Skip to main content

Filosoficafé på Dunkers hela våren 2017

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 15:54 CET

Foto: Ivar Jansson

Nu startar Dunkers filosoficafeer för våren. Tulsa Jansson är tillbaks i rollen som husfilosof vid fyra av fem tillfällen. Martin Severinsson glider in i april och talar om vad som är meningen med alltihopa.
Lokalerna kommer att skifta. När temat "Hur lever man väl?" diskuteras befinner vi oss på dagtid i det mysiga rummet för barn, Gerdas. Kan det påverka stämningen och locka ny publik
?

Tema: Vad är ’jag’ och hur blir man den man är?
Kopplat till utställningen På Gränsen.
14 februari 18:00
Vi lever i ett samhälle där individualismen står i centrum. Det anses viktigt att vi själva väljer våra liv och värderingar. Men hur kommer det sig att man blir den man är? Vad skapar ens identitet och värderingar? Kan man alls bestämma vem man vill vara eller är allt definierat utifrån slump exempelvis om man är född till man eller kvinna, var man är född, vilka föräldrar man har, vilken historisk period? Och hur stor roll spelar andras syn på vem du är in i skapandet av din identitet? Under detta samtal kommer vi tillsammans utforska vad som skapar våra ’jag’.
Plats: Atriet, entréplan
Filosof: Tulsa Jansson

Tema: Vad är känslor?
Kopplat till utställningen Colour Emotions. Poem Edition – Sara Garanty.14 mars 18:00
Känslor är ofta mycket påtagliga. Ilska, samhörighet, pinsamhet och kärlek kan vara så intensiva att öronen glöder, att rösten skär sig och tårar trillar. De kan vara dominerande i relationer eller intensivt kopplade till platser som där man lekte som barn. Men vad är känslor egentligen? Är det besvärande brus i våra försök att vara rationella och visa, eller är de det som verkligen spelar roll i livet?
Under våren dyker vår gamla husfilosof Tulsa Jansson upp igen. Samtalsämnena tar sats i Dunkers utställningar och det är fri entré som gäller. Kom i tid – det brukar bli mycket folk.
Plats: Atriet, entréplan
Filosof: Tulsa Jansson

Tema: Hur lever man väl?
23 mars 13:00
Människan har under tusentals år brottats med frågan hur man lever väl. Ska vi njuta eller fokusera på våra plikter. Bör vi utveckla våra talanger eller anpassa oss till en föränderlig värld och tillvaro? Fånga dagen eller handla så som du vill att andra behandlar dig är exempel på principer för ett gott liv och handlande som dock kan hamna i konflikt med varandra. Är att leva väl olika eller samma för alla? Ändras hur man lever väl genom livet? I denna workshop kommer vi undersöka vad vi tänker att leva väl innebär och varför.
Plats: Gerdas, entréplan
Filosof: Tulsa Jansson

Tema: Vad är meningen med alltihopa?
11 april 18:00
Titeln på kvällens samtal är inte bara en fråga många av oss ställer till vardags eller titeln på en av filosofen Thomas Nagels böcker vari han introducerar klassiska filosofiska frågor om livets mening, kunskapens natur, förhållandet mellan materia och medvetande, själens odödlighet och vår inställning till döden. Nej, det är dessutom en fråga som Dana Sederowsky undersöker i sitt konstnärsskap. Vad är meningsfullt och meningsbärande? Är det meningslösa och tomma ett potentiellt tillstånd att bygga vår värld och begriplighet på? Är kanske begriplighet och det meningsfulla i nära beroendeställning till det obegripliga och meningslösa? Är det obegripliga just det som det utgör sig för att vara – obegripligt? Oavsett, är det denna tankebubbla vi börjar utforska i konsthallen. Och vem vet…det visar sig kanske att vi kommer underfund med något vi tidigare inte hade en aning om.
Plats: utställningen ART ABOVE ALL – Dana Sederowsky
Filosof: Martin Severinson

Tema: Vad är kommunikation?
16 maj 18:00
Att kommunicera är (förmodligen) det viktigaste verktyget för social samvaro. Men vad menar vi med kommunaktion, vad har kommunikation för funktioner och varför är det så viktigt för oss? Är det vårt behov av att utrycka oss? Vårt behov av att påverka/samverka? Vårt behov av att bli förstådda? Finns det olika dimensioner i kommunikation dvs att man säger en sak men kommunicerar en annan? Hur viktigt är dialogen i kommunikation? Kan man ha envägskommunikation? Kan kommunikation vara asocial?
Plats: Atriet, entréplan
Filosof: Tulsa Jansson

Samtliga tillfällen har fri entré.

Arrangemangskontakt:
Fredrik Öjbro . Verksamhetssamordnare
0732-31 15 60
fredrik.ojbro@helsingborg.se

Presskontakt
Tommy Esbjörnsson
042-10 49 04
tommy.esbjornsson@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.