Skip to main content

Etisk Elektronik på Helsingborgs stadsbibliotek

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 11:29 CET


Vi svenskar uppskattas ha 15 miljoner gamla mobiltelefoner i våra byrålådor enligt en undersökning gjord av El-kretsen och Avfall Sverige. Tillsammans innehåller de cirka 160 kilo guld. Genom att lämna in gamla telefoner till återvinning kan råvaror i telefonen återanvändas och behöver brytas ur jorden i mindre omfattning vid nyproduktion.

Den 26 februari anordnar Miljöbiblioteket en föreläsning på temat etik och elektronik på Stadsbiblioteket i Helsingborg. Charlie Aronsson från Fairtrade center kommer att berätta om elektronikindustrins arbetsförhållanden och miljökonsekvenser. Monteringen av mobiltelefoner och datorkomponenter sker i stor utsträckning i låglöneländer med ansträngda arbetsvillkor och telefonerna innehåller komponenter som har stor miljöpåverkan på både människor och miljö. 

I samband med detta slår NSR och Miljöbiblioteket även ett slag för återvinning av mobiltelefoner. Under vecka 9 kan alla i Helsingborg lämna in gamla mobiltelefoner i en insamlingsbehållare i entrén på Helsingborgs stadsbibliotek. Behållaren säkerställer att ingen obehörig kommer åt telefonerna. Mobiltelefonerna tas sedan omhand av NSR och vidare av El-kretsen som ser till att de demonteras och att materialet i telefonerna sorteras för vidare återvinning. Även annan småelektronik och lampor kan lämnas i behållaren.

Etisk elektronik?
Tisdagen 26 februari 18:00
Stadsbiblioteket, Hörsalen
Fri entré

För mer information:
Miljöbiblioteket
Linnea Folkesson,
linnea.folkesson@helsingborg.se
042-104455

NSR
Lotta Lewis-Jonsson
Lotta.lewis-jonss@nsr.se

Charlie Aronsson
Fairtrade center
charlie@fairtradecenter.se
08-643 43 64