Skip to main content

Fler åtgärder för ett tryggare och säkrare centrum

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 09:21 CEST

Staden har under de senaste åren arbetet med att stärka tryggheten kring den krogtäta ”Nöjestriangeln”. Nu installeras så kallat hjälpljus som en ytterligare åtgärd för att öka tryggheten i området.

Helsingborgs stad har tillsammans med bland annat fastighetsägare och polis de senaste åren arbetat med att skapa en tryggare miljö i området kring Lilla Strandgatan och Södra Kyrkogatan. Träd har planterats, parkeringen har försvunnit till förmån för torgytor, kameraövervakning har installerats, trafiken har reglerats och taxiparkering har skapats. En kraftfull ljusanläggning och effektbelysning har också bidragit till förbättring i området. Även den polisiära närvaron är högre och samarbetet med nattklubbarnas vakter är nu rutin.

Det är dock fortfarande ofta stökigt i området. Därför installeras nu så kallat hjälpljus. Belysningen
fungerar på så sätt att vaktcheferna, i samarbete med polisen, kan tända strålkastarljus vid oroligheter i kön eller på torget. Detta leder förhoppningsvis till att det blir lugnare i området men också till att polisens arbete med identifiering av förövare vid kameraövervakning underlättas.

– Vårt syfte är att skapa en tryggare, säkrare miljö för besökare och verksamma i området. Samverkande åtgärder, såväl preventiva som operativa, är enda vägen till framgång i de här situationerna, säger Josette Dahlin, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Åtgärderna i området har skett i samarbete med bland annat fastighetsägare, Brottsförebyggande Rådet (Brå), krögare och polis.

För information kontakta:
Josette Dahlin, projektledare
Telefon: 0703-48 58 56
josette.dahlin@helsingborg.se

Karim Ottosson, biträdande närpolischef
Telefon: 0702-37 32 46
karim.ottosson@polisen.se


Bifogade filer

PDF-dokument