skip to main content

Erasmusprojekt på Olympiaskolan i Helsingborg för att förebygga tidiga skolavhopp

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 16:34 CET

Tidiga skolavhopp är ett stort problem för många skolor i Europa. Därför har fyra gymnasieskolor i Helsingør, Helsingborg, Milano och Bilbao startat ett Erasmusprojekt, för att öka elevernas motivation till gymnasiestudier.

Projektet heter PESE (Preventing Early School leaving in Secondary Education), och har som utgångspunkt EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande med fokus på modersmål, främmande språk, matematik och digital kompetens.

- Genom samarbete kring våra respektive bästa pedagogiska metoder, kan vi hitta nya lösningar för att förhindra tidiga skolavhopp, säger Ole Jelby, internationell koordinator och lärare i tyska på Helsingør Gymnasium.

De fyra skolorna följer EU:s strategiska ram för Utbildning 2020, dvs att genom samarbete utforska, genomföra och sprida de undervisningsmetoder som är mest effektiva för att gynna både elever och lärare.

- Vi har mycket att lära av varandra, menar Ole Jelby, och det är viktigt för både elevernas och samhällets framtid att minska tidiga skolavhopp - ju färre desto bättre.

Projektet startar med samarbete kring matematik och digital kompetens 23-27 januari 2017, då Helsingør Gymnasium och Olympiaskolan i Helsingborg bjuder matematiklärare från de fyra projektdeltagande gymnasieskolorna på både föreläsningar och workshops under fem dagar.

- Även om problemen är jämförelsevis små i Sverige och på Olympiaskolan, är vi övertygade om att vårt projekt kommer att vara positivt för både elever och lärare och att ännu fler elever framgångsrikt kommer att avsluta sina gymnasiestudier, säger Christel Haig, svensk koordinator på Olympiaskolan.

Under våren och hösten 2017 fortsätter projektet med samarbete kring utbildning i moderna språk i Milano och modersmålsundervisning i Bilbao. 

Lite fakta kring projektet

De fyra deltagande skolorna är Helsingør Gymnasium, Olympiaskolan i Helsingborg, Istituto d'Istruzione Superiore Vilfredo Federico Pareto i Milano och El IES Botikazar BHI i Bilbao. 

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Skolor kan ansöka om bidrag för att starta internationella utbyten och utvecklingssamarbete. 

Utbildning 2020 är EU:s utbildningsstrategi för att främja lärande, social sammanhållning och aktivt medborgarskap. Ett av målen är, att andelen 18–24-åringar som har hoppat av skolan i förtid ska vara högst 10 procent. 

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta 

Christel Haig, svensk koordinator för projektet
Epost christel.haig@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.