Skip to main content

Femklövern satsar 80 miljoner på att åtgärda miljöskulden

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:14 CET

Bly, rivningsmassor, bekämpningsmedel, lätta och tunga metaller finns dolt i marken i Helsingborg. Nu är det dags att ta tag i miljöskulden anser femklövern och vill ladda saneringskontot med 80 miljoner kronor.

Femklövern i Helsingborg anslår i dagarna drygt 80 miljoner kronor för att sanera mark i staden.

– Ska Helsingborg vara Sveriges mest attraktiva stad måste staden ligga i framkant, när det gäller miljön. Det ligger i alla helsingborgares intresse att vi påbörjar saneringen av förorenade områden, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson.

Bakom beslutet finns femklöverns målsättning om en långsiktigt hållbar miljö. Först ut blir Ringstorps kommunala deponi med industriellt avfall och hushållsavfall.

– Att Ringstorp står först på saneringslistan beror på att det ligger mitt i ett bebyggt område som inte kan exploateras vidare utan att deponin flyttas. Vi ser det som ett andra steg i vår långsiktiga miljösatsning, efter att redan i tilläggsbudgeten ha satsat en hel del på miljön, säger kommunalrådet Maria Olsson (c)

– På det här sättet fortsätter vi vårt målmedvetna arbete för att sätta Helsingborg på kartan som en av de mest miljövänliga städerna säger Miljönämndens ordförande Lars Thunberg (kd)


För mer information:

Peter Danielsson (m), 042-105087

Maria Winberg Nordström (fp), 042-105080, 0702-105080

Birgitta Södertun (kd), 042-105094, 0706-291767

Maria Olsson (c), 042-105232, 0768-930136

Sven-Åke Tannerstig (spi) 042-106131, 0732-311292

Lars Thunberg (kd) 0706-284310


Anna Jähnke
Politisk sekreterare
Kommunstyrelsen • Helsingborgs Stad
Rådhuset • 251 89 Helsingborg
Tel 042-10 53 65 • Mobil 0732 311 293 • Fax 042-10 79 85