Skip to main content

Fler än 300 nya jobb till helsingborgarna

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 09:56 CEST

Stiftelsen Uppstart Helsingborg har på 2 år bidragit till att 302 unga helsingborgare kommit i arbete. Nu har stiftelsen ingått ett avtal med Helsingborgs stad, vilket innebär att verksamheten utökas och att fler helsingborgare kan få hjälp med att hitta ett arbete.

Stiftelsen Uppstart Helsingborg jobbar för att minska utanförskapet och segregationen i Helsingborgsregionen. Målsättningen är att bidra till att 300 unga får jobb under 3 år. Men redan efter 2 år har målet nåtts, då arbetsinsatserna fram tills idag redan lett till att 302 arbetstillfällen förmedlats. Många av de nya jobben innehas av unga helsingborgare, som ibland stått långt ifrån arbetsmarknaden. Nu har dessutom ett avtal ingåtts med arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad, vilket innebär att verksamheten utökas och att fler helsingborgare kan få hjälp med att hitta ett arbete. 

– Vi är både glada och stolta över att så många nya jobb har skapats. Det innebär att vi gör skillnad och att vårt arbete ger resultat. Men utan alla företag i Helsingborg hade det inte gått. Nu kan vi hjälpa ännu fler, säger Bengt Ericsson, verksamhetschef för Uppstart Helsingborg och ansvarig för Tillväxt Helsingborg.

Arbetslösheten är fortfarande hög i Helsingborg. Men stadens samarbete med andra aktörer såsom Uppstart Helsingborg, som aktivt jobbar med unga, har lett till att ungdomsarbetslösheten minskat och ligger under skånesnittet.

Arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg har som mål att invånarnas egenförsörjning ska öka. Nämnden ska vara en aktiv samarbetspartner i detta arbete och därigenom också bidra till att Helsingborg har ett bra klimat för företagssamma människor.

Via en genomförd upphandling har Uppstart Helsingborg fått i uppdrag av arbetsmarknadsförvaltningen att stötta fler små och medelstora företag med potential att anställa fler unga helsingborgare. Avtalet ska bidra till ett bra företagsklimat och till en minskad ungdomsarbetslöshet i Helsingborg.

– Det här samarbetet är viktigt för oss. Vi har en stor andel arbetslösa ungdomar i Helsingborg, och många av dem är också nya i Sverige. Det här är grupper som behöver stöd för att komma ut i arbete. Att dessutom gynna små och medelstora företag som vill anställa fler är betydelsefullt för Helsingborg. Här ser vi en stor potential i vårt nya samarbete med stiftelsen Uppstart Helsingborg, säger arbetsmarknadsnämndens ordförande Anna Jähnke (M).

– Det här avtalet ger oss ökade möjligheter att hjälpa fler unga helsingborgare till jobb och minska ungdomsarbetslösheten. Det finns många företag i Helsingborg som är intresserade av vår kostnadsfria rådgivning och tack vare avtalet kan vi växla upp rejält, säger Bengt Ericsson.

Uppstart Helsingborg är en stiftelse som består av två delar: Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och stöd till små och medelstora företag som vill växa genom att anställa fler, medan Uppsök Helsingborg hjälper långtidsarbetslösa ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. De två delarna kompletterar varandra och jobbar tillsammans med olika samarbetspartners för att skapa fler jobb i Helsingborg.

Stiftelsen startades på initiativ av Lottie Svedenstedt, Jenny Lindén Urnes, Philip Abdon, Mikael Palmqvist och Johan Wiklund från näringslivet samt Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.
Läs mer på tillvaxthelsingborg.se


För mer info om Uppstart Helsingborg kontakta:

Bengt Ericsson, verksamhetschef för Uppstart Helsingborg och ansvarig för Tillväxt Helsingborg,
telefon 0709-700 608, eller bengt.ericsson@tillvaxthelsingborg.se


För mer info om det nya samarbetsavtalet och om arbetsmarknadsnämndens mål kontakta:

Ordförande Anna Jähnke (M), telefon 042-10 53 65 eller anna.jahnke@helsingborg.se,
Ann Abrahamsson, strategisk utvecklare på arbetsmarknadsförvaltningen, telefon 042-10 77 13,
eller ann.abrahamsson@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.