Skip to main content

EU-minister besöker Helsingborg

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 16:16 CET

Pressmeddelande från Europa Direkt Skåne Nordväst

Onsdag den 11 december besöker EU-minister Birgitta Ohlsson Helsingborg i syfte att
skapa engagemang inför valet till Europaparlamentet. Mötet som börjar klockan
13.30 på Campus Helsingborg är öppet för allmänheten.

EU-minister Birgitta Ohlssons Sverigeturné är ett led i regeringens satsning för att öka valdeltagandet i det kommande Europaparlamentsvalet. Besöket i Helsingborg syftar framför allt till att öka valdeltagandet bland unga och utrikesfödda.

– Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet måste bli över 50 procent. Idag har vi ett valdeltagande på 85 procent i riksdagsvalet men bara 45 procent i senaste Europaparlamentsvalet, säger Birgitta Ohlsson.

I Helsingborg, som befolkningsmässigt är Sveriges nionde största kommun, landade valdeltagandet i EU-valet 2009 på 42,7 procent. I perspektiv till de 15 största kommunerna i Sverige hade bara Sundsvall och Eskilstuna ett lägre valdeltagande. Valdeltagandet i Helsingborg var även lägre än genomsnittet för såväl Skåne som för riket i helhet.

På onsdag gör Birgitta Ohlsson ett antal besök i Helsingborg. Hon kommer att besöka gymnasieelever på Nicolaiskolan samt diskutera demokratiskt deltagande tillsammans med utvecklingsnämnden och invandrarföreningarnas samarbetskommitté INVA-SAM.

Hon gör även ett publikt framträdande på Campus Helsingborg klockan 13:30 där allmänheten är välkommen att delta.

Tid och plats
Datum: Onsdag 11 december 2013
Tid:  Klockan 13:30
Plats: Stora Hörsalen Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, Helsingborg
Övrigt: Fri entré men antalet platser är begränsat

EU-ministerns besök i Helsingborg är ett samarbete mellan Regeringskansliet, Europa Direkt Skåne Nordväst, Helsingborgs stad, Campus Helsingborg och Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

För mer information kontakta:
Erik Larsson, samordnare Europa Direkt Skåne Nordväst, telefon 042 - 10 35 30 eller
via mejl erik.larsson@helsingborg.se

Mer information finns på www.regeringen.se/eudialog